Trafikstyrelsen: Nyt initiativ skal gøre det lettere for sygemeldte piloter og kabineansatte at komme tilbage på vingerne

Trafikstyrelsen har lanceret en ny sektion på deres hjemmeside, der viser, hvordan man som flyvende skal forholde sig, når man er sygemeldt. Sektionen er netop blevet præsenteret af Trafikstyrelsens medical assessor Søren Carstens på FPUs pilotnetværksmøde.

Det skal være nemmere for både flyvende personale og flyvelæger og at finde rundt i de særlige medicinske krav, der gælder, når en pilot eller kabineansat skal vende tilbage efter en sygemelding. Sådan lyder det fra Trafikstyrelsen, der derfor lancerer en ny sektion på deres hjemmeside.

Sektionen indeholder for eksempel en guide til den generelle sygemeldingsproces, praktiske vejledninger ved specifikke sygdomme og en hurtig oversigt over relevant lovgivning.

”Vi ønsker først og fremmest at understøtte det vigtige arbejde, de private flyvelæger laver. De regler, som EASA har udstukket på området, er meget komplekse, og vi forstår godt, at de kan være svære for både læger og flypersonale at gennemskue,” siger Søren Carstens, der er læge og EASA-godkendt medical assessor i Trafikstyrelsen.

Præsenteret på FPUs pilotnetværksmøde

Søren Carstens var inviteret til at fremlægge den nye hjemmeside for en lang række piloter ved et af FPUs pilotnetværksmøder, hvor repræsentanter fra forskellige pilotgrupper mødes til en dialog om luftfartsbranchen.

På mødet opfordrede Søren Carstens repræsentanterne til at komme med input, og han understregede, at der løbende ville blive tilføjet ny information til sektionen – for eksempel vil der løbende komme flere guides til, hvad man skal forholde sig ved en specifik sygdom.   

”Med den nye sektion på trafikstyrelsen.dk håber vi at skabe et mere smidigt og effektivt system, hvor det er lettere at finde ud af, hvilke undersøgelser og godkendelser der er brug for, før sygemeldte piloter og kabinepersonale kan komme tilbage på vingerne,” siger Søren Carstens.  

Udsnit af et af de nye flowcharts, som Trafikstyrelsen har lavet.

Manglende undersøgelser kan forsinke sagsbehandling

De seneste år har mange piloter oplevet forsinket sagsbehandlingstid, når de har skullet have deres medical tilbage efter en sygemelding. Men på pilotnetværksmødet kunne Søren Carstens fortælle, at sagsbehandlingstiden det seneste år er væsentligt forbedret.

”Der er ikke nogen sager, vi ikke er i gang med. Vores målsætning er en sagsbehandlingstid på maksimum fire uger. Der ligger ikke bunker længere. Der er ikke nødvendigvis truffet afgørelse, men der er taget relevante sagsskridt, og der er proces i sagerne,” siger Søren Carstens.

Han fortæller, at den største udfordring er, at Trafikstyrelsen modtager en del sager, hvor den ikke får alt det nødvendige materiale.

”Det kan være undersøgelser og lægetjek hos en speciallæge, der ikke er gennemført, og som er forudsætninger for at give en pilot tilladelse til at flyve igen. I de tilfælde er vi nødt til at sende materialet tilbage til flyvelægerne, hvilket i sidste ende kan tvinge piloter og andre ansatte til at forblive groundede i længere tid, fordi godkendelsesprocessen bliver udskudt.”

Eksempel på illustration, der skal gøre det let at danne sig et overblik over reglerne – for både flyvelæger og flyvende.

Trafikstyrelsen vil møde branchen i sprog den kender

Søren Carstens fortæller, at Trafikstyrelsen nu også sender kopier til de flyvende af de breve, som styrelsen sender til flyvelægen. På den måde bliver det lettere for de flyvende at orientere deres arbejdsgiver om processen, og den flyvende kan arbejde sammen med flyvelægen for at komme videre i processen.

”Den nye side er ment som en hjælp til flyvelægerne, men samtidig håber vi, at den giver både flyselskaber og flypersonale en større forståelse for, hvorfor det kan tage noget tid at få den endelige godkendelse til at flyve igen, hvis man har været grounded på grund af sygdom,” siger Søren Carstens.

Han håber, at den nye sektion kan være en hjælp til de flyvende, og samtidig et forum for de relevante interessenter i luftfartsbranchen.

”En stor fordel ved den nye brugerflade er, at vi møder branchen i et sprog, som de kender. Den nye sektion på hjemmesiden er bygget op med tydelige skemaer, som anviser en klar rute for, hvordan de enkelte piloter eller cabin crew kan blive raskmeldt.”

Find Trafikstyrelsens nye sektion om flyvemedicin her

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev