Norske fagforeninger inspireret af FPU-pulje: Vil have lignende model i Norge

Norske fagforeninger frygter lange køer ved simulatoren og mangel på flyveklare piloter til sommer. Nu vil de have en støtteordning til piloter i stil med den pulje, som hjælper piloter i Danmark med at dække udgifter til certifikatfornyelse.  

Der blev henvist til den danske FPU-pulje, da norske politikere og den norske pilotforening Pilotforbundet i sidste uge mødtes for at finde en måde at hjælpe de norske piloter gennem coronakrisen.

Pilotforbundet i Norge frygter lange køer til flysimulatorerne, og at luftfarten har for få piloter klar, når folk begynder at rejse igen. Lidt over 800 piloter i Norge har mistet deres arbejde, og derfor beder de nu politikerne om at få samme politiske hjælp som den, FPU har opnået i Danmark.  

FPU åbner for ansøgninger til pilot- og flyvelederpulje

”Vi både håber og tror, at luftfarten vil komme hurtigt på benene til sommeren, men det vil ikke ske, hvis piloterne ikke har fået vedligeholdt og fornyet deres certifikater,” siger Oddbjørn Holsether, der er formand for Pilotforbundet i Parat, i en pressemeddelelse.

Også den anden store pilotforening i Norge, Norsk Flygerforbund, ønsker en støtteordning.

”Norsk Flygerforbund har arbejdet for et løsningsforslag i stil med den danske pilotpulje, da vi ligesom vores danske kolleger ser et behov for at have piloter (og fly) klar til at gennemføre en tryg og effektiv luftfart, når behovet melder sig. Som det norske system er organiseret, kan løsningen blive en lidt anderledes version, end hvordan det er gjort i Danmark, men målet er uanset at piloter skal få støtte til at være klar til indsats,” siger Jo Bjørn Skatval, næstformand i Norsk Flygerforbund.

Norge inspireret af FPU-pulje

I flere pressemeddelelser henviser Pilotforeningen til, at den danske regering har afsat 20 millioner kroner til en pulje, der hjælper piloter med at få refunderet udgifter i forbindelse med certifikatfornyelse.  

”Danmark og Finland er eksempler på lande, som allerede har forskellige varianter af vedligeholdelsesprogrammer på plads. Det er vældig positivt, at norske myndigheder nu også vurderer lignende tiltag, som vi i Pilotforbundet har spurgt om længe,” siger Oddbjørn Holsether.

Den danske pilotpulje blev politisk vedtaget sidste år, og siden da arbejdede de danske myndigheder og FPU tæt sammen om at sikre den bedst mulige udmøntning af ordningen. I februar i år kunne FPU åbne for ansøgninger fra piloter.

”Vi er glade for, at FPUs arbejde med at sikre en støtteordning kan stå som model for, hvordan man kan hjælpe piloter tættere på et job igen. Vi har oplevet stor interesse fra udlandet, og der er ingen tvivl om, at FPU har været tidligt ude og finde en konstruktiv måde at hjælpe piloter på. Den kan nu stå som et skoleeksempel på, hvordan man sikrer direkte støtte til nogle af dem, der er hårdest ramt af coronakrisen,” siger Anders Mark Jensen, næstformand i FPU.

Tidligere Jet Time-piloter i simulator: “At kunne få dækket udgifter på op til 15.000 kr. gør en forskel.”

Norske politikere undersøger støttemuligheder

Ifølge Oddbjørn Holsether var der bred støtte i det norske Storting til at finde en ordning til at hjælpe piloter, og det norske transportministerium er nu i dialog med andre ministerier om, hvordan man bedst finder en løsning. For Pilotforbundet er det vigtigt, at Norge ikke mister den kompetence, som norske piloter har, når det kommer til at flyve under krævende forhold i særligt den nordlige del af landet.

”De sidder med en helt unik kompetence, og denne ordning kan hjælpe til med at gøre arbejdsdagen lidt enklere for dem. Nu har vi beskrevet risikoen, som samfundet står overfor, hvis sådan et tiltag bliver forsinket, og vi har understreget, at vi må komme hurtigt i gang. Det har vi også fået forståelse for. Nu venter vi på konkrete tiltag,” siger Oddbjørn Holsether.

Også Jo Bjørn Skatval, næstformand i Norsk Flygerforbund, er forhåbningsfuld.

”Politikerne har selvsagt behov for at forstå denne specielle branches krav, men efter gode møder er vi forhåbningsfulde om at få en løsning på plads så snart som muligt. Nu når Finland også har fået en ordning, ser det ud, som om vi sammen får etableret en slags “nordic model.”

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev