Pilotsammenslutning: Dansk indsats har vigtig rolle i ny EU-kurs

FPU’s indsats for bedre pilotvilkår været afgørende i forhold til at få EU-apparatet til at erkende social dumping og unfair konkurrence i luftfart. Det fortæller den europæiske pilotsammenslutning (ECA). Men hvad kræver det at skabe forandringer for de luftfartsansatte i et EU-system under pres?

EU har stor indflydelse på piloter og
kabineansattes arbejdsliv. Luftfart.nu
har kigget nærmere på det arbejde,
som FPU og fagforeningens samarbejds-
partnere i EU gør for at forsvare
flyansattes løn- og arbejdsvilkår.

Piloter og kabineansatte i både Danmark og resten af Europa arbejder hver dag under en myriade af regler og love. Her er bestemt alt fra hviletid over sikkerhed, uddannelse, udstationering til, hvordan luftfartsselskaberne må konkurrere. Især sidstnævnte har vist sig at have store konsekvenser for de ansatte.

Selvom man som pilot eller stewardesse bor og arbejder i Danmark, så er reglerne ikke besluttet af danske lovgivere alene.

Langt hovedparten af reglerne opfindes og produceres i samarbejde mellem de 28 lande, der til sammen udgør den Europæiske Union – i daglig tale EU. EU’s hovedsæde ligger i Bruxelles, og her arbejdes der hver dag ihærdigt på at opnå indflydelse på de regelværk, der omgiver flyvebranchen.

EU sætter scenen – forsøger at råbe politikerne op

En af de organisationer, som taler de ansattes sag, er European Cockpit Association, ECA. På vegne af sine medlemsorganisationer repræsenterer ECA mere end 50.000 piloter i Europa.

»Vi er til, fordi størstedelen af det, som vedtages i EU, har indflydelse på piloternes arbejdsliv. National lovgivning har i den forbindelse meget lidt at sige,« fortæller Philip von Schöppenthau, som er generalsekretær for ECA.

Siden slutningen af 1990’erne har de europæiske og siden også tredjelandes luftfartsselskaber fået langt friere rammer til at prissætte ruter og beflyve de europæiske lufthavne, og det har skærpet konkurrencen.

Sociale hensyn har længe stået bagerst

Men hvor den såkaldte liberalisering af luftrummet især har handlet om at styrke erhvervsinteresserne, så har reglerne for de ansattes vilkår fået lov til at stå langt mere hen i det uvisse.

Liberaliseringen af EU’s luftrum har gjort det nemt for eksempelvis Ryanair at shoppe rundt efter de mest lempelige regler for arbejdstagere. Siden har mange andre selskaber ladet sig inspirere og åbnet afdelinger i eksempelvis EU-landet Irland.

»Luftfartsselskaberne drager stor fordel af den frihed, EU har skabt, men det gælder ikke for de ansatte. Det sociale element har haft en meget lille plads i liberaliseringen, og derfor været noget, vi skulle kæmpe for,« påpeger Philip von Schöppenthau og tilføjer:

»Vi har gode kontakter i EU, men vi er dybt afhænge af engagerede medlemmer, for det er nem som kan nå de nationale ministre i EU-Rådet, som der dem, der kan flytte EU-Kommissionen (som er der, hvor EU-reglerne udarbejdes red.). Her har FPU spillet en vigtig rolle i at påvirke politikerne på hjemmefronten.«

Åbning af Pandoras æske afværget

Fra dansk side har FPU arbejdet tæt sammen med myndigheder, politikere og arbejdsgivere i Danmark for at få skabt og iværksat initiativer til fordel for mere fair vilkår i luftfart. Fagforeningen har også taget initiativ til dansk repræsentation i den store undersøgelse af arbejdsvilkårene i branchen, som Europa-Kommissionen fremlagde i starten af marts.

1. marts 2019 præsenterede EU Kommissionen sin Sociale Agenda-rapport. Spørger man ECA, er det den til dato vigtigste anerkendelse af de problemer, som flyansatte over hele Europa udfordres af hver eneste dag.

På EU-fronten har FPU også stået sammen med ECA om at afværge de negative konsekvenser en regelændring for wet-leasing – som er leje af fly og personale. Ifølge Philip von Schöppenthau ville ændringen uden fagforeningernes indblanding have været en ”Pandoras æske” for fly-ansattes jobsikkerhed ved at give luftfartsselskaber i hele EU blanco-check til at hive fly og besætninger ind fra lavtlønslande.

Generalsekretæren fremhæver at blandt seks EU-transportministre, var den ene danske Ole Birk Olesen (LA), der i sommeren 2018 slog fast, at luftfartsselskaberne ikke skal konkurrere på de ansattes vilkår.

Indrømmelser fra EU har krævet stor forberedelse

»ECA er kendte for deres grundighed. Og de er meget respekteret i Bruxelles. Sammen har vi kunne bruge det arbejde, der er lavet i Danmark til at påvirke andre lande og Europa-parlamentariker. Nu begynder vi for alvor at høste frugterne af samarbejdet,« siger næstformand i FPU, Anders Mark Jensen om samarbejdet mellem FPU og ECA

En stor del af det arbejde, som ECA udfører laves af frivillige, fra de nationale medlemsafdelinger. Blandt dem også medlemmer af FPU der med Philip von Schöppenthaus egne ord både er meget »aktive« og besidder stor »ekspertise«. Generalsekretæren er ikke i tvivl om, at EU-Kommissionen ikke havde fået øjnene op for problemerne med ansættelser via vikarbureauer, falske selvstændige og pay2fly, uden grundig forberedelse:

I 2014 var ECA således med-initiativtager til en omfattende undersøgelse af ansættelsesvilkår i europæisk luftfart. Med denne blev begrebet ”atypiske ansættelser” et fasttømret begreb i EU-sammenhæng, hvor man nu er nået til, at EU-Kommissionen officielt anerkender problemet.

»Det har stor betydning for den sociale sikring af arbejdstagere at det står sort på hvidt, at problemerne skyldes manglende lovgivning. Desværre kommer rapporten meget sent i valgperioden,« siger generelsektæren, men en henvisning til at der nu skal findes opbakning til konkrete lovændringer i et nyt parlament efter valget.

Ser mod fremtiden

ECA arbejder foruden påvirkning af de politiske processer på flere fronter med tværnationale pilotnetværk, der skal imødegå udfordringerne af at luftfartsselskaberne opretter afdelinger i flere lande. Seneste initiativ finder man i CityJet, hvor formålet er at undgå konkurrence på vilkår baserne imellem.

Selvom mange af udfordringerne i flyvebranchen er højaktuelle her og nu, prøver man i ECA også at se ind i fremtiden. Det drejer sig eksempelvis om droner. Senest har droner givet anledning til sikkerhedsmæssige spørgsmål, men ser man 20 år frem vil droner også kunne erstatte jobs, forudser Philip von Schöppenthau:

»Nogen ser det som en trussel, men det vil være alt for kortsigtet,« siger han og peger på, hvordan ECA i stedet fokuserer på, hvordan man kan sikre en ordentlig uddannelse og arbejdsvilkår til dronepiloterne.

Har du lyst til at lære mere om European Cockpit Association, kan du besøge deres hjemmeside, Twitter eller Facebook-profil.

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev