Pilotelever bøvler med at få tid til nyt helbredstjek: Nu arbejdes der på at finde en løsning

De særlige førstegangsundersøgelser af helbred for pilotelever er i disse uger svære at få tider til. For der i dag kun en klinik tilbage i Danmark, Flyvemedicinsk Center Jylland, som tilbyder disse førstegangsundersøgelser.

Klinikken oplyser imidlertid til FPU, at man har øget kapaciteten betragteligt, og man således kan nå flere undersøgelser end hidtil forventet. Men ikke alle pilotelever, der skal have ny førstegangsundersøgelse vil kunne nå at få tid inden 7. juni 2019, som er den dato, Trafikstyrelsen har sat som frist for nye helbredsundersøgelser.

Kravet om nye helbredsundersøgelser kommer efter at Trafikstyrelsen i starten af april fik mistanke om, at helbredsundersøgelser fra flyvelægeklinikken Doctors.dk, der også tilbød de særlige førstegangsundersøgelser, i en række tilfælde var foretaget af læger uden tilstrækkelig uddannelse. Klinikken er siden lukket og politianmeldt.

Trafikstyrelsen arbejder på at finde løsning

Uden en gyldig helbredsgodkendelse må piloteleverne ikke flyve. Netop sommeren er højsæson for den praktiske del af uddannelsen og uden praktik risikerer piloterne at forlænge deres vej til den afsluttende eksamen.

Selvom det i dag kom frem, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil sørge for, piloteleverne får betalt deres nye helbredsgodkendelser, så mangler der fortsat svar på, hvordan piloteleverne skal nå at få en ny helbredsundersøgelse i rette tid.

»For så vidt angår førstegangsundersøgelserne er styrelsen på nuværende tidspunkt ved at undersøge muligheden for, at de kan foretages af for eksempel svenske eller tyske flyvelæger enten på en godkendt klinik i Danmark eller på klinikker i de pågældende lande,« oplyser Transportministeriet i et svar til Luftfart.nu.

Må selv betale for transport

Imens piloteleverne på lige fod med piloter og flyveledere vil få dækket udgifterne til en ny helbredsundersøgelse, er det som udgangspunkt op til det enkelte individ at dække rejseudgifterne til den flyvelægeklinik, hvor de skal have lavet nyt helbredstjek, oplyser Transportministeriet.

Dette sker med henvisning til, at der er tider at få på flyvelægeklinikker i både Danmark og Sydsverige.

»Såfremt vi står i den situation, at en pilot eller flyveleder kan påvise, at det ikke har været muligt i denne periode på to måneder at få foretaget en helbredsundersøgelse i Danmark eller nær ved Danmark, vil ministeriet se på sagen igen,« skriver Transportministeriet videre.

I alt 900 piloter, flyveledere og pilotelever fik foretaget helbredsundersøgelse på flyvelægeklinikken Doctors.dk, og skal derfor have indhentet ny helbredsgodkendelse inden 7. juni 2019.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev