Se samråd i flyvelæge-sagen: “Det er under al kritik” og “styrelsen har udført mangelfuldt tilsyn”

Torsdag formiddag havde luftfartsordfører Jan Erik Messmann (DF) indkaldt transportminister Ole Birk Olesen (LA) til samråd. Emnet var den spektakulære sag om en flyvelæges dobbeltrolle samt i særdeleshed de konsekvenser, sagen har haft for piloter, der nu skal indhente nye helbredsgodkendelser.

900 piloter, flyveledere og pilotelever skal have nye helbredsundersøgelser, og især piloteleverne har stået i en prekær situation, har Luftfart.nu kunnet fortælle. Kravet om nye helbredsundersøgelser kom fra Trafikstyrelsen efter mistanke om, at helbredsundersøgelser fra flyvelægeklinikken Doctors.dk i en række tilfælde var foretaget af læger uden tilstrækkelig uddannelse.

Ministeren havde dog godt nyt med til de mange piloter. Allerede inden samrådet udsendte Ole Birk Olesen en pressemeddelelse, hvori han gjorde det klart, at han ikke finder det rimeligt, at piloter, flyveledere og pilotelever skal betale på ny for en helbredsundersøgelse.

Piloter skal ikke betale dobbelt

»Det er under al kritik, at piloterne som resultat af Doctors.dk’s handlinger skal forny deres helbredsbeviser tidligere end forventet. Det er også blevet klart, at Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har udført et mangelfuldt tilsyn,« sagde Ole Birk Olesen under samrådet.

Her blev det også gjort klart, at ingen pilotelev skal bære økonomisk risiko for at have påbegyndt en uddannelse på en ugyldig flyvemedicinsk helbredsundersøgelse:

»Jeg tænker her på de berørte pilotelever, som ved at starte på deres uddannelse kan have afholdt udgifter på flere hundrede tusinde kroner. Pilotelever skal bestå en flyvemedicinsk helbredsundersøgelse for at kunne påbegynde pilotuddannelsen,« sagde Ole Birk Olesen.

Trafikstyrelsen skal beskytte pilotelever

Såfremt det viser sig, at en pilotelev har påbegyndt sin uddannelse på baggrund af en nu ugyldig helbredsundersøgelse ved Doctors.dk, kan den enkelte pilotelev ende med at have en væsentlig gæld til en uddannelse, som piloteleven ikke har mulighed for at gennemføre, pointerede ministeren.

»Det mener jeg i særklasse ikke er rimeligt, da piloterne har begyndt deres uddannelse i go tro om, at de har de fornødne helbred til at blive pilot. Jeg mener derfor at Trafikstyrelsen også må dække pilotelevens udgifter til uddannelse, såfremt det viser sig at der skulle være tilfælde hvor en pilotelev ikke kan bestå den nye helbredsundersøgelse,« sagde han.

Sagen om den nu fyrede og pilotanmeldte flyvelæge i Trafikstyrelsen startede som følge af to paragraf 20-spørgsmål til transportminister Ole Birk Olesen fra Jan-Erik Messmann i starten af marts. Siden har Berlingske udrullet sagen om flyvelægen, der blandt andet har brugt sin position til at sætte konkurrerende flyvelægeklinikker til Doctors.dk ud af spillet.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev