Ny aftale i Nordica beskytter danske fly-jobs mod social dumping

Moderne luftfart kræver moderne overenskomster. Sådan kunne mantraet passende lyde for den aftale, som piloterne og de kabineansatte netop har forhandlet hjem i estiske Nordica.

Nordica, der via datterselskaber Regional Jet OÜ flyver som leverandør til SAS, har både danske piloter og kabineansatte ansat på dansk overenskomst. Men fra tid til anden har der også været estisk personale på estiske vilkår inde over den danske produktion.

Den generelle gennemsnitsløn i Estland ligger cirka 2,3 gange under Danmark. At Nordica-ledelsen på den måde potentielt har kunnet spare lønkroner i budgettet på dansk produktion, har det danske personale ikke villet sidde overhørig, fortæller Peter Sletgaard, formand for piloterne i Regional Jet Pilot Union:

»Vi har fået beskyttet vores produktion i den ny aftale. Det er gjort på den måde, at hvis firmaet ønsker at gøre brug af arbejdskraft fra ikke-danske baser, så skal det ske på danske vilkår,« siger pilotformanden, der kalder aftalen et »prop i hullet til social dumping«.

Aftale skal forhindre underbud på løn

Formand for pilotforeningen i Regional Jet OÜ, Peter Sletgaard (midt for), sammen med den øvrige afdelingsbestyrelse, Peter Skarregaard (tv) og Thomas Flemming (th).

Peter Sletgaard understreger, at kravet om danske vilkår til ikke-dansk personale, ikke handler om at begrænse Nordicas behov for fleksibilitet:

»Men det skal ske på ordentlige vilkår,« siger han og tilføjer:

»Vi skal ikke presses på vores vilkår, ligesom aftalen også skal imødegå, at andre leverandører til SAS og SAS’ egne medarbejdere bliver presset på deres vilkår.«

Af samme årsag er der i den ny overenskomst også sat fokus på Nordicas CRJ900-produktion for SAS, forklarer pilotformanden. Nordica har primært fløjet ATR72 for SAS, men i efteråret blev aftalen udvidet til også at omfatte en CRJ900.

CRJ900-flyet indgår i en fast standby-ordning for selskabet. SAS er dermed oppe på tre forskellige leverandører af netop denne flytype.

Lønningerne på CRJ900 er imidlertid anderledes fra ATR72, og medarbejderne i Nordica har derfor stillet krav om en genforhandling af overenskomsten, hvis den nuværende CRJ900-aftale med SAS forlænges eller udvides:

»Det skal sikre, at vi ikke underbyder andre CRJ900-leverandører til SAS på det danske arbejdsmarked,« siger Peter Sletgaard.

Medlemmer godkender aftale

Forhandlingerne om en ny overenskomst har været godt et halvt år undervejs. Selvom det i perioder har været nogle lange forhandlinger, er det endelige resultat fundet tilfredsstillende blandt medlemmerne.

Aftalen har netop være til afstemning, og her har både piloter og kabineansatte stem ja til aftalen.

»Det er en fin overenskomst, som har været lang tid under vejs, men diskussionerne har været gode. Selskabet har lyttet på vores bekymringer og ønsker, og ligeså har vi lyttet på dem. Det er endt i en aftale, der tager hånd om den virkelighed, vi og branchen står i,« siger pilotformanden.

Aftalen, der gælder for både piloter og kabineansatte, sikrer desuden personalet en fremgang på løn, flere fridage samt nogle tillæg. I bytte har selskabet fået nogle indrømmelser på fleksibiliteten.

»Det har været et langt forhandlingsforløb. I perioder var det et skridt frem og to tilbage, men vi nåede en aftale, som vores medlemmer er glade for og har stemt hjem med et stærkt flertal,« siger Jan Krag Lund, formand for kabineforeningen.

Arbejdsgiver roser forhandlinger

På arbejdsgiversiden er administrerende direktør Jan Palmer tilfreds med både processen og resultatet, som parterne er nået frem til:

»Det er gået godt. Det tog noget tid, men vi havde en konstruktiv proces og gode diskussioner mellem os. Og måske vi har brugt mere tid, end vi skulle, men det har også været vigtigt at gøre det på den rette måde, så vi har fået drøftet alle problemstillinger,« siger han og tilføjer:

»Det har været den bedste og mest konstruktive forhandling, jeg har været med i, og jeg er trods alt ret gammel.«

Palmer læger ikke skjul på, at aftalen om ekstrabetaling til estiske medarbejdere, der sendes til Danmark for at arbejde, har krævet megen diskussion:

»Jeg forstår det danske synspunkt på dette, men realiteten er, at selvom bruttolønnen i Estland er lavere, så er realiteten, fordi vi har forskellige skatter og sygesikring, at nettolønnen er omtrent det samme,« siger han og påpeger, at dette gælder både for piloter og kabinepersonalet.

»En ok aftale for alle«

Ifølge luftfartsdirektøren er det slet ikke idéen, at estisk personale skal flyves ind for at bemande danske fly. Det kan ske i travle perioder, men på bundlinjen er der bedre økonomi i dansk besætning, når først hotel, diæter og rejseudgifter er betalt.

Men I endte med at indgå en aftale?

»Vi ser det som, at vi kompenserer vores estiske crew for at være i Danmark, hvor leveomkostningerne er højere – en hjælp til vores folk. Imens det fra et dansk synspunkt føles godt, at de betales ekstra. Det er okay for alle.«

De danske piloter og de kabineansatte står organiseret via deres lokalafdeligner i Flyvebranchens Personale Union. Personalet er ansat via bemandingsbureauet PAS Aviation, som udlejer personalet til estiske Regional Jet OÜ, der forestår Nordicas produktion for SAS.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev