Ny luftfartsaftale åbner ladeport for Qatar Airways til Europa

En ny luftfartsaftale mellem EU og Qatar er landet. Aftalen, der blev fremlagt mandag, betyder, at luftfartsselskaber hjemmehørende i EU eller Qatar fremover kan flyve frit mellem et af 28 EU-medlemslande og Qatar.

Det er den første aftale mellem EU og en stat i Golf-regionen. Foruden trafikrettigheder indeholder aftalen også bestemmelser om fair konkurrence, socialt ansvar og miljø.

Netop Qatar er kendt for sit noget afslappede forhold til arbejdstagerrettigheder. Nationens luftfartsselskab har blandt andet tiltrukket sig opmærksomhed for at fyre sit kabinepersonale, hvis de blev gravide.

Der var således tilfredshed at spore hos EU-transportkommissær Violeta Bulc, der fremlagde aftalen:

»Qatar var den første partner, med hvem vi indledte forhandlinger efter vores luftfartsstrategi for Europa – og som nu også er først til at nå i mål med en aftale. Og mere end det. Aftalen sætter en række ambitiøse standarder for retfærdig konkurrence, transparens og sociale anliggender,« siger Violeta Bulc om aftalen, der har været 2,5 år undervejs, og tilføjer:

»Det vil skabe lige konkurrencevilkår og hæve barren globalt for luftfartsaftaler. Dette er et stort fremskridt sammenlignet med eksisterende aftaler, og vores fælles indsats mod at gøre luftfart mere bæredygtigt.«

Aftalens bestemmelser handler således ikke bare om, at luftfartsselskaber i Qatar og EU fremover kan flyve langt mere frit end i dag. Aftalen forpligter også begge parter til at forbedre både sociale- og arbejdsmarkedspolitikker, hedder det i en meddelelse fra EU Kommisionen.

Undren over iver efter aftale

Hos European Cockpit Association, ECA, der repræsenterer 38.000 piloter i 36 europæiske lande, bliver nyheden om aftalen imidlertid modtaget med nogen skepsis:

»Uden at underspille Qatars rolle som en global spiller i luftfart, er det kun et land i et tyndtbefolket område, som næppe modsvarer de muligheder, der ligger i EU’s enorme marked. Her trænger spørgsmålet sig på: Hvorfor er EU så ivrig efter at indgå aftaler, der underprioriterer sit eget luftfartsmarked?« siger Jon Horne, formand for ECA og tilføjer:

»Jeg er bange for, svaret er, at luftfarten til stadighed betragtes som et bytteobjekt i en bredere makroøkonomisk eller politisk strategi. Men EU-luftfartsselskaber og deres ansatte bør ikke betale prisen for denne kortsigtede tilgang til ekstern luftfartspolitik.«

EU’s 28 medlemslande repræsenterer til sammen 500 millioner kunder i luftfart. Det er mere end 166 gange kundepopulationen i Qatar, som tæller på 3 millioner.

Afventer at se resultater

Den skæve fordeling i den markedsadgang, som henholdsvis de europæiske luftfartsselskaber på den ene side og Qatar Airways, der er Qatars eneste luftfartsselskab, på den anden side får med aftalen, er ikke den eneste bekymring:

»Du hører i dag megen ros af de sociale klausuler og fair konkurrence i aftalen. Men vi afventer at blive overbevist om, at de reelt vil gøre en forskel i praksis,« siger ECA-generalsekretær Philip von Schöppenthau og tilføjer:

»Af erfaring ved vi, at selv de bedste og angiveligt vandtætte klausuler, er intet uden politisk vilje og dedikation fra EU til at håndhæve dem. Vi håber, at der vil blive pustet ægte liv i aftalen og sikret, at åbningen af vores døre ikke bliver til skade for vores luftfartsselskaber og kvaliteten af de arbejdspladser, de skaber i Europa.«

Ingen ekstraordinær aftale

Qatar Airways opererer i dag 225 fly til 160 destinationer verden over – heraf omkring 40 i Europa – hvoraf en er København. Her har selskabet to daglige afgange med til sammen næsten 600 sæder.

Selskabet er en stærk konkurrent til især europæiske luftfartsselskaber med trafik til Asien og Australien og bringer hvert år op mod 7 millioner europæiske passagerer via Qatars hovedlufthavn, Hamad International Airport.

I det perspektiv kan det virke uklart, hvorfor EU ønsker at åbne markedet yderligere for det hastigt voksende selskab, påpeger Jens Ladefoged Mortensen, lektor og EU-ekspert ved statskundskab på Københavns Universitet, der har set aftalen:

»EU har fået megen kritik for ikke at udnytte ønske fra andre lande om markedsadgang til at stille krav til både miljø og sociale problemer. Det er EU nu begyndt at gøre, men på den måde, at der ikke bliver stillet sanktioner i udsigt. Der står ikke, hvad der sker, hvis Qatar ikke gør, som der står i aftalen,« siger han.

Qatar-aftalen er heller ikke noget ekstraordinært sammenlignet med andre af EU’s seneste frihandelsaftaler, forklarer Jens Ladefoged Mortensen.

Men på den anden side er det den første aftale, som gør, at Qatar ikke længere kan afvise at forholde sig til problemer, EU måtte italesætte – herunder unfair konkurrence og social dumping:

»Hvor effektiv en aftale det så er, må tiden vise. Den lægger et blødt pres på Qatar, men den eneste reelle sanktion fra EU vil være at trække aftalen tilbage.«

Forandring vil kræve et medarbejderoprør

Imens aftalen primært er skrevet med ord som »dialog«, »arbejde« og »bidrage til opfyldelse«, er der dog stillet krav om, at Qatar skal efterleve de grundlæggende retningslinjer fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Selvom Qatar netop har været under anklage for at overtræde selv helt banale arbejdstagerrettigheder, stiller Janine Leschke, professor ved CBS og ekspert i det internationale arbejdsmarked, dog spørgsmål ved EU’s mulighed for overhovedet at få Qatar til at ændre kurs:

»Som udgangspunkt er regler og direktiver besluttet på EU-niveau langt mere detaljerede end ILO-normer og standarder, som dem man finder i EU-Qatar-aftalen,« siger Janine Leschke, som også har set aftalen.

Hun peger på, at selv internt i EU, hvor der laves direktiver og regulering , hvis fokus er arbejdsvilkår i en liberaliseret transportsektor, er der stadig mange underbud på arbejdsvilkår og ikke mindst retten til at organisere sig og kræve overenskomst:

»Selvom vi senest har set nogle ændringer hos Ryanair, skete dette først efter massivt pres fra de ansatte, hvilket i min optik er usandsynligt kommer til at ske i Qatar Airways.«

Aftalen afventer foreløbigt endelig underskrift, til EU og Qatar har forberedt deres interne procedurer for aftalen, hvorefter aftalen vil træde i kraft.

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev