Seks ud af ti flyansatte: Arbejdsgiver svigter vores arbejdsmiljø

Hvordan har danske flyansatte det med deres arbejde?

En netop offentliggjort undersøgelse peger på, at et job i luftfarten ikke er uden problemer: Luftfartsbranchen har en del udfordringer med både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, står der i konklusionen på undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og Helbred i luftfarten 2017”:

»Udfordringerne handler især om et forholdsvis krævende fysisk arbejdsmiljø, krav til medarbejdernes fleksibilitet, træthed og søvn, kollegiale konflikter, prioritering af arbejdsmiljøet, forplejningen ombord samt sygefravær,« lyder konklusionen.

Arbejdet med at afdække tilstanden på arbejdspladserne i luften er udført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, i samarbejde med Trafikstyrelsen.

Oplever arbejdsgiver svigter arbejdsmiljø

Undersøgelsen viser, at flertallet af de adspurgte oplever, at arbejdsmiljøet ikke bliver prioriteret på deres arbejdsplads.

I gennemsnit oplever 61,5 procent af de adspurgte slet ikke eller kun i ringe grad: At de bliver involveret i beslutninger om arbejdsmiljøet, at arbejdspladsen prioriterer arbejdsmiljøet, samt at der er en holdning om, at arbejdsmiljøet skal være bedre, end reglerne kræver.

»Dette er ikke i særlig høj grad tilfældet. Det er derimod i højere grad tilfældet, at medarbejderne gør en indsats selv for at forbedre arbejdsmiljøet,« skriver NFA i rapporten.

Sidste år kom det frem, at de danske myndigheder slet ikke fører tilsyn med arbejdsmiljøet for hundredvis af danske flyansatte arbejdsplads, fordi deres fly flyver under udenlandsk flag, selvom det har base i Danmark.

Erfarne deltagere med i undersøgelse

”Arbejdsmiljø og Helbred i luftfarten 2017” har indsamlet svar fra besætningsmedlemmer i danske luftfartsselskaber, hvoraf 18 selskaber medvirkede, og godt 2.200 ansatte valgte at svare.

Det er omkring 55 procent af de adspurgte. Heraf er hovedparten erfarne medarbejdere: 67 procent af de medvirkende har arbejdet i branchen i ti år eller mere.

Rundspørgen fandt sted fra maj og til midt september 2017.

Svarene på spørgsmålene belyser både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, sikkerhed, sundhedsadfærd, helbred og sociale relationer blandt besætningsmedlemmer i danske luftfartsselskaber.

Mangler søvn og er trætte

Undersøgelsen vidner om, at besætningsmedlemmer særligt oplever en udfordring i, at det ofte er nødvendigt med et højt arbejdstempo (75,8 pct. svarer ofte eller altid). Oveni det oplever seks ud af ti besætningsmedlemmer ofte eller altid at skulle stå til rådighed udenfor normal arbejdstid.

»Undersøgelsen viser, at besætningsmedlemmerne har relativt store udfordringer med hensyn til træthed. De er trætte eller udmattede efter arbejde, og at de ofte ikke er udhvilede. Ansatte, for hvilke det er relevant, planlægger i høj grad deres sovemønster efter deres arbejdstidspunkter, og hvis de skal flyve modsatrettede tidszoner,« skriver NFA på baggrund af undersøgelsens resultater.

Ser man på personalets arbejdstid svarer 87 procent af de kabineansatte, at de har skiftende arbejdstider, imens det for kaptajner er 71 procent. De to faggrupper arbejder i gennemsnit henholdsvis 40,5 timer og 41,3 timer om ugen.

»Endelig oplever mange medarbejdere, at de ikke høres i beslutninger, der påvirker dem (56,9 pct. sjældent eller aldrig), og at ledelseskvaliteten kunne være bedre – kun hver fjerde stoler altid eller ofte på ledelsens udmeldinger,« påpeger rapportens forfattere.

Støj og tunge løft plager de ansatte

Også det fysiske arbejdsmiljø har været under lup.

Det fysiske arbejdsmiljø plages særligt af manglende brug af nødvendige hjælpemidler ved tunge løft, samt relativ høj udsættelse for høj, forstyrrende støj. 55,7 procent svarer af de plages af støj mindst halvdelen af tiden, imens kulde eller træk ifølge 49 procent er et problem mindst halvdelen af tiden.

Et eksempel på uhensigtsmæssige løft er passagerernes bagage. Af rapporten fremgår det, at 72 procent af besætningsmedlemmerne løfter bagage i kabinen. Netop løft af håndbagage er forbundet med mange arbejdsulykker viser Trafikstyrelsens opgørelser.

Til gengæld viser undersøgelsen, at det nære samarbejde med kollegaerne fungerer forholdsvis godt, fremhæver NFA:

»Medarbejderne samarbejder, når der opstår problemer, de hjælper hinanden med at opnå de bedste resultater, og de anerkender hinanden i arbejdet.«

Spørgsmål om pres på piloter udeladt

Et af undersøgelsens spørgsmål gik på, om piloter indenfor det seneste år havde følt, at de var blevet presset til at flyve under marginale vejrforhold.

Spørgsmålet var imidlertid blevet udformet på en sådan vis, at svaret ikke kunne tolkes entydigt. Spørgsmålet er derfor efterfølgende trukket ud af rapporten efter aftale med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), står der i rapporten.

I stedet er der anmodet om en nærmere undersøgelse af emnet hos Trafikstyrelsen samt en redegørelse til Arbejdsmiljørådet i 2019.

Blandt andet usikre ansættelsesvilkår i hele den europæiske flyvebranche har i andre sammenhænge givet anledning til bekymring om, at piloter skulle føle sig presset til at udføre sikkerhedsmæssige uforsvarlige opgaver.

FPU: Rapport vækker bekymring

Flyvebranchens Personale Union, FPU, der repræsenterer hovedparten af de ansatte i dansk luftfart, sidder med i Arbejdsmiljørådet for Luftfart med to pladser. Det er her, hvor også arbejdsgiverne sidder med ved bordet, at initiativet til arbejdsmiljørapporten blev taget.

Resultaterne vækker både overraskelse og bekymring i FPU.

»Rapportens samlede svar om trætte og slidte medarbejdere, der har svært ved at finde en ordentlig work-life-balance, bekymrer os,« siger formand for Thilde Waast, formand for FPU.

Hun fremhæver især arbejdstempo og personalets oplevelse af manglende tillid og oplevelse af ikke at blive hørt som problemer. Problemerne bunder ifølge FPU-formanden i et øget konkurrencepres. Men det fritager ikke arbejdsgiverne fra at tage svarene i rapporten meget alvorligt.

Det samme gælder arbejdspladsernes prioritering af arbejdsmiljø:

»Helt overordnet tegner dette et meget kedeligt billede af arbejdsmiljøet i virksomhederne, og vi mistænker, det desværre i de fleste tilfælde er noget, der er drevet af økonomisk tænkning og ikke en egentlig ambition om et godt arbejdsmiljø,« siger FPU-formanden.

NFA: Retvisende undersøgelse

Resultaterne i ”Arbejdsmiljø og Helbred i luftfarten 2017” skal blandt andet bruges til at træffe beslutninger om, hvilke behov der fortsat er for at målrettede indsatser på arbejdsmiljøområdet.

Trafikstyrelsen har blandt andet sammen med Arbejdsmiljørådet for luftfart over de seneste ti år har sat fokus på arbejdsmiljømæssige udfordringer gennem vejledninger (link) og videoklip.

Trods de mange udfordringer, som undersøgelsen fremhæver, drager NFA dog en væsentlig konklusion om, at luftfartsbranchen er kendetegnet ved en god sikkerhedskultur, sunde medarbejdere og et godt kollegialt samarbejde.

»Med besvarelser fra mere end halvdelen af luftfartsbranchens besætningsmedlemmer understøtter resultaterne et nuanceret billede af den danske luftfartsbranches arbejdsmiljø og helbred,« fastslår Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i rapportens konklusion.

Samtlige danske luftfartsselskaber blev opfordret til at medvirke i undersøgelsen, hvoraf 18 valgte at deltage – Air Alsie, Air Greenland, Atlantic Airways, Bel Air, Benair, Dancopter, Danish Air Transport, Execujet, Flexflight, Jet Time, KN Helicopters, Newcopter, Primera Air, SAS, Star Air, Thomas Cook og Uni-Fly.

Derimod har blandt andre SAS-leverandøren Cimber/CityJet valgt ikke at medvirke.

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev