Piloter mistede GPS-signal nær grænsen til Rusland

Piloter fra luftfartsselskabet Widerøe oplevede i starten af november, at de mistede deres GPS-signal under flyvning i luftrummet over Finnmark, der ligger det nordligste Norge, nær grænsen til Rusland.

Ifølge The Barents Observer er flere lignende hændelser blevet indrapporteret og de norske luftfartsmyndigheder oplyste i sidste uge, at man var bekendt med periodiske forstyrrelser af GPS-signalet i det østlige Finnmark:

»Det er svært at sige, hvad årsagen kan være, men der er grund til at tro, at det kan være relateret til militære øvelser udenfor de norske grænser,« siger Wenche Olsen, direktør for de norske luftfartsmyndigheder til The Barents Observer.

Sidste år blev der således registreret jamming (blokering) af GPS-signal i forbindelse med en militærøvelse nær den russiske grænse. Årsagen til de nuværende GPS-problemer er imideltid ikke klarlagt.

Advarsel til piloter

Finske YLE skrev i sidste uge, at der tirsdag blev udsendt et advarsel til flyvende i både Finland og Norge om store forstyrrelser i GPS-signalet.

»Vi er blevet informeret af forskellige kilder om, at GPS-signaler i det nordlige eller nordøstlige Finland muligvis kunne være upålidelige. Vi ønskede at få denne viden bragt til luftfartsselskaber og andre flyvende af sikkerhedsmæssige årsager,« siger Heikki Isomaa, direktør for Air Navigation Services i Finland.

I modsætning til Norge, har der ikke været indrapporteret om problemer i GPS-signalet fra piloter i Finland.

GPS-problemer indløb samtidig med NATO-øvelse

Efterretningerne om manglende GPS-signal i Norge indløb sideløbende med at den største NATO-øvelse siden den kolde krig, Trident Juncture, blev afholdt i Nordnorge.

Netop denne øvelser er blevet opfattet som en trussel af russerne.

Fra både de norske og de finske myndigheder hedder det, at advarslen til piloter om upålideligt GPS-signal har tjent som forebyggelse, og forstyrrelser af GPS-signalet ikke alene udgør en trussel mod sikkerheden.

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev