FPU-pulje: Piloter kan nu søge om støtte til to certifikatfornyelser

Ansøgere, der har modtaget støtte til certifikatfornyelse i 2020, får nu mulighed for igen at søge om støtte til certifikatfornyelse i 2021 fra den såkaldte pilotpulje.

Piloter og flyveledere i Danmark har siden februar i år haft mulighed for at få refunderet udgifter på op til 15.000 kr. for fornyelse af certifikat og helbredsgodkendelse fra den såkaldte pilotpulje.

Puljen står til at ophøre ved årsskiftet, men da certifikatfornyelse skal ske hvert år, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) givet tilladelse til, at de resterende midler i puljen også kan bruges til ansøgere, der allerede har fået dækket omkostninger til en certifikatfornyelse i 2020.

Det vil sige, at ansøgere kan få dækket udgifter til certifikatfornyelse foretaget i 2020 og certifikatfornyelse foretaget i 2021. Det er muligt at søge om støtte på op til 15.000 kroner per år.

”Puljen har allerede hjulpet mange piloter, og en del af dem er blevet genansat. Det er vi rigtig glade for, men vi står samtidig med en gruppe piloter, der ikke er blevet genansat endnu, og som skal holdes current. Vi håber, at udvidelsen af puljen giver en håndsrækning til nogle af de piloter, hvis mulighed for at vende tilbage til cockpittet stadig er præget af corona-krisen,” siger Thilde Waast.

FPU har stået for administrationen af pilotpuljen, siden den blev oprettet i februar 2021, mens Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fastsat regler og krav til puljens administration. Formålet med puljen er at hjælpe piloter og flyveledere tættere på et job, efter corona-krisen forårsagede store fyringsrunder og konkurser i dansk luftfart.

STAR laver specifikke regler

Alle ansøgere, der søger anden gang, skal opfylde de samme krav, som der blev stillet, da de søgte første gang. Thilde Waast gør desuden opmærksom på, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering yderligere har fastsat nogle meget specifikke regler, der skal opfyldes, for at kunne få dækket mere end én certifikatfornyelse.

Søger man om støtte for anden gang, kan FPU først behandle ansøgningen, når der er gået 12 måneder fra den dato, man foretog sin forrige certifikatfornyelse.

Har man for eksempel fornyet sin Boeing 737-rating den 1. december 2020 og fået støtte til den, kan man først søge om støtte til endnu en Boeing 737-certifikatfornyelse den 1. december 2021. Man kan godt foretage fornyelsen før den 1. december 2021, men FPU må ikke behandle ansøgningen før 1. december 2021.

Der kan maksimalt søges støtte på 15.000 kroner per år, og det er ikke muligt at overføre ubrugte midler fra 2020 til 2021.

Alle certifikatfornyelser skal være foretaget senest den 31. december 2021, hvor puljen ophører. Dokumentation for certifikatfornyelse skal sendes til FPU senest den 10. januar 2022.

”Vi opfordrer alle, der lever op til kravene, om at indsende dokumentation hurtigst muligt, så vi kan gå i gang med at behandle deres ansøgninger,” siger Thilde Waast.

Har du spørgsmål til pilotpuljen, kan du læse mere her eller ringe til FPU på 36 13 25 02 eller skrive til fpu-pulje@flyvebranchen.dk.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev