Akutlægehelikopteren: Ansatte skal virksomhedoverdrages, hvis Norsk Luftambulanse ikke vinder udbud

Det er endnu ikke på plads, hvem der skal stå for driften af de danske akutlægehelikoptere i de kommende år, men de nuværende ansatte skal virksomhedsoverdrages, hvis den nuværende leverandør ikke vinder udbuddet.

Region Midtjylland har netop offentliggjort en ny udbudsrunde, der skal sikre en fremtidig operatør af de danske akutlægehelikoptere. I øjeblikket står Norsk Luftambulanse for driften af de danske akutlægehelikoptere.

I udbudsmaterialet fremgår det, at den kommende leverandør er forpligtiget til at overtage de piloter og HCM-reddere, der arbejder på akutlægehelikopterne ved en såkaldt virksomhedsoverdragelse.

”Vi er glade for, at det fremgår af materialet, at regionerne kræver, at de nuværende medarbejdere skal fortsætte, også hvis vinderen af udbuddet bliver en anden end Norsk Luftambulanse. Det skaber større tryghed for vores medlemmer, og det er rigtig vigtigt,” siger Thilde Waast, formand for FPU, der repræsenterer piloter og HCM-reddere.

Ny leverandør skal som udgangspunkt overtage overenskomst

FPU har tegnet den nuværende overenskomst for piloter og HCM-reddere med Norsk Luftambulanse, og den står til at skulle forhandles igen i 2023.  

En ny leverandør skal ifølge loven umiddelbart overtage de rettigheder og forpligtelser, der er på overdraglsestidspunktet. Det gælder også den kollektive overenskomst og bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af en offentlig myndighed.

Ifølge Dansk Industri kan en virksomhed, der overtager medarbejdere, overveje, om virksomheden vil indtræde i den kollektive overenskomst, og hvis det ikke er tilfældet, skal virksomheden frasige sig overenskomsten inden en bestemt frist.

I udbudsmaterialet fremgår det dog, at arbejdsvilkårene skal svare til den relevante nationale overenskomst på området.

“Vi hæfter os ved, at regionerne i materialet lægger vægt på, at arbejdsvilkårene skal svare til den overenskomst, der gælder på akutlægehelikopterområdet nu. Vi mener derfor, at den klart bedste løsning er, at en eventuel ny leverandør overtager den nuværende overenskomst, så vores medlemmer får en smidig og god overgang, hvis det bliver relevant,” siger Thilde Waast.

Lang proces med udbud

I december vandt det franske helikopterselskab SAF udbuddet om driften af de danske akutlægehelikoptere i en udbudsrunde. SAF skulle efter planen have overtaget driften af akutlægehelikopterne den 1. oktober 2023, men en klage fra Norsk Luftambulanse gjorde, at Region Midtjylland besluttede, at udbuddet skal gå om.

Den nye udbudsrunde går på, at regionen ønsker to små helikoptere og to store helikoptere samt en lille backup-helikopter. Helikopterne skal bemandes af en pilot, en læge og en HCM-redder.

Den nuværende udbudsproces forventes afgjort i december i år, og Region Midtjylland oplyser, at Norsk Luftambulanse vil stå for driften frem til 31. oktober 2024, så der er mulighed for at sikre en ordentlig overgang, hvis et nyt selskab vinder kontrakten.

Udover SAF og Norsk Luftambulanse havde det svenske selskab Babcock også budt på opgaven i den tidligere runde.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev