SAS-leverandør indrømmer fejltrin: Ansatte blev kaldt på arbejde i deres fritid

Bedst som du troede, at der ventede en stille aften hjemme med kæresten og børn, ringer chefen og kalder dig på arbejde. Sådan har hverdagen været for mange af de kabineansatte i CityJet gennem de seneste to år.

Ikke alene er ændringerne i strid med den overenskomst, som selskabet har indgået med kabinepersonalets fagforening, FPU. De ændrede vagtplaner har betydet store indgreb i privatlivet for de ansatte, der i alt hast har skullet finde pasning til børnene eller aflyse aftaler om fritidsaktiviteter eller gensyn med vennerne.

Ifølge de kabineansattes overenskomst må arbejdsplanen ikke ændres med mindre en 96 timers varsel. Dette skal sikre personalet en flig af forudsigelighed i et ellers omskifteligt arbejde. Netop regler omkring arbejdsplaner er ikke beskyttet af FTL-reglerne (reglerne om flyvehviletid), men aftales i overenskomster.

Sagen endte i arbejdsretten

Problemerne med ændrede vagtplaner opstod første gang tilbage i foråret 2017. Her overtog irske CityJet flyselskabet Cimber fra SAS. Selskabet overtog samtidig medarbejderne, der producerer flyvningerne for SAS. CityJet-ledelsen gjorde i den forbindelse forsøg på at få gjort det mere lempeligt, hvornår en vagtplan kunne ændres.

De ansatte takkede nej til det forslag.

Efterfølgende har personalet i mindst 15 dokumenterede tilfælde oplevet, at deres vagter blev ændret med kort varsel.

Personalet forsøgte gennem deres lokalafdeling af FPU, Cimber Cabin Union, at få problemet løst med nærmeste leder. Dette lykkedes også i første omgang, men kun på papiret. Selskabet blev ved med at ændre i vagtplanerne og presse de ansatte til at tage vagter med kort varsel.

FPU tog herefter sagen til Arbejdsretten. Under sagen har de ansatte været repræsenteret af Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, som FPU er medlem af, imens CityJet som medlem af Dansk Industri var repræsenteret af Dansk Arbejdsgiverforening.

Forsvarer rod i arbejdsplaner med personalemangel

I retten har tre vidner fra arbejdstagersiden forklaret, hvordan de både selv og kollegaer fik ændret vagtskemaer i strid med overenskomstens bestemmelser. Forklaringerne blev underbygget med 15 konkrete eksempler.

Selskabet forklarede sig under sagen med, at ledelsen og personalet har haft en uens opfattelse af overenskomstens bestemmelser, men sagde også at den korrekte fortolkning i dag skulle være blevet kommunikeret til den enhed i firmaet, som sikrer korrekt bemanding på flyene.

Det kom det blandt andet frem, at personalemangel har været en af grundene til, at vagtplanerne er blevet ændret med for kort varsel.

Inden dommeren nåede til en afgørelse i sagen, valgte ledelsen i CityJet at tage »bekræftende til genmæle«. Det betyder på jævnt dansk, at selskabet indrømmer at have overtrådt overenskomsten. Trods indrømmelsen slipper selskabet ikke for at betale en bod til personalets fagforening.

Tredje sag ved Arbejdsretten

Forholdet mellem de ansatte i CityJet og ledelsen har gennem længere tid været udfordret.

CityJet flyver i Danmark på vegne af SAS, efter at virksomheden overtog det SAS-ejede luftfartsselskab Cimber A/S i februar 2017. Det irske selskab CityJet har dansk overenskomst, men efter halvandet år som arbejdsgiver for personalet i Danmark er bunken af sager om ledelsens brud på overenskomsten begyndt af hobe sig op.

Sagen om vagtplanerne er den tredje i rækken, som behandles ved Arbejdsretten, imens en række sager er blevet forligt lokalt.

Samtidig med sagen om ændringer i vagtplanen har CityJet også taget bekræftende til genmæle i en anden sag om manglende mad til de ansatte i tjeneste, sådan som det er aftalt i overenskomsten.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev