Norwegian om den grønne omstilling: ”Det er ikke negativt, at luftfart er i søgelyset”

Luftfart bliver ofte brugt som symbol på klimaforandringer, men det er ikke nødvendigvis skidt for branchen, for det kan fremskynde en udvikling, som alle brancher før eller siden skal igennem. Sådan lyder det fra Norwegian.

Luftfarten udgør omkring to procent af den globale CO2-udledning. Til sammenligning står for eksempel tekstilindustrien for 10 procent. Alligevel er fly blevet et hyppigt brugt eksempel på de menneskeskabte klimaforandringer. 

Men den negative opmærksomhed er ikke nødvendigvis dårlig. Den kan nemlig bruges som drivkraft til at iværksætte positive tiltag. Sådan lyder det fra Anders Fagernæs, der som VP Sustainability i Norwegian står i spidsen for flyselskabets bæredygtighedsstrategi.

”Luftfarten er blevet et symbol på CO2-udledninger, men det er også en fordel, fordi det skaber et pres for at lave positive forandringer. Det opleves måske uretfærdigt nu, men det er ikke negativt, at der er fokus på luftfart. Luftfartsbranchen er god til at omstille sig, når man skal, og man gør det på en omfattende og god måde,” siger Anders Fagernæs.

Det vil derfor ikke være luftfartsbranchen, der halter efter, når nye lovkrav til den grønne omstilling løbende bliver indført de kommende år.

”Hvis alle andre brancher omstillede sig, og vi i luftfart ikke gjorde noget, ville vi risikere at blive efterladt tilbage, og så ville vi måske ikke være den transportform, der overlever. Mange brancher har endnu større problemer end vores, men de går under radaren, og de risikerer at falde bagud.”

Produktion af fossilfrit brændstof skal sættes i gang

Som Anders Fagernæs ser det, er der tre parametre, som Norwegian kan skrue på for at reducere selskabets CO2-udslip: Fornyelse af flyflåden, mere effektiv flyvning og brug af fossilfrit brændstof.

Norwegian har altid haft flådefornyelse som en del af sit DNA, og da Anders Fagernæs i 2019 blev ansat i selskabet, var der allerede en række tiltag sat i værk for at flyve mere effektivt og på den måde spare brændstof og reducere CO2-udledning.

Derfor vil særligt fossilfrit brændstof være et vigtigt element de kommende år.

”Der er ikke uendelige mængder fossilfrit brændstof tilgængeligt. Vores fokus er ikke på at få efterspørgslen i gang. Vores fokus er at få produktionen i gang. Efterspørgslen skal nok komme, fordi EU har sat krav,” siger Anders Fagernæs med henvisning til, at EU stiller krav til, at der iblandes to procent fossilfrit brændstof fra 2025.

Der kan mangle fossilfrit brændstof på langt sigt

Et af de store spørgsmål, når det kommer til fossilfrit brændstof, er, om der vil være nok tilgængeligt, når efterspørgslen stiger de kommende år, fordi mange forskellige brancher skal omstille sig.

De næste par år forventer Anders Fagernæs dog ikke, at det vil være et problem at skaffe fossilfrie brændstoffer.

”Vi er ikke bekymrede for dette marked på kort sigt. De næste fire til fem år vil der være mere end nok af biobaserede brændstoffer, som er baseret på brugt fritureolie og animalsk fedt. Det har producenterne sagt,” siger Anders Fagernæs.

Til gengæld fortæller han, at den virkelig store udfordring kommer på længere sigt.

Fra 2029 til 2032 stiger iblandingskravet til flybrændstoffer fra to procent til seks procent. Og fra 2030 til 2036 stiger det til 20 procent, hvor fem procent skal være e-fuel.

”Det er det bjerg, som vi må forberede os på. Der er man helt afhængig af at få nye producenter, der bruger en anden teknologi end den, vi har i dag. Der er en begrænset mængde af pommes frites og dyr, og når man nærmer sig 10 procent af det totale globale brændstofforbrug, er der ikke nok råvarer længere. Der skal man bruge andre teknologier.”

Forandring er mulig for luftfartsbranchen

Norwegian har som mål at reducere sine CO2-udledninger med 45 procent inden 2030, og et af de tiltag, selskabet har taget, er at investere i og blive medejere af en virksomhed, der skal lave elektrobrændstof.

”Det er et vigtigt symbol på det arbejde, som vi startede for fem år siden. Vi har mødtes med omkring 30 forskellige aktører, og nu har vi en forpligtende aftale på plads, der viser, at vores strategi er implementeret. Nu handler det om at få endnu mere acceleration, men det er langsigtet arbejde,” siger Anders Fagernæs.

Håbet er, at aftalen med selskabet Norsk e-Fuel vil give Norwegian langvarig adgang til fossilfrit flybrændstof.

”Pandemien viste, at luftfarten evner at omstille sig. De kriser og problemer, der rammer verden og økonomien, rammer oftest luftfarten hurtigt. Det er ikke negativt, at vi er i søgelyset, og at der er opmærksomhed, men vi har også et stort ansvar for at nuancere debatten og vise omverdenen, at det er muligt at gøre noget i vores branche.”

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev