Finansiering af ældrecheck og 1 milliard til grønt brændstof: Her er regeringens udspil til den nye passagerafgift

En ny passagerafgift på i gennemsnit 100 kroner skal finansiere både en forhøjet ældrecheck og initiativer til at gøre luftfarten grønnere.

Det vil blive dyrere for flypassagerer at flyve både indenrigs og fra Danmark til udlandet. Det fremgår af et udspil, som regeringen i dag har præsenteret på et pressemøde. Udspillet kaldes Vejen til grøn luftfart, men en del af indtægterne fra en ny passagerafgift skal gå til at finansiere en ældrecheck. 

På dagens pressemøde blev skatteminister Jeppe Bruus bedt om at forholde sig til, hvorfor en passagerafgift ikke udelukkende bliver brugt til den grønne omstilling, men også til at finansiere en ældrecheck.

”Det er jo to gode formål. Det gode formål her er at sikre, at man kan flyve bæredygtigt, uden at forurene i fremtiden. Der er også et godt formål, der handler om at sørge for, at de ældre, der har allermindst i det her samfund, de også får muligheden,” lød det blandt andet fra Jeppe Bruus (S).

Foto: Skatteministeriet

Det møder dog kritik fra luftfartsbranchen, at flypassagererne skal finansiere en ældrecheck. Blandt andet fra FPU, der er Danmarks største fagforening for piloter og kabineansatte.

”Det giver ingen mening, at luftfarten skal sponsorere en ældrecheck. Vi bakker op om, at luftfarten skal være grønnere, men indtægterne fra en passagerafgift bør udelukkende kanaliseres tilbage til initiativer, der kan sikre mere bæredygtig flyvning,” siger FPUs formand Thilde Waast.

Læs hele FPUs kritik af udspillet her.

Bliv klogere på udspillet her

Hvad foreslår regeringen? Regeringen foreslår en passagerafgift på gennemsnitligt 100 kr. pr. flybillet i 2030 for at finansiere omstillingen. Afgiften vil blive gradvist indfaset fra 2025 og vil gælde både indenrigs- og udenrigsflyvninger. Afgifterne vil være forskellige alt efter rejsens længde for at afspejle klimabelastningen. Indtægten forventes at blive omkring 1,2 mia. kr.

Hvor meget vil det koste passagererne? Når afgiften er fuldt indfaset i 2030, vil afgiften på en rejse inden for Europa være på ca. 60 kr., mens den for mellemlange rejser vil være på ca. 240 kr. For lange rejser vil afgiften være ca. 390 kr.

Vil der komme støtte til grønt brændstof? Der etableres en pulje på ca. 1 mia. kr. fra 2025 til 2033 til grøn omstilling af luftfarten. Puljen skal støtte initiativer som brugen af bæredygtigt flybrændstof for at reducere sektorens CO2-udledninger. Puljen kan fx anvendes til grøn omstilling af udenrigsflyvninger fra Danmark. Det kan f.eks. være gennem støtte til iblanding af bæredygtigt flybrændstof. Den konkrete udmøntning af puljen aftales med partierne bag en potentiel aftale.

Hvad vil der ske med indenrigsflyvningen? Regeringen afsætter midler til en grøn indenrigsrute i 2025. En pulje på ca. 800 mio. kr. skal gå til et udbud, hvor private selskaber kan byde ind på en grøn indenrigsrute. For at vinde udbuddet vil det være et krav, at der flyves på grønne brændstoffer.

Hvad er regeringens mål for indenrigsflyvningen? Regeringen ønsker at gå foran EU’s krav ved at gøre indenrigsluftfarten helt grøn inden 2030. Regeringen foreslår at afsætte 1,5 mia. kr. i støtte til grøn indenrigsluftfart. Støtten indfases fra 2027 for at skabe efterspørgsel og understøtte teknologiudviklingen, så markedet for grønne teknologier udbygges gradvist. For at modtage støtte vil det være et krav, at der flyves på grønne brændstoffer.

Vil danske lufthavne få gavn af passagerafgiften? Regeringer vurderer, at en kommende passagerafgift på flyrejser vil ramme de mindre, regionale lufthavne hårdere end de store, da de regionale lufthavne ikke har samme muligheder som de større lufthavne for at blive klar til nye grønne ruter. Det gælder fx installation af nye tankanlæg og etablering af nødvendig infrastruktur.

Regionale lufthavne og ruteudviklingsprogrammet Global Connected vil få støtte på ca. 550 mio. kr. fra 2025 til 2030 for at opretholde tilgængelighed og balance i Danmark.

Hvilke lufthavne får pengene? 
Lufthavnene i Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland vil hver modtage 10 mio. kr. årligt. De tre lufthavne er udvalgt, da EU-regler gør det meget vanskeligt at give direkte støtte til større lufthavne

For at tiltrække nye flyruter til Danmark afsættes ca. 5 mio. kr. i 2025 og herefter ca. 11 mio. kr. årligt til videreførelse af ruteudviklingsprogrammet Global Connected, der blandt andet laver kampagner sammen med flyselskaberne i forbindelse med opstart af nye flyruter fra danske lufthavne.

For at forhindre gebyrstigninger eller indførelse af nye gebyrer afsættes ca. 50 mio. kr. i 2025 og herefter ca. 56 mio. kr. årligt. Det skal blandt andet dække underskud i Bornholms Lufthavn og i varetagelsen af enkelte opgaver inden for den statslige lufttrafikstyring. 

Hvad har passagerafgiften at gøre med en forhøjelse af ældrechecken? Regeringen foreslår at forhøje ældrechecken med 4.800 kr. årligt fra 2025. Det skal finansieres af indtægter fra passagerafgiften. Det svarer samlet til ca. 600 mio. kr. årligt.

Hvordan finansieres alle initiativerne? Udspillet er fuldt finansieret fra 2023-2030 ved hjælp af passagerafgiften, der forventes at generere betydelige indtægter. Samfundsøkonomiske beregninger viser en positiv effekt, hvor udenlandske rejsende bidrager mest til afgiften.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev