Økonomiprofessor: Disse ting står i vejen for grøn luftfart

Manglende økonomiske incitamenter og høje omkostninger ved bæredygtigt brændstof kan spænde ben for, at luftfartsbranchen bliver så grøn, som teknologien faktisk tillader. Det fortæller økonom Thomas Thessen, der har fulgt branchens forsøg på at omstille sig tæt.

For cirka seks år siden var Thomas Thessen i Stockholm for at besøge SAS’ netværksafdeling sammen med nogle kolleger. Han arbejdede som økonom i Københavns Lufthavn, og under besøget fortalte SAS om en ny rute, som de havde delt på deres sociale medier.

Responsen havde ikke været som ventet. I stedet for at blive modtaget med begejstring, fik opslaget en masse negative kommentarer, der spurgte, om SAS overhovedet tænkte på klimaet.

På vejen hjem snakkede Thomas Thessen med sine kolleger om det.

”Vi sagde: ’Det må være noget svensk noget.’ Vi kunne ikke forestille os det samme ske i Danmark. Men dagen efter opdagede vi, at der var tilsvarende kommentarer i Danmark,” siger Thomas Thessen.

Størstedelen af luftfartens klimabelastninger kommer fra selve flyene, og Københavns Lufthavn havde dengang endnu ikke påtaget sig rollen som en spiller, der skulle gå forrest i klimakampen.

”Den grundlæggende holdning var, at det, der foregik på flysiden, ikke var noget, som lufthavnen kunne gøre noget ved. Det ændrede sig,” siger Thomas Thessen.  

Lufthavn tager ’storebrorrolle’ på sig

I dag er ingen i luftfartsbranchen i tvivl om, hvor meget den grønne dagsorden fylder, og Thomas Thessen, som nu er adjungeret professor ved Aalborg Universitet, beskæftiger sig netop med den grønne omstilling og den samfundsmæssige værdi af luftfart.

Han fortæller, at hovedudfordringen ved luftfartens grønne omstilling er, at det på kort sigt er dyrere at flyve med grønt brændstof.

”Hvis du spørger en økonom, skal der være økonomiske incitamenter, for at man bevæger sig mod et mål, men der er ikke umiddelbart økonomisk incitament til at købe grønt brændstof. Hvis bæredygtigt brændstof kostede det halve af fossilt, ville der ikke være noget problem, men det er ikke sådan situationen er. Det sker ikke af sig selv,” siger Thomas Thessen, der i 13 år også arbejdede for Københavns Lufthavn.

Her var han som cheføkonom helt tæt på den proces, det var, da luftfartsbranchen gik i gang med den grønne omstilling.

”I Københavns Lufthavn gik det relativt hurtigt op for os, at vi havde en storebrorrolle i dansk luftfart. Der er forventninger til, at man tager den rolle på sig som Danmarks største lufthavn. Vi havde ressourcerne analytisk og datamæssigt, så det var en naturlig rolle at tage på os. Sammen med SAS er man de to mest erfarne og dominerende i dansk luftfart.”

Mangel på bæredygtigt brændstof

Thomas Thessens tilgang til luftfartens klimaudfordring er at tage udgangspunkt i den ultimative målsætning, som ifølge Paris-aftalen er klimaneutralitet i 2050.

”Hvordan kan vi opnå det? Bæredygtigt brændstof er en stor del af det, men lige nu er kun cirka 0,5 % af brændstoffet på det europæiske marked bæredygtigt,” siger Thomas Thessen

Fra 2025 indfører EU et iblandingskrav, hvor to procent af flybrændstoffet skal være bæredygtigt brændstof – det er også kendt som SAF (sustainable aviation fuel).

EU’s plan er, at flyselskaberne skal betale en bøde, hvis ikke de lever op til iblandingskravet. 

”Indtil videre er udmeldingen, at bøden skal sættes i forhold til SAF-prisen. Bøden skal være højere, end hvad det koster at købe SAF, men SAF-prisen er svær at fastlægge. Flyselskaber siger, at den svinger voldsomt op og ned. Bæredygtigt brændstof koster lige nu 3-6 gange mere end det fossile.”

Intet tyder dog på, at der bliver produceret nok SAF til 2025, lyder det fra Thomas Thessen. 

”Hvis man er potentiel leverandør, bør man tænke, at det er en vanvittig god mulighed, men lige nu virker det, som om der er nogle barrierer mod at sætte produktionen i gang. Det er meget foruroligende for branchen. Måske skyldes det en angst blandt potentielle leverandører for, at EU på et tidspunkt erkender, at der ikke er nok SAF-produktion og sænker kravene. Det er en catch 22.”

Passagerafgift er dårligt værktøj

Da alvoren om den grønne omstilling gik op for den danske luftfartsbranche, gik Københavns Lufthavn, SAS og en række andre aktører herunder FPU i 2019 sammen i et klimapartnerskab. Branchen pegede på, at en passagerafgift kunne gå til en fond, der investerede i bæredygtigt brændstof.

Det blev dog ikke den løsning, som et politisk flertal landede på sidste år. I stedet skal en passagerafgift nu finansiere en ældrecheck samt en række initiativer, der primært sigter mod en grøn omstilling af den danske indenrigstrafik.

Dansk indenrigsflyvning producerer under 1 procent af CO²-udledningen i dansk luftfart, fordi ruterne er så korte, fortæller Thomas Thessen.

”Det er en meget dyr måde at fjerne CO² på. Samtidig er en passagerafgift i sig selv et meget dårligt værktøj. En passagerafgift giver kun mening i forhold til den grønne omstilling, hvis du bruger provenuet fornuftigt. For eksempel ved at fremme teknologisk udvikling, som ikke drives af markedet selv, men i Danmark bruger man størstedelen til at forhøje ældrechecken,” siger Thomas Thessen.  

Grøn omstilling er politisk afvejning i sidste ende

Selvom der på både dansk og europæisk plan er initiativer på vej til at gøre luftfarten grønnere, peger Thomas Thessen på, at der med befolkningsvækst og øget velstand i befolkningsrige lande som Indien og Kina vil ske en stigning i flyvninger, uden at grønne initiativer nødvendigvis følger med. 

”Det kan være et problem, at vi pålægger os selv afgifter og gør det rigtig dyrt at flyve, men samtidig ser andre lande uden for Europa hamre derudad. Regeringens nye initiativer påvirker klimaet marginalt og er dyrt for os. Det tror jeg ikke nødvendigvis, at befolkningen vil acceptere i længden. Men samtidig kan vi jo heller ikke forlange, at andre lande skal spare på CO², hvis vi ikke selv gør det,” siger Thomas Thessen.  

Han mener, at politikerne er opmærksomme på luftfartens positive aspekter, og at de i sidste ende vil afspejle det, som befolkningen ønsker.

”Spørgsmålet er, hvor højt befolkningen vil prioritere en nedgang i luftfarten for klimaets skyld. Der vil skulle betales en pris et eller andet sted, hvis man virkelig ønsker den grønne omstilling, men jeg tror, at det kan lade sig gøre, hvis man vælger at prioritere det.”

FPU-medlemmer kan komme til gratis foredrag med Thomas Thessen – læs mere her

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev