Regler spænder ben for pilotstøtte: ”Det er ekstremt vigtigt, at Danmark har kvalificerede piloter”

Rigide regler og manglende midler gør, at op mod 1000 piloter risikerer at miste deres certifikater. I stedet for at tilskud til vedligehold af certifikater får opsagte piloter tilbudt lastbilkørekort.

Lige nu er cirka halvdelen af alle piloter uden job som følge af coronarestriktioner, og som enkeltstående faggruppe er de luftfartsansatte nogle af de hårdest ramte. Piloter har mistet deres job under krisen i konkurser og masseafskedigelser, eller også står de arbejdsløse som nyuddannede uden udsigt til job.

Luftfart er globalt, og historisk har dygtige danske piloter med gyldigt certifikat nemt kunne skaffe sig job et andet sted på kloden, hvis de manglede job i danske eller nordiske selskaber. Men nu risikerer piloter at miste deres certifikat. Det er et EU-krav, at pilotcertifikatet skal fornys hver 12. måned, uanset om piloten er i job eller ej.

Et LPC-kursus koster et sted mellem 10.000-20.000 alt afhængig af flytypen. Det er en udgift, som nu er væltet over på den enkelte arbejdsløse pilot, og hvis piloten ikke får fornyet certifikatet inden for udløbsdatoen kan regningen for fornyelse risikere at ende op i langt over det dobbelte.

Piloter skal være klar

Det gælder for samtlige af de (nu over 1000) afskedigede piloter, at de på et tidspunkt i løbet af det næste år kan risikere at stå med en ekstra personlig udgift i forhold til at vedligeholde deres certifikat og uddannelse. Men på grund af regler i jobcentrene kan piloterne ikke få dækning til finansiering af LPC-kurset. Det er ellers kutymen, at arbejdsløse borgere kan få dækning af det offentlige til kurser, der vil øge deres muligheder for at komme ud af arbejdsløshedssystemet.

Ifølge FPU kan regelrytteriet risikere at forøge den økonomiske byrde for arbejdsløse piloter såvel som for de selskaber, der forhåbentligt inden alt for længe skal genansatte piloter.

“De årlige tjek er helt nødvendige for at opretholde en pilots mulighed for at være aktivt jobsøgende. Vi mener, at det er ekstremt vigtigt, at Danmark stadig har kvalificerede piloter klar og til rådighed, når dansk luftfart en dag kan genstartes. ” sagde Thilde Waast, formand for FPU til Børsen, da de i begyndelsen af ugen bragte historien.

Tilbydes lastbilkørekort i stedet

Nogle af FPU’s medlemmer melder, at de får tilbudt kurser til bus-, truck- eller lastbilkørekort af jobcenteret i stedet for.

Ole Sønderlund er tidligere kaptajn i Norwegian, og han har fået tilskud til et lastbilkørekort. Han forklarer til Børsen, at jobmulighederne i lastbilbranchen heller ikke er gode for tiden, og han oplever, at arbejdsgivere i lastbilbranchen bliver tavse, når de hører om hans joberfaring.

“Jeg vil faktisk gerne bruge mit lastbilkørekort, men de antager vel, at jeg hurtigt vil forlade jobbet, hvis jeg kan blive pilot igen,” siger Ole Sønderlund til Børsen. Han er nu coronapoder i et af landets testcentre.

Kørekortkurser til for eksempel lastbil kan koste over 50.000. Det er potentielt tre gange så mange penge som det koster for et certifikatvedligeholdelseskursus.

Dansk Industri er også gået ind i problemstillingen:

“Vi har også rejst behovet for hjælp til at fastholde piloters kompetencer. Det giver ikke mening, at staten vil bruge milliarder på at redde SAS, men ikke samtidig vil redde piloternes job. Og så kan jeg da tilføje, at så nem adgang til at få job som lastbilchauffør er der altså heller ikke, selv ikke for en dygtig pilot,” siger Michel Svane til Børsen.

FPU kæmper for flere ressourcer og færre regler

Luftfartsbranchen har sukket efter en coronastøtte, der kunne bringe en form for sigtbarhed ind i usikre fremtidsudsigter. Regeringens luftfartspakke fra juni var et plaster på såret, men lige nu ligner det, at en væsentlig del af pakken ikke kan udmøntes på grund af EU’s statsstøtteregler.

Vedligehold af piloternes kompetencer er ifølge FPU’s formand Thilde Waast en støtte, der vil gå målrettet til en gruppe af arbejdstagere, der har betalt en høj pris for coronarestriktionerne. Samtidig kan en støtte til piloterne også lempe de udgifter, som de hårdtpressede luftfartselskaber står med, når de igen overvejer at ansatte piloter.

Derfor har FPU spillet ind med et konkret forslag til oprettelse af en ordning til vedligehold af piloters kompetencer i forbindelse med de genstartsforhandlinger, der er verserende. Her skal partierne forhandle om de input, som de forskellige genstartsteams har givet til regeringen og Christiansborg.

Midler findes allerede

FPU gør opmærksom på, at der allerede er uddannelsesmidler til rådighed for de piloter, der er opsagt. Disse er afsat til den enkelte borger. Herudover er der også mulighed for betaling af uddannelse gennem de almindelige jobcentre til piloter, der er opsagt udenom loven eller for eksempel er ramt af konkurs. Men problemet er, at disse midler ikke kan bruges til kurser, der ikke er på den såkaldte positivliste.

”Vi beder faktisk ikke om en stor mængde nye penge, blot, at rigide regler i jobcentrene blødgøres, og at der oprettes en pulje midler, der kan bruges til at supplere vedligehold af pilotcertifikater under arbejdsløshed, men som også kan bruges til at sørge for at piloterne er til rådighed og er klar, når coronakrisen mildnes,” siger FPU’s formand, der også har henvendt sig til beskæftigelsesministeren for at få blødgjort de rigide regler i jobcentrene.

Ifølge FPU kan det få stor betydning for, hvordan og hvornår virksomheder har mulighed for at starte eller øge deres produktion.

”Samtidig kan det være en økonomisk håndsrækning til mindre selskaber, der vil få dækket en udgift, de ellers ville have til piloternes certifikater i forbindelse med, at de genoptager produktion. Dermed øger vi også beskæftigelsen i branchen, hvor over halvdelen af de flyvende i dag har mistet deres job,” siger Thilde Waast.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev