Brændstof lavet på gylle og strøm fra vindmøller kan gøre flyrejsen klimaneutral om bare ti år

Luftfartens miljø og klimapåvirkning har det seneste år trukket stadig større opmærksomhed. I Sverige i en sådan grad at man taler om ”flyskam”, og mange har valgt flyrejsen fra med tabte arbejdspladser til følge.

Men luftfartens klimabelastning kan vise sig meget snart at være fortid. Både i Danmark og resten af Norden ønsker branchen at tage problemet alvorligt og skabe løsninger.

I en forundersøgelse, som den nordiske luftfartsbranche har fået udarbejdet i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) og rådgivningsvirksomheden Niras, kan man læse, at det allerede 2027 vil være muligt at levere store mængder af klimaneutralt brændstof.

»Dansk Luftfart er fremme i skoene med den grønne omstilling. Vi har meget ambitiøse mål, og der er behov for handling. Denne rapport viser, at der er begrundet håb om at få indfriet forventningerne. Vi ser frem til at få sat yderligere fart på udviklingen i regeringens kommende klimapartnerskaber,« siger Michael Svane, branchedirektør i Dansk Luftfart, der har været med til at finansiere undersøgelsen.

Dansk Luftfart foreslog i starten af oktober, at der lægges en afgift på flyrejser, der skal gå direkte til finansieringen af en klimafond for bæredygtige løsninger i luftfarten. Modellen skal kunne generere indtægter på 250 – 300 mio. kr. årligt. På nuværende tidspunkt vil dette ifølge Dansk Luftfarts »bedste estimater« række langt i forhold til at etablere en produktion af bæredygtigt flybrændstof.

Alene i Danmark konsumeres der godt 1,2 milliarder liter jet fuel om året, fremgår det af rapporten.

Realistisk men ambitiøst

Spørger man hos Det Økologiske Råd, er der ikke nogen tvivl om, at »der skal gøres noget nu, hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at flyve i fremtiden.«

Transportmedarbejder Jeppe Juul henviser til, at flyindustrien allerede i dag har en udfordring i at leve op til Danmarks forpligtigelser i Paris-aftalen. Men branchen har også en udfordring i et øget fokus på klima blandt forbrugerne herunder særligt den yngre generation.

At lave brændstof på eksempelvis metan og spaltning af CO2 og vand til elektrofuel, som er et af scenarierne, rapporten opstiller for 2027, er ifølge Jeppe Juul den »rigtige løsning«.

Han har læst rapporten og peger på, at storskalaproduktion af klimaneutralt brændstof til flymotorer allerede i 2027 er »meget ambitiøst«:

»Det ville være fantastisk, og jeg ville være lykkelig, hvis det kan realiseres til 2030,« siger han og lader forstå, at både politikerne og branchen skal »i gang forholdsvist hurtigt« for at omsætte rapportens visioner til virkelighed inden for de fremsatte mål.

Fordobling af pris

Martin Porsgaard er daglig leder af Nordic Initiative for Sustainable Aviation og har været med til at udarbejde rapporten. Han forklarer, at det er muligt at anvende biogas, CO2 og metan til at producere elektrofuel, der vil kunne hældes direkte i tanken og motorerne på den eksisterende flyflåde.

»Vores undersøgelser viser, at det er store mængder elektrofuel, det vil sige bæredygtigt brændstof, som vi har de tekniske muligheder for at producere med teknologi, der allerede findes. Prisen per liter i en storskalaproduktion, som den der præsenteres i forundersøgelsen, forventes at lande på omkring det dobbelte af i dag,« siger Porsgaard.

Ifølge beregningerne i rapporten vil der i de nordiske lande være tilstrækkelige mængder CO2 og biogas til at dække både det danske, men også de øvrige nordiske landes behov for bæredygtig jet fuel, svarende til omkring 5,5 milliarder liter pr år.

Porsgaard påpeger, at med de rette beslutninger og investeringer i anlæg vil det være muligt at dække de nordiske landes behov for bæredygtig jet fuel inden for det næste årti.

Om flybranchens klimabelastning

  • Med en 100 procent iblanding af det brændstof, som omtales i rapporten (klimaneutralt brændstof lavet på metan og elektrofuel), vil man kunne fjerne omkring halvdelen af flyindustriens samlede klimabidrag.
  • Den anden halvdel afhænger af, hvor højt flyene flyver.
  • Ved at flyve lavere kan dette klimabidrag fjernes, men dette åbner også for en lang række andre udfordringer, som vi ikke kender alle detaljer ved

Kilde: Det Økologiske Råd

CO2 fra fly og andre transportformer:

Klimabelastning fra transport udtrykt i CO2-ækvivalenter per passager gældende for rejser i Europa ved brug af konventionelt brændstof. For *) bil dækker emissionsfaktoren hele transportmidlet og bør derfor i en sammenligning divideres med antallet af rejsende.

Kilde: Department for Business, Energy and Industrial Strategy

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev