FPU Romania om medlemskab i ECA: ”En historisk anerkendelse.”

FPUs søsterafdeling, FPU Romania, blev i går optaget i det fælleseuropæiske netværk af pilotorganisationer, European Cockpit Association (ECA). Ifølge generalsekretær i FPU Romania Mircea Constantin giver optagelsen store muligheder for fagforeningen, der kæmper for bedre arbejdsforhold for rumænske piloter og kabineansatte.

Det var ikke til at skjule spændingen hos generalsekretær i FPU Romania Mircea Constantin, da han i går deltog i en generalforsamling hos ECA, det europæiske netværk af pilotorganisationer. Klokken 11:00 var forsamlingen nået til punkt 9 på dagsordenen, hvor den videre skæbne for FPU Romania skulle drøftes: Skal fagforeningen optages som fuldgyldigt medlem i ECA?

”Det har stor betydning for FPU Romania, hvorvidt vi er en del af partnerskabet eller ej. Vi har kæmpet længe for at opnå den internationale anerkendelse, som det kræver at være medlem af en organisation som ECA. At blive optaget i ECA vil være en historisk begivenhed for både FPU Romania, ECA og hele luftfartsbranchen,” siger Mircea Constantin.

Og der blev skrevet historie. FPU Romania blev enstemmigt optaget i fællesskabet, der nu tæller 34 medlemslande og hver deres nationale fagforening for piloter.

”Jeg føler mig komplet. Det er så tilfredsstillende at kunne løfte det ansvar og den opgave, som medlemmerne har stillet vores organisation. Vi er blevet budt velkommen som en integreret del i det europæiske luftfartsnetværk, og det gør os endnu stærkere i kampen for bedre arbejdsforhold for rumænske piloter. Jeg er sikker på, at medlemskabet af ECA er en reel game-changer for FPU Romania,” siger Mircea Constantin.

Europas stærkeste pilotorganisation

ECA har siden 1991 forenet de nationale fagforeninger for piloter fra hele Europa til én fælles stemme. Og med 40.000 piloter i organisationen er det en stor stemme, når det kommer til politisk interessevaretagelse i eksempelvis EU.

Hvert medlemsland må kun være repræsenteret af én national fagforening for piloter i ECA. Da der findes flere fagforeninger i Danmark, har man dannet en repræsentativ organisation på tværs af fagforeningerne, der varetager interesserne for alle danske piloter. Organisationen hedder DALPA (Danish Airline Pilot Association) og har FPU-medlem Aksel Lytzen som formand. Gennem DALPA er alle pilotmedlemmer i FPU automatisk også medlemmer af ECA.

”ECA er i forvejen et vigtigt forum for FPU. Vi kommer fra et ret lille land, som mange andre lande i Europa har store interesser i, og derfor er det afgørende, at vi er med i fællesskabet. Her kan vi finde fælles fodslag med vores internationale kollegaer og bringe emner til bordet, som kommer direkte fra FPU-medlemmerne selv,” siger Anders Mark Jensen, næstformand i FPU og bestyrelsesformand i FPU Romania.

Anders Mark Jensen glæder sig over optagelsen af FPU Romania, som bliver en vigtig partner for FPU på den internationale scene:

”Med optagelsen af FPU Romania er der ingen tvivl om, at vi får en stærk allieret i fællesskabet. FPU Romania har de samme interesser som os i FPU, og det giver os helt nye muligheder sammen. For FPU Romania selv er det også en stor hæder, der tillader dem at blande sig med de helt store spillere i branchen.”

En ny virkelighed for FPU Romania

Optagelsen af FPU Romania i ECA er en blåstempling af fagforeningens arbejde og resultater. Det mener generalsekretær Mircea Constantin, der ser store strategiske fordele i medlemskabet:

”Vores medlemskab gør med det samme op med den manglende repræsentation af rumænske piloter. Det bliver meget nemmere at samarbejde med medlemmerne i ECA om både egne og fælles udfordringer. Vi står meget stærkere sammen og kan dele al information med hinanden. Det kommer utvivlsomt rumænske piloter til gode. Og det gælder både på kort og på lang sigt,” siger Mircea Constantin og fortsætter:

”Vi har fået en vigtig plads, og vi har tænkt os at være aktive. Medlemskabet giver os mulighed for at få indflydelse, og den vil vi gribe. Vi kommer meget tættere på beslutningstagere i eksempelvis EU, og på den måde kan vi sikre, at de rumænske perspektiver og idéer også bliver hørt og overvejet.”

Ifølge Mircea Constantin er optagelsen i ECA også en afspejling af fagforeningens store forpligtelser og ambitioner:

“Vores målsætning er at højne arbejdsglæden og vilkårene hos de rumænske piloter. De skal vide, at de nu officielt er en del af den europæiske pilot-familie, og at vi har de rigtige kort på hånden for at gøre en mærkbar forskel for alle vores medlemmer,” siger Mircea Constantin.

En utrolig udvikling på få år

Det var FPU med Anders Mark Jensen i spidsen, der i 2020 stiftede FPU Romania efter et tæt samarbejde den tidligere kabineansatte Mircea Constantin. Siden da har Mircea Constantin haft ansvaret for det daglige arbejde, der skal sikre rumænske piloter og kabineansatte bedre ansættelsesforhold og indirekte sætte en stopper for social dumping i eksempelvis Danmark.

På få år har FPU Romania skabt en solid medlemsbase i Rumænien, der vokser dag for dag. Fagforeningen har taget store opgør med eksempelvis ungarske Wizz Air, der har resulteret i en stribe retssager og økonomiske kompensationer til en række medlemmer. Indsatsen har også fået et dansk pensionsselskab til at frasælge sine aktier i Wizz Air.

De mange sejre er til stor glæde for Anders Mark Jensen, der forudser endnu flere muligheder med medlemskabet:

”Det er helt utroligt, at FPU Romania allerede er kommet med i det fineste selskab hos ECA. Foreningen har udrettet store resultater på lokalt plan, men den her internationale anerkendelse vil helt sikkert overraske mange mennesker. I 2020 mente mange, at det var en blindgyde, men vi har modbevist enhver tvivl. Nu bliver FPU Romania inviteret til de største arrangementer, og de har fået en plads ved de højeste borde, når der skal diskuteres europæisk luftfart. Næste skridt er at få en tilsvarende international plads på vegne af kabinen i Rumænien.”

FPU Romania repræsenterer som den eneste organisation i Rumænien både piloter og kabineansatte.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev