Trafikstyrelsen har konstateret brud på flyvehviletidsregler i North Flying

North Flying har ikke fulgt de korrekte regler for flyvehviletid. Det har Trafikstyrelsen konstateret under et tilsyn i selskabet. Nu viser vagtskemaer for piloterne i North Flying, at selskabet fortsatte med at bryde reglerne om standby efter Trafikstyrelsens besøg.

Piloter, der flyver taxa- og ambulanceflyvninger, er underlagt nationale regler om flyvehviletid. Det betyder, blandt andet at de maksimalt må være standby i 14 timer.

Men Fagbladet Luftfart har set vagtskemaer fra piloterne i North Flying, der viser, at de står standby i 16 timer.

Fagbladet Luftfart har kontaktet North Flying og spurgt, hvorfor de ikke overholder de nationale regler. Det har selskabet ikke svaret på, men i en mail oplyser North Flying, at de overholder de arbejdstidsregler, der er fastlagt på området.

Det har dog ikke altid været tilfældet. Trafikstyrelsen har nemlig under en inspektion i North Flying 30. august 2022 konstateret, at North Flying har fulgt det forkerte regelsæt. Det viser en aktindsigt, som Fagbladet Luftfart har søgt hos Trafikstyrelsen.

”Trafikstyrelsen har ved et tilsyn den 30. august sidste år konstateret at North Flying ikke har overholdt det gældende regelsæt om standby, hvilket har resulteret i en såkaldt level 2-finding, som ifølge EASA ’kan sænke sikkerhedsstandarden og bringe flyvesikkerheden i fare,” siger Michael Dela, kontorchef i Trafikstyrelsen.

”Denne level 2-finding medfører, at hvis North Flying ved et kommende tilsyn senere på året eller i begyndelsen af 2024 ikke har rettet op på fejlen, kan den nuværende level 2-finding blive opgraderet til en level 1-finding, hvilket kan indskrænke North Flyings ret til at drive luftfartsvirksomhed i Danmark,” siger Michael Dela.  

North Flying fortsætter med 16-timers standby-perioder efter inspektion

Et år efter Trafikstyrelsens inspektion kan Fagbladet Luftfart se på piloternes vagtskemaer, at piloterne stadig har standby-perioder på mere end 14 timer. Flere vagtskemaer fra sommeren 2023 viser, at piloterne har stået standby i 16 timer.

I de vagtskemaer, som Fagbladet Luftfart har set, står piloterne standby fra 06.00-22.00 – altså en periode på 16 timer. Selskabet kalder denne periode for Response Preparedness og beskriver den som en arbejdsdag, hvor den specifikke duty-periode ikke er blevet defineret, men hvor piloten skal være klar til at modtage en opgave.

Fagbladet Luftfart har spurgt Trafikstyrelsen, hvorfor man har valgt at lave en begrænsning på maksimalt 14 timers standby-periode, når det gælder taxa- og ambulanceflyvninger.

”Trafikstyrelsen har som national luftfartsmyndighed kompetence til at fastsætte nationale regler for standby-tid inden for rammerne af den europæiske lovgivning. Reglerne om en maksimalt 14 timers standby-periode er fastsat for at sikre, at piloterne får bedre mulighed for hvile til gavn for luftfartssikkerheden,” siger Michael Dela.

Trafikstyrelsen har oplyst til Fagbladet Luftfart, at de ikke har givet nogen dispensation for deres krav om, at standby-perioden maksimalt må have en varighed på 14 timer.

Trafikstyrelsen har oplyst til Fagbladet Luftfart, at den planlægger et opfølgende tilsyn hos North Flying i slutningen af 2023 eller starten af 2024.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev