7 gode råd til, hvordan man passer på sig selv som tillidsrepræsentant

Julia Lundsteen forlader både jobbet som kabineansat i DAT og sin rolle som formand for den lokale kabineforening. Fagbladet Luftfart har derfor i den anledning bedt hende om at komme med syv gode råd til, hvordan man klarer sig godt og passer på sig selv i rollen som tillidsrepræsentant.

1. Det er vigtigt at have rammerne på plads i forhold til tillidsarbejde

Det må ikke blive et 24/7-arbejde at være TR. Man skal være til rådighed, men man skal også kunne passe på sig selv for at kunne passe på sine medlemmer. Så husk at slukke telefonen en gang imellem og tag pauser.

2. Accepter at man ikke kan redde selskabet

Man kan hverken redde et flyselskab eller en hel situation. Jeg har følt et behov for at forsøge, men jeg kan ikke bestemme, hvilken retning selskabet vælger at gå, og hvilke ledelsesmæssige beslutninger de træffer. Det er mit job at navigere rundt i de situationer, der opstår og forsøge at beskytte medlemmerne. Selskabet sidder med ledelsesretten. Den kan jeg ikke stå til ansvar for, og det har jeg skullet minde mig selv om. Selvom det kan føles uretfærdigt og kontraintuitivt.

3. Man kan aldrig gøre det perfekt

Man kan altid gøre mere, men det skal man ikke nødvendigvis, ellers kan man ligge søvnløs om natten.

4. Man kan ikke forberede alt

I forhandlingsregi udspiller tingene sig tit helt anderledes, så bare følg det. Tingene ændrer sig så hurtigt. Det har passet mig ret skidt, at jeg ikke kunne planlægge det hele, men det har også været sundt. Man kan ikke gå ind i en forhandling med en drejebog. Man gør sig en masse erfaringer og må acceptere, at det ikke altid går som planlagt.

5. Man når langt, når tonen er god under forhandlinger

Vi har god erfaring med at have en rar og god tone med de andre forhandlingsparter. Man når langt og opnår gensidig anerkendelse, når tonen er god, og der er humor.

6. Deltag i FPUs kurser og kabinenetværk

Det giver inspiration at mødes med kabineansatte fra andre selskaber til for eksempel FPUs kabinenetværk, og det giver mulighed for at benchmarke løn og vilkår og sætte sin egen situation i perspektiv. Sektionen giver os en unik mulighed for at diskutere og vende en masse emner eller udfordringer, som vi hver især oplever på lokalt plan.

7. Giv plads til uenighed i bestyrelsen

Jeg har været meget privilegeret med min medlemsgruppe og min bestyrelse. Det er så vigtigt at have en bestyrelse, hvor der er plads til at være uenige, men samtidig respektere hinanden. Bestyrelsen skal være repræsentativ for hele kabinen, for det er ikke alle, der er enige med en som formand. Der kan de andre bestyrelsesmedlemmer komme med andre pointer.  

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev