Se listen: Syv ting du skal vide, når du bliver tillidsrepræsentant

En tillidsrepræsentant har mange vigtige opgaver og spiller en stor rolle i det faglige arbejde. Derfor afholder FPU hvert år kursus for de tillidsvalgte, hvor FPUs næstformand og den juridiske afdeling underviser i den danske model, tillidsrepræsentantens rolle og det arbejdsretlige system. Her er nogle af de ting, man skal vide som tillidsrepræsentant

1. Husk, at der er medlemmerne, du repræsenterer

Det er vigtigt at huske, at du som tillidsrepræsentant først og fremmest repræsenterer medlemmerne. Det vil fx sige, at du ikke skal prioritere ledelsesmøder over medlemmernes henvendelser. Den primære opgave er tale kollegernes sag overfor ledelsen på arbejdspladsen.

2. Den danske model består af tre elementer

Den danske model er det særlige danske system for regulering af løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet gennem frivillige kollektive aftaler. Den består af tre elementer:

  • Overenskomster
  • Høj organisering på begge sider
  • Trepartssamarbejde

Staten og Folketinget griber sjældent ind, men den danske model er presset af EU-regulering og emigration af arbejdskraft, og de seneste årtier er der også sket en øget regulering af velfærdsspørgsmål som uddannelse, barselsorlov og pension. Det giver de politiske aktører legitim ret til at blande sig i overenskomster.

3. Ledelsen har ledelsesretten

Arbejdsgiver leder og fordeler arbejdet inden for overenskomstens rammer. Det vil fx sige, at det er ledelsen, og ikke medarbejderne, der bestemmer, hvilke ruter selskabet skal flyve. Retter den ansatte sig ikke efter arbejdsgiverens beslutninger og beskeder, enten fordi han ikke kan eller ikke vil, så har arbejdsgiveren ret til at afskedige den ansatte. Lønmodtagere har til gengæld ret til at organisere sig, og arbejdsgiverne skal anerkende fagforeninger.

4. Staten kan bistå arbejdsmarkedets parter

Hvis der opstår uenighed om en overenskomst eller andre konflikter, har staten følgende institutioner, der kan bistå arbejdsmarkedets parter, og hvor sager kan tages op

  • Arbejdsretten
  • Tjenestemandsretten
  • Faglige voldgiftsretter
  • Forligsinstitutionen

5. Begær lokalforhandling ved afskedigelser

Ved en afskedigelse skal tillidsrepræsentanten sende en begæring til arbejdsgiver inden for 14 dage. Begæringen skal helt kort indeholde en henvisning til opsigelsen af medarbejderen og en anmodning om lokalforhandling. Til lokalforhandlingen skal I finde ud af fakta og jura, og hvilke bestemmelser der er blevet brudt. Der skal også laves et referat.

6. Overdrag sag eller orientér FPU efter lokalforhandling

Når der har været lokalforhandling ved en afskedigelse, skal du efterfølgende orientere FPU, hvis der er opnået enighed. Hvis ikke skal sagen overdrages til FPU.  FPU har ikke brug for en lang forklaring. Overdragelsen skal være kort, kronologisk og faktuel.

7. Sørg for, at din arbejdsgiver er bekendt med ferieloven

Der er kommet ny ferielov, og det er derfor vigtigt, at du som tillidsrepræsentant identificerer de steder, hvor arbejdsgiver ikke forstår og følger den nye ferielov.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev