Frank har læst luftfart på universitetet: ”Det har skabt et fælles sprog i branchen.”

I sidste uge afsluttede Aalborg Universitet den første udgave af uddannelsen Air Transport Management. Uddannelsen var henvendt til de ansatte i alle dele af dansk luftfart. Hele 32 mennesker har taget kurset, og en af dem var pilot Frank Kromann-Pedersen, der nu ser frem til at bruge den nye viden i praksis.

Henover efteråret har Aalborg Universitet (AAU) åbnet et nyt kapitel i historien om dansk luftfart: For første gang nogensinde kunne man læse luftfart på universitetsniveau i Danmark.

Her har de studerende lært om luftfartsselskabers forretningsmodeller, luftfartens historie og lovgivning samt branchens store betydning for samfundet i sin helhed.

AAU havde en forhåbning om 15 kursister, men det viste sig hurtigt, at der var stor efterspørgsel fra de ansatte i alle dele af branchen, som uddannelsen primært henvendte sig til. Hele 32 kursister havde tilmeldt sig uddannelsen, og én af dem var pilot og FPU-medlem Frank Kromann-Pedersen, der til daglig er first officer hos Sunclass Airlines:

”Jeg har længe haft et ønske om at øge min generelle viden om luftfart, og det måtte meget gerne være på et akademisk niveau. Som pilot har jeg mange operationelle erfaringer og praktisk viden, men jeg manglede en teoretisk viden, hvis jeg ville dygtiggøre mig yderligere, og det har jeg bestemt fået gennem uddannelsen.”

Positivt at være til eksamen i luftfart

Uddannelsen på AAU har bestået af tre kursusdage og en mundtlig eksamen i sidste uge for Frank og de øvrige deltagere.

”Det har været en fornøjelse at deltage i uddannelsen, og eksamen var en positiv oplevelse og en god måde at runde forløbet af på. Vi har været gennem et meget bredt spektrum af luftfartsrelateret viden, og uddannelsen har givet mig et større perspektiv på branchen i sin helhed. Det gør, at jeg bedre forstår sammenhængene i dansk luftfart, og på den måde står jeg meget stærkere i dag, end jeg gjorde før,” siger Frank Kromann-Pedersen.

Blandt de øvrige deltagere på uddannelsen var der piloter fra Jettime, kabineansatte fra DAT og CityJet samt ansatte fra flere danske lufthavne, flyvevåbnet, offentlige myndigheder og repræsentanter fra FPU.

”Det har haft enorm betydning, at vi var så mange forskellige aktører fra alle dele af branchen samlet i ét lokale. Det har gjort uddannelsen unik og meget relevant. Mens jeg eksempelvis spurgte de andre deltagere om arbejdsgangene på jorden i en lufthavn, ville de omvendt gerne se mit certifikat og høre mine erfaringer som pilot. Sådan hjalp vi hinanden i plenum og i gruppearbejdet. Den oplevelse vil jeg helt sikkert anbefale andre piloter og kabineansatte, der har lyst til at putte teori bag den praktiske erfaring, som vi har,” siger piloten, der har arbejdet i Sunclass siden 2011:

AAU gentager succesen med Air Transport Management-uddannelsen i efteråret 2024, og der er allerede åbent for tilmeldinger.

Pilot Frank Kromann-Pedersen og uddannelsesleder Claus Lassen fra AAU efter overstået eksamen.

Uddannelsen har givet et fælles sprog

Air Transport Management-uddannelsen på AAU har haft til formål at give de studerende en grundlæggende forståelse af luftfartens strukturer og samfundsmæssige betydning. Undervisningen har handlet om alt fra fortiden til fremtiden, økonomien, lovgivningen, passagerbehovet og de ansattes rettigheder.

Ifølge Frank er AAU til fulde lykkedes med at sammensætte en uddannelse, der kommer rundt om det hele. Den erfarne pilot er i særdeleshed imponeret over, at undervisningen har været skræddersyet til dansk luftfart:

”Jeg synes, at det er rigtig positivt, at vi nu har en uddannelse i Danmark på universitetsniveau dedikeret til luftfart. Uddannelsen og underviserne har dækket meget bredt, men alting har været relateret til os herhjemme. Til sammen styrker det dansk luftfart generelt.”

Underviserne har primært været luftfartsforsker og lektor ved AAU Claus Lassen, adjungeret professor ved AAU Thomas Thessen og chefkonsulent hos DI Transport Per Henriksen. Herudover har der været faglige oplæg fra direktør for ruteudvikling i Billund Lufthavn Jesper Klausholm, tidligere koncerndirektør i SAS Simon Pauck og Trafikstyrelsen.

”Underviserne og kursisterne har tilsammen skabt et nyt fælles sprog, som vil komme os alle sammen til gode fremover. Det har været med til at øge forståelsen for forskellige faggruppers arbejdsområder, hvilket har bragt os tættere på hinanden. Vi er eksperter på hvert vores område, men i sidste ende har vi den samme interesse i, at luftfarten skal fungere bedst muligt,” siger Frank Kromann-Pedersen, der tidligere har arbejdet som pilot i både Tyskland og England.

Til gavn for både Sunclass og kollegaerne

Det var Frank selv, der faldt over uddannelsen og gik til sin nærmeste leder i Sunclass Airlines for at høre om muligheden for at deltage. Her mødte han stor opbakning til initiativet, og charterselskabet var meget behjælpelige med at få alting så som vagtplaner med mere til at gå op med undervisningens program:

”Min chef var hurtig til at sige, at vi som selskab skulle bakke op om initiativet fra Aalborg Universitet, og at de gerne ville sende mig afsted. Vi har aftalt, at jeg skal give ham en briefing på alt det, jeg har været i berøring med under uddannelsen, så vi kan finde ud af, hvordan vi kan bruge det aktivt. Sunclass er en lyttende og lærende organisation, og nu har jeg muligheden for at bidrage til det med min nye viden.”

Ifølge Frank kan den nye viden fra uddannelsen også komme kollegaerne i flyene til gavn. Han er nemlig instruktør for både piloter og kabineansatte i selskabet, og her kan han eksempelvis dele ud af sin nye viden:

”Jeg har lært en hel del om lovgivning, klimadagsordenen og samarbejdet på tværs i vores branche. Den viden kan jeg bruge til at være med til at optimere vores træningsforløb og opdatere vores interne materiale. Det er en fordel for alle mine kollegaer i flyene og for Sunclass som organisation, fordi vi hele tiden forsøger at blive endnu bedre over for hinanden og vores gæster.”

Foruden den teoretiske viden fremhæver den erfarne pilot også glæden ved at have fået et større netværk i dansk luftfart:

”Jeg har mødt en masse gode mennesker, jeg normalt ikke støder på til hverdag. Det betyder, at hvis en af mine kollegaer måske sysler med et eller andet, så kan det være, at jeg tilfældigvis gik på hold med den person i en styrelse eller lufthavn, der netop kan hjælpe med det. Luftfarten i Danmark er nemlig ikke større, end at vi kan møde hinanden igen, og også på den måde hænger uddannelsen rigtig godt sammen med virkeligheden.”

Åbner døren for mere uddannelse

Uddannelsen på AAU er en såkaldt HD-uddannelse, der er en deltidsuddannelse særligt rettet specifikke erhverv og ledelsesudvikling. Som noget helt særligt var det eneste krav til optagelsen på uddannelsen, at man arbejdede inden for luftfart.

Derfor kunne eksempelvis piloter eller kabineansatte uden videregående uddannelse komme ind på studiet. Efter eksamen i Air Transport Management kan man søge ind på andre HD-uddannelser på AAU og dermed sammensætte en personlig uddannelse på universitetsniveau.

Og selvom Frank ikke har nogen planer om at lægge vingerne på hylden lige foreløbig, da han er rigtig glad for sit arbejde, så er det en ekstra bonus for ham, at han nu har muligheden for at læse videre på universitetsniveau en dag:

”Man ved jo aldrig, hvilken situation, man pludselig kan stå i, og jeg kan sagtens se mig selv tage del i flere uddannelser som denne. Det gør mig bedre til mit nuværende arbejde, og det stiller mig bedre til fremtiden.”

For Frank handler motivationen for uddannelsen ikke bare om personlige ambitioner. Han mener, at der er et stort potentiale at hente for de ansatte i luftfart og branchen i sin helhed i den nye uddannelse:

”Det er en gevinst for hele luftfarten, at vi har fået den her uddannelse. Ligeledes ville det være givende for organisationerne i branchen, hvis flere piloter og kabineansatte fik nogle akademiske kompetencer og ledelsesmæssige værktøjer.”

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev