Hvad er OK24, og hvad betyder de forhandlinger for FPUs medlemmer?

Alle offentligt ansatte skal have nye overenskomster i 2024. I FPU gælder det medlemsgruppen af AFIS-operatører, der arbejder i kommunale lufthavne og på kommunale flyvepladser.

Forhandlingerne om de nye overenskomster for offentligt ansatte gik i gang i december 2023, og FPU er i øjeblikket i fuld gang med processen for at sikre AFIS-operatørerne bedre vilkår.

AFIS-operatører er kommunalt ansatte. Derfor er de som den eneste medlemsgruppe i FPU omfattet af de overenskomstforhandlinger (OK24), der lige nu foregår for offentligt ansatte.

AFIS-operatører giver information om trafik og vejrforhold i forbindelse med en bane, og FPUs AFIS-operatører arbejder for eksempel i de kommunale lufthavne i Esbjerg og Odense samt i en række mindre lufthavne og på flyvepladser.

Først skal den overordnede ramme på plads

Der skal forhandles overenskomster for omkring 850.000 offentligt ansatte – herunder mere end en halv million ansatte på det kommunale arbejdsmarked.

Ved de offentlige overenskomstforhandlinger forhandler parterne om den samlede økonomiske ramme. Et centralt tema er, hvor meget lønnen skal stige. 

Faktaboks

Staten: ca. 200.000 medarbejdere (ansat hos fx politi, Forsvaret, Kriminalforsorgen, skat, Folkekirken, ministerier, styrelser mv.)

Regionerne: ca. 150.000 medarbejdere (ansat primært på sygehusene) 

Kommunerne: Mere end 500.000 medarbejdere (ansat i en lang række borgernære institutioner som fx folkeskoler, daginstitutioner, borgerservice, hjemmepleje, plejehjem)

Kilde: FH

Det er Forhandlingsfællesskabet, der står for forhandlingerne på vegne af lønmodtagerne i landets kommuner. Topforhandleren er Mona Striib, der også er formand for FOA. Forhandlingerne sker med Kommunernes Landsforening (KL).

Forhandlingsfællesskabet og KL har sat 9. februar som deadline for deres forhandlinger. Herefter vil det stå klart, hvad rammen for overenskomstfornyelserne bliver, og FPU vil herefter kunne sætte sig til forhandlingsbordet og kæmpe for de bedst mulige forhold for AFIS-operatørerne.

Hvad er FPUs rolle?

FPU har indsamlet input og krav fra AFIS-operatørerne, og de krav blev i slutningen af januar udvekslet med KL. Her var der ikke tale om en egentlig forhandling, men blot en redegørelse af både FPUs og KLs ønsker og krav.

Når den overordnede ramme er klar, og FPU kan sætte sig til forhandlingsbordet, vil det blandt andet være vigtigt at sikre AFIS-operatørerne en højere grundløn for at kompensere for inflationen og generelt at hæve lønniveauet, så man kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft og fastholde de nuværende ansatte.

Overenskomster på det offentlige område er bundet af en meget stram økonomisk ramme, og alle overenskomster skal til afstemning sammen. Det betyder, at FPUs medlemmer ikke selvstændigt kan stemme overenskomstforslaget hjem eller ned.

Parterne har aftalt, at forligsmanden skal godkende alle forligene omkring 1. marts. Hvis ikke der opnås enighed, kan det ende i en storkonflikt. Her er det vigtigt at huske, at man som medlem af FPU kan opnå konfliktunderstøttelse. Er man ikke allerede medlem af FPU, kan man få konfliktstøtte, hvis man melder sig ind senest 29. februar 2024.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev