FPU kritiserer flyselskabers brug af FTL-regler: ”Reglerne er en begrænsning, ikke en målsætning.”

Det kan få negative konsekvenser, når flyselskaber forsøger at udnytte flyvehviletidsreglerne maksimalt. Sådan lyder det fra FPUs forbundssekretær Kasper Svendsen, der kritiserer både flyselskabernes praksis og lovgivningen, som ikke beskytter piloter og kabineansatte tilstrækkeligt.

Flyselskaberne risikerer, at piloter og kabineansatte blive ramt af stress, når de forsøger at udnytte flyvehviletidsreglerne maksimalt. Det mener FPUs forbundssekretær Kasper Svendsen, der rejser kritik af både lovgivningen og den måde, som flyselskaberne bruger den på.

”Der er desværre nogle elementer i flyvehviletidsreglerne, der gør, at selskaber kan udnytte deres medarbejdere maksimalt. Vi oplever ofte, at selskaberne glemmer, at FTL-reglerne er en begrænsning og ikke en målsætning,” siger Kasper Svendsen.

”Det skaber en situation, hvor vores medlemmer oplever stress og andre konsekvenser af et højt arbejdspres. Vi har set denne tendens længe, og vi undrer os over, at der ikke sker noget fra EUs side, for det er EASA og EU, der sætter rammerne.”

Selskaber sigter efter maksimalt udbytte af ansatte

Flyvehviletidsreglerne er lavet for at regulere arbejdstider og hvileperioder for flyvende personale inden for kommerciel luftfart.

Det overordnede mål er at sikre flysikkerhed og minimere træthed hos piloter og kabineansatte, men reglerne beskytter ikke de flyvende godt nok, lyder det fra Kasper Svendsen.

”Jeg oplevede selv i min tid som pilot, at selskaberne overenskomstmæssigt og lovgivningsmæssigt sigtede efter maksimalt udbytte af deres ansatte uden at tage højde for de personlige konsekvenser for dem. Jeg ser nu, at det samme sker for mange af vores medlemmer,” siger Kasper Svendsen, der inden han blev forbundssekretær i FPU arbejdede som pilot i blandt andet Cityjet, Jet Time og Ryanair.

Nye IT-programmer og kreative løsninger

Kasper Svendsen peger blandt andet på, at nye IT-løsninger er med til at forværre problemet.

”Der er kommet rigtig mange it-programmer, der kan optimere schedulering, men det medfører også, at der kommer en masse uregelmæssigheder ind. Det kan for eksempel være lange ophold midt på en dag, hvor man sidder seks timer i Stavanger. Vi ser også enormt mange passive flyvninger, hvor man bliver fragtet rundt. Detette er med til at ødelægge ens arbejdsrytme og øget stressfaktoren,” siger Kasper Svendsen.

”Vi har også sager, hvor selskaberne fortolker FTL-reglerne kreativt. Det kunne for eksempel være, at vores medlemmer skal bruge en bil i udlandet og køre til og fra hotel, uden at det tælles med i arbejdstiden. Vi hører desuden om udnyttelse af FTL-regler, hvor selskaberne giver de flyvende responsperioder i stedet for standbyvagter. Det er en tilkaldevagt, som ikke er beskyttet på samme måde som standbyvagterne.”

Sådan vil FPU påvirke situationen

For at rette op på situationen har FPU taget en række initiativer til at påvirke de organer, der kan ændre på lovgivningen. FPU er blandt andet med i en FTL-arbejdsgruppe i Trafikstyrelsen.

”Vi holder løbende møder med Trafikstyrelsen, og de er i kontakt med EASA. Samtidig har vi et af vores kabinemedlemmer med i en FTL-arbejdsgruppe i EASA, så vi forsøger at påvirke lovgivningen til at skabe bedre vilkår.”

Kasper Svendsen fortæller, at der blandt de konkrete initiativer, som FPU har drøftet med Trafikstyrelsen, er muligheden for bedre uddannelse af scheduleringcrew.

”Dem, der planlægger, har ikke altid erfaring fra luftfart og kommer nogle gange til at bryde nogle regler på grund af manglende oplæring. Vi har desuden rejst problematikken om at skifte døgnrytme fra tidlig check-in til sen check-in eller vice versa over for Trafikstyrelsen. Det forstyrrer nemlig den interne døgnrytme og er en ekstra stress-faktor for piloter og kabineansatte.”

FPU: Gode arbejdsvilkår er bedre økonomisk løsning på lang bane

Adspurgt hvorvidt det ikke er forståeligt, at selskaberne ønsker at få det maksimale ud af deres medarbejdere, svarer Kasper Svendsen, at selskaberne på lang sigt ville få en større økonomisk gevinst ved at sikre et godt arbejdsmiljø.

”Vi skal have vilkår, der sikrer, at man i luftfartsbranchen ikke går ned med stress, og at man kan bevare et privatliv ved siden af arbejdet,” siger Kasper Svendsen.

”Vi undrer os over, at selskaberne ikke sætter mere fokus på arbejdsmiljøet. Nogle selskaber har en høj medarbejderomsætning, fordi de ansatte ikke bliver behandlet og scheduleret på en ordentlig måde. Vi mener, at selskaberne på den lange bane kunne spare flere penge ved at behandle deres medarbejdere ordentligt. Vi er overbeviste om, at de ville få færre sygemeldinger og opsigelser, hvis de lod være med at presse deres piloter og kabineansatte til det yderste.”

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev