Flertal af partier ønsker grænseåbning og lempede rejsevejledninger

De politiske partiers forslag vækker optimisme hos Flyvebranchens Personale Union, der selvfølgelig håber på en fælles løsning mellem partierne og regeringen.

Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet går til genåbningsforhandlingerne med et fælles forslag.

Partierne er nemlig enige om at genåbne Danmark hurtigere. Denne genåbning hviler på tre principper, der fremgår af et aftaleudkast, som DR Nyheder er i besiddelse af.

  • Alt, der tidligere har været lukket, kan åbne under de sundhedsmæssige retningslinjer, som myndighederne fastsætter herfor. Natklubber, diskoteker, spillesteder og store arrangementer (+500 deltagere), hvor der er risiko for superspredning – vil fortsat ikke være tilladt. Hvis der yderligere er områder, hvor der efter en sundhedsfaglige vurdering ikke forsvarligt kan laves retningslinjer, der beskytter mod smittespredning, vil disse ligeledes være lukket.
  • Forsamlingsrestriktionerne lempes trinvist fra 10 til 50 personer den 25. maj, 50 til 200 personer den 25. juni og 200 til 500 den 1. august. De gradvise lempelser er forudsat af, at der stadig holdes én meters afstand.
  • Den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger lempes inden udgangen af maj.

Særligt det sidste punkt vækker naturligvis glæde i luftfartbranchen. Det er nemlig afgørende, at grænserne åbnes og rejsevejledninger gøres mindre restriktive før, at der for alvor kan komme gang i luftfarten.

– Vi sætter pris på, at diskussionen nu påbegyndes. Vi håber, at der findes en fælles løsning mellem partierne og regeringen. Vores medlemmer er i hvert fald mere end parate til at komme på vingerne, udtaler formanden for FPU, Thilde Waast.

LÆS OGSÅ: Så tæt er flyene på at komme på vingerne

Ekspertrapport placerer luftfarten godt i forhold til genåbning

Den 6. maj udgav en ekspertgruppe bestående af de økonomiske vismænd i Danmark en rapport, der vurderer den økonomiske gevinst ved at genåbne forskellige brancher versus det øgede smittetryk, som den pågældende åbning vil medføre.

– Rapporten viser, at luftfartsbranchen ligger godt, når man laver en samlet vurdering af branchens økonomiske betydning og risikoen for øget smitte ved genåbning.

I rapporten rangerer de økonomiske vismænd de forskellige brancher i en figur, der både tager smittetrykket og branchens økonomiske gevinst i betragtning.

Rapporten viser på side 17 (figur 4,3), at luftfarten, i hvert fald teoretisk, har en lavere smittepåvirkning end for eksempel barer, værtshuse og fitnesscentre. Til gengæld scorer branchen relativt højt, når det kommer til såkaldt bruttoværditilvækst, der kort sagt står for den værdi en branche tilfører samfundet økonomisk.

Læs hele Rapporten fra den økonomiske ekspertgruppe vedrørende genåbning af Danmark

FPU’s formand sætter pris på, at både eksperter og nu også politikerne tager fat på snakken om mulig genåbning af luftfart, og hun peger også på branchens særlige indretning, når det kommer til styring af passagererne.

– Luftfart er i forvejen styret af et kæmpe sikkerheds- og kontrolregime via EU-lovgivning. Med fælles retningslinjer kan smitterisikoen styres forholdsvis stramt på tværs af EU’s selskaber, udtaler Thilde Waast, der sammen med arbejdsgiverne allerede er i gang med at lægge en plan for sikker og sund genåbning af dansk luftfart.

Det er dog først og fremmest på EU-plan, at luftfartsbranchen skæbne afgøres, men indtil videre har kommunikationen fra EU-kommissionen været opløftende. Lige nu afventer landene i spænding det europæiske sikkerhedsagenturs (EASA) fælles retningslinjer for de europæiske luftfartsselskabers genåbning.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev