Trafikstyrelsen sender piloter til udlandet efter krav om nyt helbredstjek

Blandt piloter er det alment kendt, at det ikke vrimler med ledige tider hos landets flyvelæger.

Det erkender man nu også hos Trafikstyrelsen, som mandag har stillet 2.000 piloter og flyveledere i udsigt, at de skal have foretaget en ny helbredsundersøgelse inden 7. juni i år – altså om bare to måneder.

Herefter bortfalder helbredsgodkendelsen uden videre, hvis ikke den er blevet erstattet af en ny medical.

Sender piloter til udlandet

Flere piloter, som redaktionen har talt med, fortæller, at det er så godt som umuligt at få tider inden 7. juni 2019.

»Vi er bekendt med, at der kan opstå kapacitetsmæssige udfordringer blandt de danske flyvelæger. I den situation kan det blive nødvendigt at opsøge en flyvelæge i et andet EU-land,« siger vicedirektør Kåre Clemmesen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i en skriftlig kommentar til LUFTFART.nu.

Flere piloter, som redaktionen har talt med, giver dog ikke meget for den udmelding. De har nemlig oplevet udfordringer med at godkendt medical fra andre EU-lande som Tyskland i Danmark.

Udgiften ved at rejse til et andet EU-land ligger i udgangspunktet hos piloten, som har ansvaret for at have en gyldig helbredsattest. Piloten vil også i udgangspunktet selv skulle betale for et nyt helbredstjek, med mindre man har aftalt andet med sin arbejdsgiver.

2000 piloter i kø til tjek

Kravet om nye helbredsundersøgelser kommer efter, at Trafikstyrelsen har konstateret, at helbredsgodkendelser på flyvelægeklinikken Doctors.dk i et »antal tilfælde« er blevet udstedt af læger, der ikke er godkendt som flyvelæger.

Sagen har medført, at Doctors.dk har fået inddraget sin godkendelse til at helbredsgodkende piloter. Piloter eller flyveledere med helbredsgodkendelse fra klinikken skal derfor op til et nyt tjek.

Det berører ifølge Trafikstyrelsen cirka 2000 piloter og flyveledere.

Foreløbigt er det op til piloterne eller deres arbejdsgivere at dække udgiften til en ny helbredsundersøgelse. Og skal piloterne til udlandet, kræver det yderligere tid og ressourcer.

Piloter savner information

Udmeldingen vækker stor kritik blandt danske piloter. For det er Trafikstyrelsen, der har ansvaret for, at flyvelægerne er godkendt til deres embede, og nu bliver problemet tørret af på den danske pilotstand, påpeger Rasmus Melchiorsen, dansk formand for den internationale pilotsammenslutning, IFALPA:

»Det er Trafikstyrelsen, som har lavet en brøler her. Jeg kan ikke se, hvordan det skal lægges den danske pilotstand til last,« siger han og tilføjer:

»I det hele taget er der mange betænkeligheder ved denne sag, som vi via Flyvebranchens Personale Union kommer til at diskutere med Trafikstyrelsen.«

Uvished om økonomi i nye helbredsattester

Rasmus Melchiorsen peger på, at især pilotelever, nyuddannede og freelance-piloter, samt alle private flyvere alle selv hænger på den udgift, som der er forbundet med et nyt helbredstjek.

Trafikstyrelsen har i et svar til Luftfart.nu oplyst, at »de økonomiske spørgsmål vil vi vende tilbage omkring.«

Blandt piloter, som redaktionen har talt med, er der en generel undren over, at Trafikstyrelsen ikke har meldt noget mere konkret ud om, hvordan man som pilot skal forholde sig, hvis ens helbredsattest stammer fra Doctors.dk. Piloterne opdaterer deres kontaktoplysninger i forbindelse med hvert eneste helbredstjek, og det skulle således være nemt at give besked.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev