Travle sommerdage i luftfarten: “Flyansatte skal huske at passe på sig selv”

Sommeren er en af luftfartens højtider, og mange, især dem der arbejder i branchen, oplever ekstra travlhed. Alene i Københavns Lufthavn forventer man 37 dage med mere end 100.000 rejsende i sommerperioden.

Imens travle dage med megen aktivitet kan være en sjov udfordring, kan travlhed på arbejdspladsen i visse tilfælde gå hårdt ud over arbejdsmiljøet. Det kom blandt andet til udtryk i en stor undersøgelse af de flyansattes arbejdsmiljø, som blev offentliggjort tidligere på året.

Her tilkendegav de adspurgte, at det ofte er nødvendigt at arbejde med højt arbejdstempo og at stå til rådighed uden for normal arbejdstid. Jævnligt giver uventede opgaver også et øget tidspres.

Samme undersøgelse påpegede, at luftfartsbranchen har en del udfordringer med både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

»Vær opmærksom på, hvordan du arbejder, så du både udfører et godt stykke arbej-de og samtidig passer på dig selv og dit helbred.«

Arbejdsmiljørådet for luftfart i håndbogen “Højt at flyve”

En håndbog til selvhjælp

Højt at flyve. Trafikstyrelsen har udarbejdet en håndbog - luftfart.nu
Højt at flyve er til dig, der er pilot eller kabinebesætningsmedlem. Med den i hånden kan du finde oplysninger om de vigtigste forhold i dit arbejdsmiljø, når det gælder arbejdet i luften. Formålet er at give dig en viden om, hvordan du kan passe på dig selv og dine kolleger – så I kan holde til et langt arbejdsliv.

I ”Arbejdsmiljørådet for luftfart”, som undersøgelsen blev fostret igennem i samarbejde med Trafikstyrelsen, har man udarbejdet en håndbog med titlen ”Højt at flyve”, der giver en lang række bud på, hvordan det gode arbejdsmiljø opretholdes trods travlhed.

»Vi ved, at medarbejderne i både flyselskaberne og lufthavnene gør en kæmpe indsats igen i denne sommer. Men det er vigtigt, at det ikke går ud over ens helbred. Derfor vil vi gerne minde alle om at passe på sig selv og kollegaerne, selvom der er travlt. Til det finder man mange gode råd i håndbogen ”Højt at flyve”,« siger Thilde Waast, formand i FPU og medlem af Arbejdsmiljørådet for luftfart.

Om arbejds- og tidspres står der blandt andet i håndbogen, hvad den enkelte medarbejder kan gøre for et godt arbejdsklima. God planlægning, pauser og samarbejde fremhæves som vigtige elementer:

»Husk at holde pauser. Selvom det i situationen kan virke svært at få holdt pausen, er det ofte en pause, der skal til for at give ny energi og overskud. Det betyder, at man kan håndtere opgaverne bedre. Hjælp hinanden med at få holdt pauser – også så der er mulighed for at få noget at spise og drikke trods travlhed,« anbefaler arbejdsmiljørådet.

Særligt for piloter er det også vigtigt at huske, man er i sin gode ret til at sige fra og ikke lade sig presse eksempelvis til at flyve i dårligt vejr, selvom det betyder forsinkelser.

Påpeg problemer, men husk at vær konkret

I håndbogen nævnes det naturligvis også, hvordan problemerne kan afhjælpes. Faktum er, at det er ledelsen, som har ansvaret for, at der er ressourcer til at løfte opgaverne. Også selvom der er travlt, for tidspres er som bekendt evigt til stede i flyvebranchen.

Men for at ledelsen kan tage det fulde ansvar, er det vigtigt, at man som medarbejder meddeler det til ledelsen eller arbejdsmiljøorganisationen, hvis balancen mellem opgaver og ressourcer er skæv.

Og det er vigtigt at være konkret.

»Hvis I bare siger, I har for travlt, er det svært at gøre noget ved det,« hvorimod det er nemmere at gøre noget ved »tilfælde, hvor I har været nødt til at slække på kvaliteten?« påpeges det i håndbogen i et af flere eksempler.

Håndbogen gennemgår foruden udfordringerne ved arbejdstidspres, udmattelse (fatigue), psykiske belastninger, kommunikation og samarbejde, belastning af kroppen, støj, kosmisk stråling, turbulens, risici ved walk around og hygiejne.

Undgå løft af passagerernes håndbagage – det giver nemt skader

Belastning af kroppen er et andet alvorligt problem – især når tiden er knap. Kabinepersonalet oplever håndbagage som en udfordring. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at håndbagage er blandt de hyppigste årsager til arbejdsskader.

Alligevel tilkendegiver 72 procent af besætningsmedlemmerne i undersøgelsen, at de løfter bagage i kabinen – ofte på grund af tidspres.

»Undgå så vidt muligt at løfte passagerers kufferter op i bins. Passageren skal formentlig kun gøre det en enkelt gang på sin tur. Du kan komme til at gøre det mange gange, hvis du ikke er opmærksom,« lyder anbefalingen således fra Arbejdsmiljørådet for luftfart.

Otte procent af de flyvende har haft en arbejdsskade

Håndbogen har dels et afsnit for ansatte på fly og dels et afsnit for ansatte på helikoptere samt et afsnit, der gælder fælles for faggrupperne. Bagerst finder man også en vejledning i den uheldige situation, at man kommer til skade. Knap otte procent af medarbejderne i flyvebranchen har haft en arbejdsulykke med mindst én dags fravær inden for det seneste år.

Forfatterne af bogen er repræsentanter fra både arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne. FPU har således foruden at være en varm fortaler for bogen også medvirket i udarbejdelsen.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev