Ministeren lovede at betale for piloters nye helbredsgodkendelser – hvor bliver pengene af?

For halvanden måned siden lovede transportminister Ole Birk Olesen (LA), at piloter, pilotelever og flyveledere ville få deres merudgifter til en ekstraordinær helbredsgodkendelse dækket.

De nye helbredsgodkendelser, også kaldet medical, var blev fremsat som et krav fra Trafikstyrelsen i slipstrømmen på den opsigtsvækkende sag med flyvelægeklinikken Doctors.dk.

900 piloter, flyveledere og pilotelever fik brev fra Trafikstyrelsen om, at de inden 7. juni 2019 skulle forny deres helbredsgodkendelse før tid. Dette skete efter, at styrelsen fik mistanke om, at helbredsundersøgelser fra flyvelægeklinikken Doctors.dk i en række tilfælde var foretaget af læger uden tilstrækkelig uddannelse.

En helbredsgodkendelse, som ministeren lovede at betale, koster op til 8.000 kroner, imens prisen for en fornyelse er 2.000 kroner. Den regning, syntes ministeren på linje med en række politikere og piloternes fagforening, var alt andet end rimelig at sende videre til piloterne.

Aktstykke i venteposition

Pengene kommer dog ikke fra ministerens egen tegnebog. Det er staten, der går ind og dækker i en sådan situation, og den slags kræver særlig godkendelse i Folketingets finansudvalg. Og her er forklaringen på, at piloter, pilotelever og flyveledere ikke har hørt noget fra ministeren eller Trafikstyrelsen. Det er Trafikstyrelsen, som forventes at forestå det praktiske omkring refusion.

For få dage efter ministeren lovede at betale for nye medicals, udskrev Lars Løkke Rasmussen (V) valg. Det betød, at aktstykket fra transportministeriet, som skulle bane vejen for at indfri ministerens løfte om refusion, ikke blev fremsendt til finansudvalget.

»Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan oplyse, at det er korrekt, at det ikke har været muligt at fremsende et aktstykke inden valgets udskrivelse,« skrev ministeriet i en mail kort efter valgets udskrivelse til redaktionen.

Siden har der været valg, men en ny regering skal dannes, og sagen ligger således fortsat uafklaret:

»Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan oplyse, at sagen afventer den igangværende regeringsdannelse. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at give en tidsplan for sagens videre forløb,« skriver ministeriet til redaktionen.

Skal måske vente til efter ferien

Der kan med andre ord gå mindst lige så lang tid igen, som den piloterne allerede har ventet, før der sker nogen afklaring. Det er i hvert fald ikke usandsynligt, vurderer Frederik Waage, lektor dr.jur., Juridisk Institut, Syddansk Universitet:

»Folketinget skal senest mødes 12 hverdage efter valget (som er på onsdag) for at godkende valget, vælge formand, sammensætte udvalg og behandle klager over valget. Det er det, man forventer sker og ikke mere, og så lukker de ned og går på sommerferie,« forklarer han.

Det aktstykke, der skal bane vejen for piloternes refusion til ny helbredsgodkendelse, vil ifølge Frederik Waage mest sandsynligt blive indsendt til det næste finansudvalgsmøde, som på nuværende tidspunkt ligger efter sommerferien.

Må væbne sig med tålmodighed

Mødet kan dog sagtens ligge før folketingets åbning i oktober. Ifølge den nuværende kalender for finansudvalget er næste mødedato efter sommerferien 5. september 2019. Der er også et møde 27. juni 2019, men dette er reserveret til anden side.

Udvalget er dog endnu ikke nedsat efter valget, og mødekalenderen kan også nå at ændre sig.

Bliver aktstykket om at betale piloternes ekstraudgifter til en ny helbredsgodkendelse godkendt, vil der herefter blive opsat en procedure for refusion – formentlig gennem Trafikstyrelsen, som dog oplyser til redaktionen, at man afventer en afklaring på spørgsmålet fra departementet, altså Transportministeriet.

»Det, piloterne må gøre, er at gemme regningerne på deres udlæg og vente på, at aktstykket bliver behandlet i finansudvalget. De kan ikke få refusion, før det er godkendt af finansudvalget. Det er en konsekvens af folketingsvalget,« forklarer Frederik Waage.

Selvom der snart forventes at blive præsenteret en ny transportminister, finder Frederik Waage det højst usandsynligt, at en ny transportminister skulle finde på at ændre ved Ole Birk Olesens løfte til piloterne. Han påpeger, at de har en berettiget forventning om at blive kompenseret. Det er blot et spørgsmål om at væbne sig med tålmodighed.

Ind til en ny transportministerier bliver udpeget, er Ole Birk Olesen fungerende transportminister.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev