FPU: Et stærkt og ambitiøst forslag for bæredygtig luftfart

Grøn omstilling af luftfarten kommer ikke af sig selv. Og det skal både fremmes og finansieres. Derfor har brancheorganisationen Dansk Luftfart i weekenden fremlagt et forslag om en klimafond, som skal øremærke midler til grøn forskning og udvikling:

»Teknologisk er Danmark allerede langt fremme og har stort potentiale for at skabe et nyt dansk industri-og eksporteventyr, som også internationalt kan bidrage til at reducere flyets klimaaftryk,« skriver Dansk Luftfart i en beskrivelse af forslaget.

Pengene til denne klimafond skal komme fra et klimabidrag på flybilletter, med udrejse fra danske lufthavne. Bidraget forventes at indbringe 250-300 millioner kroner årligt – svarende til omkring 16 kroner per passagerer i gennemsnit.

Konkurrenceevne må ikke sættes over styr

Den danske luftfartsbranche vil som led i en brancheaftale med regeringen etablere en uafhængig klimafond, der sammen med bidrag fra regeringens forskningsmidler til grøn forskning opbygges ved at opkræve et klimabidrag for rejser, der har oprindelse i de danske lufthavne.

»Klimabidraget skal så vidt muligt afspejle den enkelte flyvnings andel af luftfartens samlede klimabelastning, men må ikke være så stort, at det skader dansk luftfarts internationale konkurrenceevne,« forklarer Dansk Luftfart.

Fondens etablering skal gå hånd i hånd med blandt andet et krav om øget iblanding af bæredygtigt brændstof, herunder med elektro-fuels indenfor overskuelig fremtid.

Et stærkt og ambitiøst forslag

FPU, der repræsenterer piloter og kabineansatte i hele Danmark kalder forsalget »stærkt og ambitiøst«. Her lægger man ikke skjul på at vejen frem er udvikling, således, at i tusindvis af danske flyjobs også er sikret i fremtiden:

»Dansk Luftfart tager i den grad anser for egen omstilling. Fuld støtte fra det flyvende personales side. Mon ikke også politikerne til både højre og venstre kan se, at det er vejen frem,« siger Thilde Waast, formand i FPU.

Det er kun få måneder siden, at en rapport omhandlende skat på flybrændstof slog to streger under, at et sådan tiltag kunne koste næsten 500 danske flyansatte jobbet.

Plan for klima-neutral luftfart i 2050

Luftfarten har gennem de seneste 50 år reduceret brændstofforbruget og derfor CO2-udledningen fra med 70 procent, tak til blandt andet bedre motorer, aerodynamisk design, mindre vægt og flere sæder ombord i flyene. Den samlede udledning af drivhusgasser således vokset som følge af øget efterspørgsel på det, som i mange tilfælde er det eneste alternative transportmiddel på eksempelvis interkontinentale rejser.

Branchen fremlagde tidligere på året en klimaplan med ambitiøse mål for at nedbringe luftfartens klimapåvirkning frem mod 2030 -og med målet om at blive klimaneutral senest i 2050.

På kort og mellemlangt sigt er løsningen, at luftfartsselskaberne i danske lufthavne får adgang til bæredygtigt flybrændstof i tilstrækkelige mængder. I dag er der kun meget begrænsede mængder på markedet, og det er flere gange dyrere end konventionelt flybrændstof. Det hæmmer branchens grønne omstilling.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev