Piloter må væbne sig med tålmodighed: Refusion af nye helbredstjek sker tidligst til september

900 piloter, pilotelever og flyveledere har i de seneste måneder måttet en tur forbi en af landets flyvelægeklinikker for et ekstraordinært helbredstjek.

Trafikstyrelsen bekendtgjorde tilbage i april 2019, at en stor gruppe piloter, pilotelever og flyveledere skulle få foretaget et nyt helbredstjek. Årsagen var en opsigtsvækkende sag, hvor Trafikstyrelsen fik mistanke om, at helbredsundersøgelser foretaget på flyvelægeklinikken Doctors.dk i en række tilfælde var foretaget af læger uden tilstrækkelig uddannelse.

Sagen rullede under nu forhenværende transportminister, Ole Birk Olesen (LA). Han lovede inden valget at yde refusion på piloternes udgifter til nye helbredstjek. Dette skete efter, at både LUFTFART.nu og flyvepersonalets fagforening, FPU, havde sat fokus på de økonomiske konsekvenser af kravet om nye helbredstjek for især piloteleverne, men også freelancere og nyuddannede.

Ministerløfte sat på pause

Redaktionen har i denne uge været i kontakt med en håndfuld pilotelever. Alle fortæller uafhængigt af hinanden, at de har betalt mellem 5.000 og 7.000 kroner for et nyt helbredstjek.

Flere af dem fortæller, at pilotelever er unge mennesker, som i forvejen er under et stort økonomisk pres, fordi pilotuddannelsen er brugerbetalt af den enkelte pilot. At blive påført en ekstraudgift på op til 7.000 kroner plus transport er således en stor byrde i et i forvejen presset budget for langt de fleste pilotelever.

Nyheden, om at Ole Birk Olesen lovede at yde refusion, blev derfor hilst velkommen i pilotkredse, men få dage efter blev der udskrevet folketingsvalg. Folketingsvalget, der blev udskrevet 7. maj, betød, at alle administrative tilløb for at indfri ministerens løfte om refusion blev sat på pause til et godt stykke efter valgdagen, 5. juni 2019.

Det har medført at piloteleverne nu i flere måneder har måttet lægge penge ud til en ny helbredsgodkendelse for at kunne fortsætte deres uddannelse.

Ny minister bakker op om refusion

Siden er der dannet regering, og Danmark har fået en ny transportminister, Benny Engelbrecht (S). Han har dog ingen intentioner om at bryde med sin forgængers løfte til landets piloter.

Det bekendtgør transportministeren i et skriftligt svar til LUFTFART.nu, da redaktionen kontakter Transportministeriet med spørgsmålet om, hvornår piloterne kan få deres udgifter refunderet?

»Piloterne og flyvelederne er desværre kommet i klemme i denne særlige sag. Derfor er det også min holdning, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal hjælpe piloterne og flyvelederne med at dække udgifterne til nye helbredsundersøgelser,« siger Benny Engelbrecht i sit svar til LUFTFART.nu.

Refusion kan tidligst blive godkendt til september

For at Trafikstyrelsen kan yde den økonomiske refusion til de berørte piloter, skal Folketingets finansudvalg godkende hjælpen, da der er tale om en økonomisk udgift, som ikke er på finansloven.

»Jeg vil ved først mulige lejlighed anmode Finansudvalget om bevillingsmæssig hjemmel til at kompensere piloterne og flyvelederne for deres udgifter til nye helbredsundersøgelser og piloteleverne for deres udgifter til pilotuddannelsen, såfremt de ikke kan fortsætte,« lyder det fra Benny Engelbrecht.

»Så vidt jeg har forstået, er næste tilgængelige møde i Finansudvalget den 5. september 2019. Jeg forventer, at vi kan forelægge aktstykket her,« tilføjer han.

Dermed må de 900 piloter, pilotlever og flyveledere, som anslås at være berørt af sagen, væbne sig med tålmodighed et godt stykke tid endnu.

Særlig hjælp til pilotelever

Som LUFTFART.nu tidligere har bragt i fokus, er der pilotelever, som har startet deres uddannelse på en fejlagtig helbredsundersøgelse fra Doctors.dk. Også de har transportministerens bevågenhed:

»Jeg synes derfor også, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal være med til at hjælpe, hvis det skulle vise sig, at nogle pilotelever ikke kan bestå et nyt helbredstjek og dermed ikke kan gennemføre deres uddannelse,« siger Benny Engelbrecht.

Han understreger, at der fortsat vil være tale om en proportional model, hvor piloterne og flyvelederne kompenseres for dele af deres udgifter til nye helbredsundersøgelser alt efter, hvor længe siden det er, at de fik deres nu ugyldige helbredsbevis.

Rejse- og renteudgifter refunderes ikke

Transportministeren opfordrer både piloter, flyveledere og pilotelever til at gemme alle kvitteringer og øvrige bilag. Det gælder også, hvis man har fået foretaget sin undersøgelse i udlandet.

Dette gælder ligeledes for de pilotelever, der kan være kommet i klemme i denne sag, og som på baggrund af et nyt helbredstjek på beklageligvis ikke kan fortsætte deres uddannelse.

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der vil stå for at refundere udgifterne til de nye helbredsundersøgelser. Til trods for at mange pilotelever har måtte rejse langt efter en ny helbredsgodkendelse er der ikke udsigt til refusion på andet end selve helbredsgodkendelsen.

Ministeriet oplyser, at det som udgangspunkt ikke eventuelle rejse- eller renteudgifter.

»Jeg vil derfor opfordre alle berørte piloter og flyveledere til at holde øje med styrelsens hjemmeside,« slutter Benny Engelbrecht.

LUFTFART.nu vil naturligvis også omtale sagens videre udvikling. Følg enten FPU på Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsbrev.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev