Transportministeren: Jeg arbejder med et grønt mandat i ryggen

Benny Engelbrecht (S), præciserer nu sin klima-udmelding fra tidligere på sommeren. Transportministeren gør det klart, at det ikke er regeringens politik at lægge en passagerafgift på danske flyafgange. Men det er stadig målsætningen af reducere CO2-udledningen – også i luftfartsbranchen. (Debatindlægget blev i første omgang bragt på Check-in.dk, men er også sendt til Luftfart.nu)

Af transportminister Benny Engelbrecht (S)

Danmark er et stolt og velstående lille land, og vi tager vores ansvar alvorligt. Det viste danskerne ved folketingsvalget, da vælgerne med al tydelighed gav udtryk for, at de ønsker den forandring, der skal til, for at vi kommer til at leve i en verden, der ikke smelter eller overopheder for øjnene af os. Det markante grønne mandat har jeg taget med mig ind i Transportministeriet, hvor jeg har gjort det til min klare ambition at skabe et grønt ministerium.

Jeg vil arbejde målrettet for, at transportområdet bidrager til den grønne omstilling, og at passagerer, trafikanter, erhvervsdrivende, interessenter og andre aktører på området får mulighed for og tager ansvar for at gøre sit og deres for at bidrage til at reducere vores CO2-udslip. Regeringen har sat det ambitiøse og fornuftige mål, at Danmarks samlede CO2-udslip skal nedbringes med 70 procent inden 2030. Den ambition kan kun nås, hvis vi alle arbejder sammen og er villige til at gøre en forskel, så Danmark også her kan gå forrest i den internationale kamp for at løse de store klimaudfordringer, vi deler med resten af verden.

I den forbindelse kommer vi ikke udenom luftfarten. Det er indiskutabelt, at den tilgængelighed, som luftfartssektoren skaber, har stor betydning for vores samfundsøkonomi. Lige så indiskutabelt er det, at luftfarten også bidrager med cirka tre procent af verdens samlede CO2-udslip. Den tidligere regering fik faktisk i forbindelse med deres luftfartsstrategi kortlagt dansk luftfarts store betydning for samfundet, men desværre indeholdt strategien ikke skyggen af ambitioner på klimaområdet. Ordet ”klima” er overhovedet ikke nævnt i strategien. Det er hovedrystende, at man kan sidde med et stykke papir i hånden, der på én gang konkluderer vigtigheden af at kunne transportere personer og gods luftbåret uden at ville tage stilling til, hvad det har af konsekvenser for klimaet – og dermed for de mennesker, der har stemt på, at vi som politikere vil varetage deres interesser nu og i fremtiden.

Den tidligere borgerlige og med deres egne ord ”grønne regering” havde altså ikke skyggen af initiativer på klimaområdet, da den udarbejdede deres luftfartsstrategi. Det bliver ikke tilfældet på min vagt. Vi bliver nødt til at føre en ambitiøs og visionær klimapolitik – også på transportområdet – hvis vi skal nå målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030. Derfor er det også allerede nu meget positivt at se, at luftfartsbranchen går forrest med gode visioner og initiativer for at sikre en mere bæredygtig luftfart, og jeg deler branchens målsætning om at understøtte en bæredygtig udvikling i luftfartsbranchen hen mod en grønnere og mere miljøvenlig luftfart.

Der har den seneste tid været megen debat i medierne om en mulig passagerafgift som en del af løsningen på klimaudfordringerne. Debatten opstod på baggrund af en udtalelse fra mig, hvor jeg sagde, at regeringen ønsker at se på de mange forskellige muligheder, der er for at reducere vores CO2-udslip. Her er passagerafgifter kun én ud af flere mulige tiltag. Det er nemlig ikke den eneste mulige løsning – og hvem siger også, det er den rigtige? Det er i hvert fald ikke regeringens holdning, selvom man kan få det indtryk, hvis man har fulgt mediernes dækning.

Jeg har tænkt mig at føre en ansvarlig transportpolitik med en tydelig, grøn klimatråd, og derfor vil jeg også sikre mig, at de incitamenter og initiativer, der gennemføres om lidt og i fremtiden, er velovervejede og grundigt undersøgt, inden de bliver besluttet og ført ud i livet. Modsat hvad medierne har bedyret, så betyder det, at vi vil se på fordele og ulemper, positive og negative konsekvenser ved alle de muligheder, der er på luftfartsområdet i forhold til at bidrage til reduktion af CO2-udslippet.

Jeg ser frem til at arbejde videre med de forskellige løsningsmodeller for derefter at tage politisk stilling til det videre arbejde på både luftfarts- og det øvrige transportområde i samarbejde med de øvrige partier efter sommerferien.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev