Akutlægehelikopteren skal i genudbud

Den danske akutlægehelikopterordning skal i genudbud, og der bliver ikke skrevet kontrakt med franske SAF, som vandt udbuddet i december sidste år. Det sker efter en klage fra Norsk Luftambulanse.
Der ikke bliver indgået kontrakt for de danske akutlægehelikoptere mellem de danske regioner og franske SAF Helicopteres, som vandt udbudsrunden i december. Styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning har besluttet, at der i stedet skal laves et genudbud.
Det sker, efter at Norsk Luftambulanse, der i dag varetager driften af akutlægehelikopterne i Danmark, har klaget over, at Danske Regioner valgte franske SAF til at stå for den fremtidige drift. Klagenævnet for Udbud har i en delkendelse peget på usikkerheder om nogle af de udbudsbetingelser, der indgik i regionernes helikopterudbud.

”Vi mener, at det er den mest ansvarlige beslutning at træffe. Selvom kendelsen ikke giver klagen opsættende virkning eller indikerer, at der skulle være noget galt med tilbuddet fra SAF Helicopteres, er der elementer i delkendelsen, der sandsynliggør, at en endelig kendelse ikke vil falde ud til vores fordel. Den uvished ønsker vi ikke, og derfor bliver der lavet et genudbud hurtigst muligt,” siger Dorthe Crüger, formand for Styregruppen.

Uklarhed om regioners evaluering

I en pressemeddelelse oplyser Styregruppen, at regionerne i udbuddet har bedt om flere sideordnede tilbud fra hver tilbudsgiver, men at Klagenævnet har vurderet, at det ikke har været tilstrækkeligt klart, hvordan regionerne ville evaluere de forskellige sideordnede tilbud op mod hinanden, hvis regionernes foretrukne tilbudsvariant ikke var mulig.

I udbuddet bad regionerne tilbudsgiverne om at afgive tilbud på fire små helikoptere og et parallelt tilbud på to større og to små helikoptere. For begge kombinationer skulle der både afgives tilbud på en tidsubegrænset kontrakt og på en kontrakt med en varighed på ti år. Det vil sige i alt fire parallelle tilbud fra hver tilbudsgiver.

Blandt disse fire sideordnede tilbud havde regionerne beskrevet, at man foretrak dels en tidsubegrænset kontrakt, dels to store og to små helikoptere. Regionerne valgte at evaluere denne tilbudsvariant fra de tre tilbudsgivere – Norsk Luftambulanse, SAF og Babcock.

Ifølge delkendelsen har regionerne ikke med tilstrækkelig tydelighed fastsat, hvordan de ville prioritere eller foretage evalueringen mellem de fire sideordnede tilbud, hvis ikke en tidsubegrænset kontrakt med to små og to store helikoptere var mulig, og Klagenævnet har derfor vurderet, at en endelig kendelse ville føre til annullation, da det på forhånd skal være klart for en tilbudsgiver, hvordan evalueringen blandt alle kombinationer af de sideordnede tilbud foretages. 

Genudbud igangsættes snarest muligt

De piloter og HCM-reddere, der i øjeblikket arbejder på de danske akutlægehelikoptere, er dækket af overenskomster, der er indgået mellem Flyvebranchens Personale Union (FPU) og Norsk Luftambulanse.

”Jeg håber, at denne periode vil give anledning til, at de selskaber, der byder på kontrakten, også vil få overenskomster på plads for de ansatte, så omkostningsniveauet bliver realistisk. Vi håber, at tilbuddene vil afspejle overenskomstmæssige vilkår, så arbejdsvilkår ikke bliver et konkurrenceparameter,” siger Thilde Waast, formand for Flyvebranchens Personale Union.

Et genudbud vil ifølge Styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning blive igangsat snarest muligt.

”En meget stor del af det grundlæggende arbejde er allerede udført, og derfor forventer vi, at udbudsrunden vil forløbe over kortere tid denne gang. På baggrund af delkendelsen går vi dog vores samlede udbudsmateriale igennem en ekstra gang for at vurdere, om der er andre udbudstekniske elementer, som vi skal forholde os til. Samtidig håber vi selvfølgelig, at alle interesserede selskaber vil byde igen, så vi sikrer konkurrence og får mest mulig kvalitet for pengene,” siger Dorthe Crüger.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev