Mød EP-kandidaterne – Pernille Weiss: Flyansattes lønvilkår bør forhandles i det enkelte EU-land

Fagbevægelsen i Danmark fik i 2015 sat Ryanair godt og grundigt på plads, og selskabet ikke fik held med at skambyde danske løn- og arbejdsvilkår. Ryanair fik ikke lov at åbne danske baser uden dansk overenskomst, afgjorde Arbejdsretten. Kampen blev taget af fagbevægelsen på nationalt niveau, og sådan bør det også være i fremtiden, lyder budskabet fra Det Konservative Folkepartis spidskandidat til EU-Parlamentet, Pernille Weiss, der tager over efter Bendt Bendtsen.

»Europa Parlamentet skal ikke blande sig i lønninger. Det er et nationalt anliggende,« siger hun og tilføjer:

»Til gengæld mener jeg, det er parlamentets opgave at sikre lovgivning, der understøtter, at de arbejdsvilkår, som de pågældende selskaber er underlagt, selvfølgelig skal overholdes.«

Konservative har således også tidligere fremført, at partiet er imod, at »flyselskaber som Ryanair kan skaffe piloter via vikarbureauer, hvor piloterne så må arbejde under dårlige vilkår som for eksempel ingen pension og kun betaling for tid i luften«, sagde Bendt Bendtsen til Ugebrevet A4 i 2015.

Mener ikke social dumping er et problem i Danmark

Det er netop sådanne konstruktioner med vikarbureauer, som blandt andre Primera Air siden har brugt til at erstatte danske medarbejdere på overenskomstvilkår med underbetalte østeuropæere og freelancere.

Primera Air, der siden er gået konkurs, er imidlertid ikke eneste luftfartsselskab i Danmark, der eksperimenterer med underbetalt personale hyret ind via et datterselskab. Alligevel mener Pernille Weiss ikke, social dumping i Danmark er noget udbredt problem:

»I Danmark har vi en god og lang tradition for, at det er arbejdsgivere og arbejdstagere, der gennem forhandlinger fastsætter blandt andet arbejdstid og lønforhold på det danske arbejdsmarked,« siger hun og tilføjer:

»Social dumping er ikke et stort problem i Danmark – mellem 74 og 83 procent af det danske arbejdsmarked er dækket af overenskomster.«

Konservativ med ny holdning til afgift

På klima-fronten har partiet tidligere meldt sig i koret af modstandere, når spørgsmålet har handlet om afgifter på flybrændstof eller flybilletter.

Men når det handler om en afgift på flybrændstof, har partiet imidlertid åbnet for indførelse af en model, hvor flybrændstof afgifts-pålægges på EU-niveau og måske også nationalt niveau.

»Vi vil lægge en europæisk afgift på brændstof, så vi stimulerer flyselskaber og firmaer, der arbejder med brændstof til flytrafikken i retning af at skrifte de CO2-skadelige brændstoffer ud med mere bæredygtige løsninger. Hele øvelsen skal også have fokus på ikke at belaste passagererne,« siger Pernille Weiss, som fremhæver at de enkelte lande godt kan gå foran.

Fradrag for grønne fly

En lækket rapport til EU-Kommissionen peger på, at en afgift på flybrændstof vil påvirke efterspørgslen på flyrejser negativt med op til 11 procent, hvilket forventes at koste en tilsvarende nedgang i arbejdspladser i flyvebranchen.

SAS er blandt de selskaber, som har lagt sig i selen for at finde bæredygtige alternativer til konventionelt brændstof. I sådanne tilfælde ser Pernille Weiss positivt på, at »en del af løsningen sagtens kan være at indføre skattefradrag til flyselskaber, der kommer hurtigere i mål med omstillingen til grønnere brændstofløsninger.«

Flyindustrien har af egen drift tredoblet effektiviteten på flyvemaskiners brændstoføkonomi siden slutningen af 1950’erne.

Luftfart.nu-redaktionen har inviteret spidskandidaterne til Europa Parlamentsvalget til at svarere på en række spørgsmål omhandlende emner af betydning for piloter og kabineansattes arbejdsliv. Svarene er samlet i artikler, som bringes her på sitet frem mod valget 26. maj 2019.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev