Nu flyver SAS Connect: ”Det viser, hvor vigtigt det er at sikre ordentlige danske vilkår fra begyndelsen.

I snart to måneder har SAS Connect fløjet fra en dansk base, og 45 piloter er blevet ansat. De er dækket af den overenskomst, som FPU og pilotforeningen SPU har forhandlet på plads.

Det nye SAS-datterselskab SAS Connect har siden begyndelsen af februar fløjet fra Danmark, og 45 piloter er nu ansat på den danske base.

De er dækket af en dansk overenskomst, som FPU forhandlede på plads sammen med SAS Pilot Union (SPU) sidste år.

”Vi er rigtig glade for, at alle er dækket af en god, dansk overenskomst helt fra begyndelsen. Det var meget vigtigt for os. Nu skal vi i gang med arbejdet for at gøre SAS Connect til en rigtig god arbejdsplads. Det er klart, at der er nogle børnesygdomme i begyndelsen, og dem tager vi fat på, men vi har et rigtig godt udgangspunkt. Det viser, hvor vigtigt det er at sikre ordentlige danske vilkår fra begyndelsen,” siger Michael Gilbert Olesen, der deltog i overenskomstforhandlingen sidste år, og som nu er blevet formand i det nystiftede SAS Connect Pilot Union.

Løn- og arbejdsvilkår for piloter i SAS Connect

Startløn styrmand: 40.467 kr. 
Slutløn kaptajn: 89.955 kr. 
Pension 14 % firmabetalt
Weekendfri minimum 3 kalenderdage i træk
Mulighed for at vælge/fastlægge 3 fridage per måned (superfridage)
Ret til deltid for seniorer og medarbejdere med børn op til 12 år

Kilde: FPU

Forhold i SAS Connect

Michael Gilbert Olesen har fløjet for SAS Connect siden begyndelsen af februar. Han fremhæver, at overenskomsten sikrer, at lønnen reflekterer den erfaring, som dem, der starter i SAS Connect, har.

Startlønnen for piloter er på cirka 48.000 kroner for en styrmand med erfaring, mens startlønnen for en kaptajn er på ca. 67.500 kroner. Herudover kommer 14 procent firmabetalt pension, mulighed for at vælge tre fridage per måned og weekendfri tre kalenderdage i træk.

”Det var vigtigt for os, at vores værdier var afspejlet i aftalen. Det vil sige, at vi nu har en aftale, hvor løn og erfaring hænger sammen. Samtidig er der en god balance mellem arbejdsliv og fritid,” siger Michael Gilbert Olesen, der også fremhæver, at der er ret til deltid, hvis man har børn under 12 år.

Piloter og kabine kan planlægges på samme måde

Også i Flyvebranchens Personale Union er der tilfredshed med, at SAS Connect er kommet i gang med ordnede vilkår.

”Vi har sørget for, at den danske SAS Connect-base bliver på ordentlige vilkår fra begyndelsen. Det betyder, at vi ikke skal have samme kamp, som vi haft tidligere med at få overenskomstdækket SAS’ underleverandører. Det gør, at der nu er plads til at fokusere på, at SAS Connect skal komme godt i gang, og at de ansatte skal få opbygget et godt miljø på arbejdspladsen,” siger Thilde Waast, formand for FPU.

Thilde Waast fortæller, at vilkårene er lavet sådan, at piloter og kabineansattes arbejdstid kan planlægges på samme måde. Det giver selskabet mulighed for at planlægge mere effektivt, samtidig med at det ifølge Thilde Waast skaber en bedre sammenhæng mellem de to personalegrupper.

”Det betyder meget, at man på en arbejdsdag kan flyve med de samme kolleger i stedet for at skifte kolleger to-tre gange om dagen, fordi kabinens og piloternes arbejdstid planlægges forskelligt. Hos SAS Connect bliver de to grupper planlagt på samme måde, og det er en rigtig god løsning,” siger Thilde Waast.

“Vi står nu med en nyåbnet dansk base, hvor cirka 110 piloter og kabineansatte helt fra start er ansat i et dansk selskab på en dansk overenskomst med ordentlige vilkår helt fra begyndelsen. Det er enormt positivt, og jeg tror, at det bliver en rigtig god arbejdsplads.”

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev