Michael hiver Primera Air i retten for dumping-kontrakter

Luftkaptajn Michael Ingvardsen har fløjet mere end 16.000 timer med 30 års erfaring som pilot i en stribe luftfartsselskaber. Her har han oplevet på egen hånd, hvordan selskaberne går stadigt længere for at sparre på udgifterne til ansatte. Han mener udviklingen bør stoppes, og derfor har han sammen med sin fagforening, Flyvebranchens Personale Union, lagt sag an mod Primera Air for selskabets brug af falske selvstændige.

I 2015 søgte Michael Ingvardsen job i luftfartsselskabet Primera Air. Jobbet betød, han kunne vende hjem til Danmark fra et job i udlandet. Selvom det var Primera Air i Danmark, der tilbød jobbet og stod for ansættelsen, så foregik ansættelsen på papiret gennem et bemandingsselskab beliggende på Guernsey.

Primera Air presset i England: Aflyser alle Birmingham-fly
Primera Air er et islandsk luftfartsselskab med afdelinger i Danmark og Letland. Foto: B.Forenius/Shutterstock.com

Ifølge kontrakten havde Ingvardsen ikke ret til hverken pension eller ferie, ligesom der ikke blev udbetalt under sygdom efter sammenlagt ti sygedage på et år.

»Ved ansættelsen fik jeg udstukket en kontrakt fra Flight Crew Solution (FCS) på Guernsey, der ligger i den engelske kanal. Jeg fik at vide, at det var kutyme, at man efter et år på FCS-kontrakten ville blive overført til en fast ansættelse,« forklarer Michael Ingvardsen i dag og tilføjer:

»Derfor gik jeg ind i jobbet uden at stille så mange spørgsmål. Jobbet i Primera Air betød jo også, at jeg kunne komme hjem, så jeg knoklede på.«

Kontrakten fra Flight Crew Solution leverer en alternativ ansættelsesmetode – hvor piloten de facto er selvstændig uden rettigheder som arbejdstager. Primera Air har tidligere oplyst, at omkring halvdelen af selskabets piloter arbejder som det, de kalder for, ”self-employed contractors”.

Fløj danske chartergæster sydpå

Pilotjobbet hos Primera Air bestod i at flyve charterturister til Sydeuropa for Bravo Tours, der er en del af Primera-koncernen. Op mod tusind flyvetimer blev det til det første år for Ingvardsen. Men som månederne gik, blev han klar over, at en fastansættelse blev erstattet til fordel for nye tidsbegrænsede ansættelser gennem Flight Crew Solution.

»Jeg fandt ud af, at mine løn- og arbejdsvilkår var helt fejlplaceret – det var helt andre forhold som stod i den overenskomst, jeg fandt ud af, selskabet havde indgået med FPU. Det, mente jeg, var forkert, og da de nægtede at give mig vilkår ifølge overenskomsten, sagde jeg op,« siger Ingvardsen.

Men kampen stopper ikke her.

Opgør med usikre ansættelser

Sammen med Flyvebranchens Personale Union, har Ingvardsen nu lagt sag an mod Primera Air ved Arbejdsretten for omgåelse af overenskomsten. Sagen blev indledt i Arbejdsretten i dag.

Sagen handler ikke blot om kroner og ører for underbetaling i forhold til overenskomsten, men om et ultimativt og generelt opgør med usikre ansættelser og sikkerhed i dansk luftfart, forklarer Michael Ingvardsen.

»Mange, især unge piloter, siger ja til den her slags stillinger, fordi det er et spørgsmål om at have et job eller ej. Det udnytter selskaberne. Som ny pilot tør du ikke sætte dig op mod uretfærdige forhold. Men jeg har mulighed for at sige fra og stå frem, og derfor gør jeg det,« siger han og tilføjer:

»Der er meget lille sikkerhed i ansættelsen. Du ved ikke om, du har et job i næste måned eller, hvad du kommer til at tjene. Det er en meget stor stressfaktor, som ingen pilot bør arbejde under.«

Et spørgsmål om flysikkerhed

Selv har Michael Ingvardsen ikke haft sygedage i den tid, han arbejdede for Primera Air, men han kender flere, for hvem udsigten til sygedage uden løn har fået dem til at møde op på trods.

»Ultimativt er det et spørgsmål om flysikkerhed. Blot en forkølelse gør, at du ikke kan trykudligne, og det dur ikke, når du skal føre et fly,« siger han og tilføjer:

»Jeg har kollegaer, som har været tæt på grænsen til ti sygedage, som har været tilbøjelige til at gå på arbejde, selvom de har været svækket af sygdom.«

Det er pilotens eget ansvar at melde sig syg, hvis han eller hun ikke er klar til at flyve – men er man presset af andre ting, er du tilbøjelig til at gå på kompromis, forklarer Ingvardsen

»Har du forsørgerpligten derhjemme med familie og hus, er den en reel frygt, at du kan miste dette, hvis du ikke går på arbejde og tjener penge. Og det gør du ikke, hvis man melder sig syg. Det er jo katastrofalt.«

Kontraktvilkår langt under dansk niveau

Trine Pernille Larsen, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet beskriver vilkårene i den kontrakt, som Michael Ingvardsen og kollegaerne har arbejdet under, som værende noget lavere end gældende standarder i de fleste danske overenskomster.

»Medarbejderen står selv for at skulle dække udgifter til fx løn under sygdom, barsel, efteruddannelse og ferie, som overenskomstdækkede lønmodtagere typisk modtager udover deres løn. Det gør, at den enkelte pilots løn og arbejdsvilkår ligger under de vilkår, der typisk gør sig gældende i danske overenskomster såvel for fastansatte som for fx vikarer,« siger hun og tilføjer:

»Under den konstruktion, hvor piloten ikke må arbejde for andre udbydere end virksomheden har fx SKAT i lignende tilfælde gået ind og vurderet, at der er tale om et lønmodtager-arbejdsgiverforhold og ikke et business-to-business forhold.«

Ifølge Trine Pernille Larsen ligner Flight Crew Solutions-kontrakterne et vikar-setup, og der er reglerne i Danmark sådan, at vikarer i henhold til vikarloven og flere overenskomster skal behandles på lige fod med fastansatte. Men det synes ikke at gøre sig gældende for ansatte på Flight Crew Solutions-kontrakterne vurderer hun.

»Det vi ser her, er et eksempel på, at usikre ansættelser i dag kan ramme på alle niveauer på arbejdsmarkedet – også veluddannede som fx piloter, oplever at blive præsenteret for usikre løn- og ansættelsesvilkår,« siger Trine Pernille Larsen.

Piloter bliver gjort til daglejere

Christian Højer Schjøler, adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet har også set kontrakterne fra Flight Crew Solution. Han vurderer, at kontrakten på flere måder er med til at skabe en ansættelsen med ringe jobsikkerhed:

»Kontrakten anvender en vikarbureau lignende konstruktion, hvor man oveni købet udnævner piloten til at være selvstændig fremfor lønmodtager. Selskabet, hvor piloten udlejes til og reelt lægger sin arbejdsydelse, slipper derigennem for at skulle give den beskyttelse og de rettigheder, personen ifølge EU-retten ville have som lønmodtager, som fx er krav til arbejdsmiljø, arbejdstid, ligebehandling og ferie,« siger han og tilføjer:

»På den måde bliver piloterne ifølge kontrakten gjort til en form for daglejere med meget ringe jobsikkerhed.«

Der er dog flere ting, der i realiteten gør, at piloten rent juridisk formentlig vil blive betragtet som lønmodtager, påpeger Christian Højer Schjøler.

»Det ser ud til at kontrakten og flyselskabet disponerer over en meget stor del af den ansattes månedlige flyvetid ifølge de gældende flyvehviletidsbestemmelser, hvilket i høj grad tegner et billede af et ansættelsesforhold. Der er en høj grad af tilknytning mellem parterne i kraft af timernes omfang og flyselskabets tilsyneladende ensidige instruktionsbeføjelser over timernes tilrettelæggelse.«

Atypiske vilkår kan påvirke sikkerheden

I en rapport fra Gent University satte i 2015 fokus på såkaldte atypiske ansættelsesformer. Det vil sige ansættelsesformer, der på en ene eller anden måde gør medarbejderens ansættelsesvilkår usikre med få eller ingen rettigheder som arbejdstager.

»Atypiske former for beskæftigelse, som ikke giver jobsikkerhed, resulterer endvidere i, at piloter og kabinebesætningsmedlemmer udfører opgaver, trods mulige sygdomme, i modsætning til at tage krævet sygeorlov,« skriver forskerne fra Gent University i rapporten og tilføjer:

»Det er overflødigt at sige, at i betragtning af luftfartøjets særlige karakter kan sådanne fremgangsmåder også have en negativ indflydelse på sikkerheden, mens de er ombord under en flyvning.«

Senest i år 2009 blev piloternes vilkår og deraf følgende træthed kædet sammen med årsagen til et alvorligt flystyrt i USA.

Afgørende sag for dansk luftfarts fremtid

Jan Gloggengieser Gam, advokat for Flyvebranchens Personale Union, beskriver sagen mod Primera Air som afgørende for fremtiden i dansk luftfart.

»Vi vil gerne have Arbejdsretten til at tage stilling til, hvor meget der skal til, for at betragtes som lønmodtager i Danmark. For er man lønmodtager, så har man nogle rettigheder, man ellers ikke ville have i forhold til sin arbejdsgiver som pension, løn under sygdom ferie medvidere,« forklarer Jan Gloggengieser Gam, advokat for FPU i brancheorganisationen Luftfart og Jernbane.

»I denne sag gør Dansk Arbejdsgiverforening på vegne af deres medlem det gældende, at piloten ikke var lønmodtager, men derimod selvstændig virksomhed, man har hyret ind til at levere pilotydelser. Det, synes vi, lyder forkert, og derfor må vi bede Arbejdsretten vurdere det.«

Ifølge Jan Gloggengieser Gam kan den dom, Arbejdsretten når frem til, få principiel betydning for andet end Danmark, det kan få betydning for alle luftfartsselskaber, som opererer i europæisk luftrum for hvordan man ansætter eller benytter piloter.«

Primera Air er ligesom det seneste store slag om ordentlige vilkår i dansk luftfart et lavprisselskab. Jan Gloggengieser Gam understreger, at FPU ingen særlig holdning har til lavprisselskaber.

»Ordentlige ansættelsesforhold og lavprisbilletter ikke er hinandens modsætninger. Der er andre lavprisselskaber, som flyver i dansk luftrum, som har ordentlige og sikre ansættelsesvilkår for medarbejderne, og de leverer altså solide økonomiske resultater til deres aktionærer og billige flybilletter til forbrugerne.«

Primera Air er ikke vendt tilbage på redaktionens henvendelse og spørgsmål.

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev