Potentiel ny “Ryanair-sag”: Dumping-kontrakter skal for retten

En sag med stor betydning for piloters rettigheder til danske løn- og arbejdsvilkår bliver trods konkursen i Primera Air nu ført videre i Arbejdsretten.

Det kom frem på et retsmøde i Arbejdsretten onsdag i sidste uge. Retssagen bliver af en ekspert i arbejdsmarkedsforhold beskrevet som potentielt lige så vigtig for arbejdstagerne som Ryanair-sagen i 2015.

Sagen drejer sig om Primera Airs brug af piloter, hyret på kontrakter udenom selskabets overenskomst med Flyvebranchens Personale Union, FPU. Piloterne var tilknyttet via et bemandingsbureau på Guernsey som ”contractors” også kendt som falske selvstændige.

Primera Air, der profilerede sig på at sælge lavprisrejser, fik på den måde effektivt fjernet sit ansvar som arbejdsgiver. For piloten betød kontrakterne derimod nul kroner i løn under sygdom og ferie eller pension.

Sag handler om mere end jobs i luftfart

Hos Primera Air blev brugen af contractors brugt til at sætte overenskomsten ud af drift for en stor gruppe piloter. Deres fagforening, FPU, lagde derfor sag an mod selskabet i sommeren 2018.

Kort efter gik Primera Air konkurs.

I visse sammenhænge kan man ikke videreføre en sag mod et selskab, der går konkurs. En aftale mellem LO, der repræsenterer arbejdstagerne, og Dansk Arbejdsgiverforening gør imidlertid, at sagen kan føres videre på trods, forklarer Jan Gloggengieser Gam, advokat i Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane, som FPU er en del af:

»Vi står her med et principielt synspunkt om, at piloter ansat som contractors via et bemandingsbureau skal anses som værende lønmodtagere. Formålet med sagen er at få prøvet lovligheden i brugen af falske selvstændige i Danmark,« siger han og tilføjer:

»Det her handler ikke bare om luftfart. Det handler om at få bremset brugen af falske selvstændige, som hyres ind udenom overenskomsten. Det har vi til eksempel også set flittigt anvendt indenfor blandt andet vejtransport og byggebranchen.«

Samme betydning som Ryanair-sagen

Selvom den verserende sag handler om de ansatte i Primera Air, kan sagen dermed stor betydning for ansatte i både luftfart og andre brancher. Ikke bare i Danmark, men i hele den Europæiske Union, EU, fordi det helt principielt handler om, hvornår en arbejdstager er lønmodtager og dermed skal have rettigheder som lønmodtager.

Professor Henning Jørgensen ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet (CARMA), har tidligere kaldt Primera Airs ansættelser for et eksempel på social dumping.

Han vurderer, at den principielle betydning af sagen er på niveau med Ryanair-sagen fra 2015.

»Ryanair-sagen handlede om at forsvare den danske model. Denne sag handler om noget andet, nemlig om en arbejdsgivers udnyttelse af uklarheder i den europæiske lovgivning. Derfor har denne sag for arbejdstagerne mindst lige så stor betydning som Ryanair-sagen,« siger Henning Jørgensen til Luftfart.nu og tilføjer:

»Retstilstanden på dette område er uklar, fordi EU-reglerne er uklare. Derfor kan denne sag få store konsekvenser. Sagen har langt større betydning end Danmark. Selvom den ikke med det samme kommer til at gælde i resten af EU, får den stor værdi, da den vil danne præcedens i fremtidige sager.«

Arbejdsrettens afgørelse vil med andre ord principielt åbne eller lukke døren for brugen af falske selvstændige i flyvebranchen i størstedelen af Europa.

Et spørgsmål om sikkerhed

I dag skønnes en ud af seks europæiske piloter at arbejde under usikre ansættelsesaftaler også kaldet atypiske former for beskæftigelse.

Hvad enten piloterne er direkte tilknyttet som selvstændige eller via bemandingsbureauer på nul time-kontrakter, har ansættelserne en væsentlig ting til fælles: Et studie fra 2015 udført af forskere ved Ghent University i Belgien peger på, at usikre ansættelser svarer til at gamble med sikkerheden i luftfart:

»Atypiske former for beskæftigelse, som ikke giver jobsikkerhed, resulterer endvidere i, at piloter og kabinebesætningsmedlemmer udfører opgaver trods mulige sygdomme, i modsætning til at tage krævet sygeorlov. Det er overflødigt at sige, at i betragtning af luftfartøjets særlige karakter kan sådanne fremgangsmåder også have en negativ indflydelse på sikkerheden, mens de er ombord under en flyvning,« står der i rapporten.

Næstformand for piloterne i Primera Air Pilot Association, Anders Lærke Moesby, kaldte det tidligere på efteråret for ”naivt” ikke at tro, at de atypiske kontrakter i Primera Air i nogle tilfælde pressede piloter til at tage på arbejde, selvom de var syge.

»Jeg har ikke kendskab til konkrete tilfælde, men med de forudsætninger, er det naivt, hvis man tror, det ikke har forekommet,« sagde han til Fyens Stiftstidende 11. oktober 2018.

Udtalelsen blev givet, efter en kollega var stået frem og havde sået tvivl om sikkerheden i Primera Air på grund af de usikre ansættelseskontrakter.

Tidligere danske sager har slået gennem i EU

At en dansk sag kan sætte dagsorden for løn- og arbejdsvilkår i resten af EU, blev slået fast i efteråret 2017.

Her gjorde den Europæiske Unions Domstol det tindrende klart, at det er i strid med EU-reglerne, når Ryanairs ansatte underlægges irsk lov uanset, at de hverken bor eller arbejder i Irland. Også selvom medarbejderen har skrevet under på en klausul om, at irske regler gælder for ansættelsesforholdet.

Den afgørelse var helt i tråd med den afgørelse Arbejdsretten i Danmark traf om Ryanairs pligt til at anerkende danske fagforeninger 2015.

Primera Air-sagen forventes afsluttet i første halvdel af 2019.

FAKTA: Derfor kan sagen videreføres trods konkurs:

I visse sammenhænge kan man ikke videreføre en sag mod et selskab, der går konkurs. En aftale mellem LO, der repræsenterer arbejdstagerne, og Dansk Arbejdsgiverforening gør imidlertid, at sagen kan føres videre på trods.

Det skyldes dels principielle hensyn. Og dels at piloterne i Primera Air er afhængige af afgørelsen, forklarer Jan Gloggengieser Gam, advokat i Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane, som FPU er en del af.

Piloterne på contractor-kontrakter var ifølge Primera Air ikke ansat som lønmodtagere i selskabet, og dermed ikke automatisk berettiget til dækning fra Lønmodtagernes Garantifond i tilfælde af konkurs.

Jan Gloggengieser Gam peger på, at sagen har principiel betydning for 26 piloter, der var tilknyttet Primera Air som contractors. De venter på at få deres penge fra Lønmodtagernes Garantifond, som har sat udbetalingerne på pause, til Arbejdsretten træffer afgørelse.

»Lønmodtagernes Garantifond er kommet med en foreløbig afgørelse vedrørende contractors. Her skriver de, at man vil afvente den sag, som verserer ved Arbejdsretten, da den kan få betydning for den løn, som piloterne eventuelt har til gode,« siger Jan Gloggengieser Gam.

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev