Kontrakt på danske akutlægehelikoptere udskudt: Fransk helikopterfirma vil ikke trække klage tilbage

Det franske helikopterfirma SAF Helicopteres vil ikke trække sin klage tilbage over, at Norsk Luftambulanse har vundet retten til at drive akutlægehelikopter i Danmark. Det sker, selvom Klagenævnet for Udbud vurderer, at SAF ikke vil få medhold. 

I januar vandt Norsk Luftambulanse retten til at drive akutlægehelikopter i Danmark. Det fik de to andre selskaber, der havde budt på opgaven til at klage over tildelingen, og kontrakten kunne dermed ikke blive endeligt underskrevet.

Derfor har Klagenævnet for Udbud nu kigget på sagen og vurderet, at de to selskaber ikke kan forvente at få medhold.

”Klagenævnet for Udbud har nu afsagt delkendelser i begge klagesager i helikopterudbuddet. Begge delkendelser giver regionerne medhold i forhold til alle klagepunkter. I begge delkendelser udtaler Klagenævnet således, at der ikke på det foreløbige foreliggende grundlag er udsigt til, at klagerne vil få medhold i de nedlagte påstande,” siger Olaf Barfoed, der er daglig leder for den landsdækkende akutlægehelikopterordning.

Uvished om hvornår kontrakt underskrives

De to selskaber, der har klaget, er franske helikopterselskab SAF og et skandinavisk konsortium bestående af Babcock Scandinavian Air Ambulance og KN Helicopteres.

Klagenævnets foreløbige afgørelse har fået konsortiet til at trække sin klage tilbage, men på trods af afgørelsen fastholder SAF Helicopteres sin klage.

”Konsortiet bestående af Babcock Scandinavian Air Ambulance og KN Helicopters har valgt at trække deres klage tilbage. Omvendt har SAF Helicopteres valgt at opretholde deres klage, og regionerne afventer derfor nu selskabets nye indlæg i sagen,” siger Olaf Barfoed.

Klagenævnet har endnu ikke givet SAF en frist for disse indlæg. Det betyder, at der endnu ikke er klarhed om, hvornår kontrakten med Norsk Luftambulanse bliver underskrevet.

FPU håber på afklaring

Norsk Luftambulanse, der står for den danske akutlægehelikopterordning i dag, har i øjeblikket en kontrakt med de danske regioner, som løber frem til november 2024.

De piloter og HCM-reddere, der er ansat i Norsk Luftambulanse, er dækket af en overenskomst, som selskabet har tegnet med Flyvebranchens Personale Union (FPU).

”Vi håber, at der snart bliver sat et endeligt punktum. Det betyder noget for vores medlemmer, at de får vished om, hvem deres fremtidige arbejdsgiver bliver. Vi er tilfredse med, at regionerne i udbudsmaterialet har lagt vægt på, at der skulle være ordentlige arbejdsvilkår, uanset hvem der vinder udbuddet, men vi vil hilse en snarlig afklaring meget velkommen,” siger Thilde Waast, formand for FPU.

Den nye 10-årige kontrakt for akutlægehelikopterordningen rummer muligheden for forlængelse i op til yderligere fire år. Prisen, som Norsk Luftambulanse, bød ind med, er 131 mio. kr. årligt, hvilket er på niveau med den nuværende kontrakt.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev