Mød EP-kandidaterne – Jeppe Kofod: Vi skal have langt skrappere krav for flyansattes arbejdsvilkår

Piloter og kabineansatte i Europa har betalt prisen for billige flybilletter. Så klart lød budskabet fra EU-Kommissionen i en stor rapport, der blev udgivet i starten af foråret. Men der er lang vej fra erkendelse til et endeligt opgør med social dumping i luftfart, lyder det fra Jeppe Kofod (S).

Socialdemokratiets 45-årige spidskandidat til det kommende Europa Parlamentsvalg er utvetydig, når det handler om at få strammet op på reglerne for flyansattes vilkår.

»Nogle mener, at man ikke kan regulere de her ting i luftfartsbranchen, fordi man som medarbejder bogstaveligt talt arbejder i et grænseoverskridende luftrum,« siger Jeppe Kofod til Luftfart.nu og tilføjer:

»Men det er jeg helt uenig i. Vi skal have nogle langt skrappere krav til virksomhederne i forhold til kriterierne for hjemmebase, herunder hvilke krav der skal være opfyldt for, at man kan tale om en reel hjemmebase.«

Stop for spekulation i kreative hjemmebaser

Problemstillingen har senest vist sig aktuel med det nu hedengangne Primera Air. Her blev kabinemedarbejdere fra Rumænien ansat på maltesiske kontrakter med en fiktiv base i Sverige. I virkeligheden arbejdede de dog ombord på fly ud af Danmark. Konstruktionen blev brugt til at omgå, at selskabet betalte de ansatte danske lønninger.

Jeppe Kofod understreger, at det er en af Socialdemokratiets vigtigste mærkesager at få indført en social protokol i EU, som sikrer, at markedskræfterne ikke har forrang over anstændige løn- og arbejdsvilkår.

»I det øjeblik, man ikke længere kan spekulere i at placere sin hjemmebase et andet sted, end dér hvor de ansatte reelt er ansat fra, vil vi komme mange af de her spekulationsmuligheder til livs, fordi der i så fald gælder, at man ikke kan være ansat på irske vilkår, hvis langt størstedelen af ens arbejdsdage begynder og slutter i Danmark,« uddyber Kofod, der første gang blev valgt ind i Europa Parlamentet i 2014.

I den forgangne periode har socialdemokraterne i EU medvirket til, at et såkaldt udstationeringsdirektiv, der har slået endegyldigt fast, at man som arbejdstager i EU skal have samme løn for samme arbejde det samme sted.

Arbejdsgiver skal spille med åbne kort

Men det er ikke nok med lovgivning – håndhævelsen og kontrol er ligeså vigtig, og her er der rum for forbedring, påpeger spidskandidaten:

»Derfor arbejder vi eksempelvis for, at arbejdsgiver skal stille al information om den ansattes ansættelse, skat, forsikring, social sikring og så videre til rådighed for myndighederne, så det lettere kan kontrolleres, at der er ordnede forhold på arbejdspladsen.«

Dette skal blandt andet bruges til at imødegå brugen af falske selvstændige piloter, noget, der ifølge Jeppe Kofod heller ikke kan være tvivl om, er et kæmpe problem:

»Det er et klokkeklart hul i lovgivningen, som skal lukkes hurtigst muligt,« siger han.

Set fra et forbrugerperspektiv oplever Jeppe Kofod, at det er svært at finde hoved og hale i, hvilke selskaber der behandler sine medarbejdere retfærdigt. Selskaber, der ellers er kendt for at have ordnede forhold, kan konstruere underselskaber med ringere vilkår end »moderskibet«, og som måske endda slet ikke har tegnet overenskomst med deres ansatte.

»Den form for uigennemsigtighed er helt uacceptabel, og det skal vi have gjort noget ved.«

Et valg med stor betydning for flyansatte

Jeppe Kofod fortæller, at han tror, det kommer til at lykkes at få forhandlet gode løsninger igennem i den næste periode særligt på det sociale område, hvis ellers parlamentet bliver »nogenlunde fornuftigt sammensat«. Om det sker, vil vise sig efter 26. maj 2019, når valget til Europa Parlamentet skal stå.

Valget til Europa Parlamentet er af stor betydning for Danmark herunder især de ansatte i flyvebranchen, fordi meget af den lovgivning, som gælder for piloter og kabineansattes arbejdsliv, har rødder i EU-apparatet. Det gælder blandt andet for et af de emner, som er kravlet helt i top til årets valg: klima.

I klimadiskussionen er flyindustriens bidrag særligt i fokus. Dette sker selvom, flere skandinaviske selskaber og lufthavne er gået forrest med at kompensere udledningen af CO2.

Pisk og gulerod skal drive grøn omstilling

Erfaringer fra Sverige har imidlertid vist, at en klimaafgift på flybilletter har kostet arbejdspladser, imens en lækket rapport til EU-Kommissionen siden har peget på, at en skat ikke vil koste arbejdspladser i luften.

»Vi bliver nødt til at bruge både pisk og gulerod. Og nogle incitamenter til de selskaber der går forrest i den bæredygtige omstilling er sund og grøn fornuft,« siger Jeppe Kofod og tilføjer:

»Hvis der indføres afgifter på luftfart, bør de efter min mening primært gå til forskningen i den teknologi, der kan hjælpe industrien med den grønne omstilling, og i det omfang det er muligt til at klimakompensere.«

Han peger på, at luftfarten i sagens natur er grænseoverskridende. Derfor batter rent nationale tiltag heller ikke så meget i det store billede:

»Derfor skal vi primært løse problemerne i EU-regi, men også bruge vores stemme i EU som en platform for at presse på i ICAO og overfor de helt store fly-nationer som USA og i stigende grad Kina og Indien.«

Luftfart.nu-redaktionen har inviteret spidskandidaterne til Europa Parlamentsvalget til at svarere på en række spørgsmål omhandlende emner af betydning for piloter og kabineansattes arbejdsliv. Svarene er samlet i artikler, som bringes her på sitet frem mod valget 26. maj 2019.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev