Alle nyuddannede piloter efter 1. januar 2020 kan nu søge pilotpuljemidler

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har netop fjernet den skæringsdato, der gjorde, at det kun var nyuddannede mellem 1. januar 2020 og 30. juni 2021, der kunne søge pilotpuljen.

STAR har på baggrund af en henvendelse fra FPU revurderet nyuddannede piloters adgang til at søge pilotpuljen, og det er dermed ikke længere et krav, at pilotuddannelsen skal være afsluttet senest 30. juni 2021.

Målgruppen er nu nyuddannede piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatør, som har afsluttet deres uddannelse i Danmark fra 1. januar 2020. De kan søge om refundering af udgifter til certifikat og medical.

“Vi er rigtig glade for, at Styrelsen har lyttet til både FPU og til de nyuddannede piloter, der er blev klemt på grund af den tidligere skæringsdato. Nyuddannede piloter står i en svær situation, fordi selskaberne i disse tider stort set kun genansætter eller ansætter piloter med mange flyvetimer. Med den her åbning får nogle hårdt trængte piloter mulighed for at vedligeholde deres certifikat. Det er rigtig fornuftigt, for der bliver brug for dem i fremtiden,” siger Thilde Waast, formand for FPU.

Nyuddannede kan sende deres ansøgning med det samme

Styrelsen begrunder ændringen med, at den tidligere afgrænsning af målgruppen af nyuddannede er sat ift. den oprindelige periode for puljen. Da puljen i februar blev forlænget, giver det derfor mening at forlænge ansøgningsperioden for nyuddannede, så de også kan få gavn af forlængelsen.

Ændringen betyder, at alle de piloter, der er nyuddannede efter 1. januar 2020, og som endnu ikke er kommet i pilotjob, kan få adgang til dækning af udgifter til certifikatfornyelser og medicals. Det kræver, at de lever op til de retningslinjer, der ellers er for puljen.

“Vi er fra i dag klar til at modtage ansøgninger fra de nyudannede piloter, der nu er inkluderet i målgruppen. Vi håber, at det kan være en hjælp til, at de kommer nærmere et pilotjob,” siger Thilde Waast.

Hun oplyser, at deadline for alle ansøgere vil blive forlænget med cirka to uger, så puljen vil være åben for ansøgninger frem til 23. juni 2022 i stedet for 10. juni 2022, som hidtil har været deadline.

Retningslinjer og selve ansøgningsformularen findes her

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev