»Jeg vil ved først mulige lejlighed anmode Finansudvalget om bevillingsmæssig hjemmel til at kompensere piloterne og flyvelederne for deres udgifter til nye helbredsundersøgelser. Så vidt jeg har forstået, er næste tilgængelige møde i Finansudvalget den 5. september 2019. Jeg forventer, at vi kan forelægge aktstykket her,« siger transportminister Benny Engelbrecht (S). Foto: Claus Bech

Transportministeren: Jeg arbejder med et grønt mandat i ryggen

Benny Engelbrecht (S), præciserer nu sin klima-udmelding fra tidligere på sommeren. Transportministeren gør det klart,

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev