Minister vil forhøre lande om svigtende arbejdsmiljøtilsyn

Et voksende problem med manglende tilsyn af arbejdsmiljø ombord på fly får nu transportminister Ole Birk Olesen (LA) til at reagere.

Ministeren har bedt Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen undersøge, hvad andre lande gør, for at finde en løsning.

Ministerens reaktion kommer på baggrund af en række artikler, som FPU’s fagmedie Luftfart har bragt om at både Danmark og andre landes arbejdsmiljølovgivning ombord på fly bortfalder, når luftfartsselskaberne vælger at udflage deres fly, selvom de har dansk base.

Op mod 600 flyvende vurderes at komme i klemme på, at Danmark og andre EU-landes arbejdsmiljøregler ikke forholder sig ens til spørgsmålet om, hvornår hvilke arbejdsmiljøregler skal gælde.

En tvist som har vist sig at være et decideret lovhul mellem Danmark og flere andre EU-landes arbejdsmiljølovgivning.

Vil forhøre andre lande om tilsyn

Ole Birk Olesen har tidligere sendt bolden til EU, da Luftfart første gang forelagde ministeren problemstillingen og spurgte om en løsning.

Da Luftfart efterfølgende påpegede, at ministeren er i sin fulde ret til at ændre de danske regler, så danske ansatte igen er omfattet af love og regler om arbejdsmiljø, blev bolden heller ikke grebet.

Dog oplyser Ole Birk Olesen til Luftfart, at han har igangsat en undersøgelse af tilsynet med arbejdsmiljøet på dansk-baserede fly, som flyver under andet lands flag end dansk.

Udenlandsk tilsyn på danske fly

»Jeg har bedt Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen tage kontakt til myndighederne i de lande, hvor der er registreret luftfartsselskaber, som i høj grad benytter sig af dansk personale på fly med base i Danmark, med henblik på at få bedre indblik i disse landes tilsyn med arbejdsmiljøet om bord på fly,« siger Ole Birk Olesen i et skriftligt svar.

Transportministeriet har tidligere fremhævet, at det er naturligt at lade tilsynspligten følge det land, hvor flyet er hjemmehørende. Dermed ligger der en forventning om, at det er irsk lovgivning og irsk tilsyn, som skal gælde for dansk-baserede fly, hvis flyet er indregistreret i Irland.

Ifølge redaktionens oplysninger vil Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen kontakte samtlige lande, hvor dansk-baserede fly findes indregistreret herunder Irland, Letland, Estland og Norge.

Spørgsmålet er dog, hvad man finder frem til? Luftfart har tidligere forhørt sig i blandt andet Irland, hvor langt hovedparten af de dansk-baserede fly på udenlandsk register har hjemme.

Irsk tilsyn kun på irsk territorie

De irske myndigheder har oplyst at arbejdsmiljø i Irland sorterer under Helbred- og Sikkerhedsstyrelsen.

Her har pressechef Mark Ryan tidligere gjort det klart, at irsk lovgivning for arbejdsmiljø og tilsyn med arbejdsmiljø begrænser sig til irsk territorium.

Det udelukker fly med base i Danmark, uanset om flyet er irsk eller ej, har han bekræftet overfor redaktionen.

Kun begrænset flytilsyn i Irland

»Det irske Helbred- og Sikkerhedsstyrelses mandat dækker alene arbejdsaktiviteter, der finder sted i Irland. Vi kan ikke efterforske hverken klager eller uheld, der finder sted udenfor vores jurisdiktion,« sagde Ryan i januar og tilføjede:

»Det er vores forståelse, at hver medlemsstat deler denne tilgang og burde have ansvar for arbejdsaktivitet, der finder sted indenfor sin egen jurisdiktion.«

Egentlige arbejdspladstilsyn udføres kun i meget begrænset omfang på irske fly, og tilsyn med arbejdsmiljøet på fly koncentrerer sig primært om arbejdsulykker, har den irske Helbred- og Sikkerhedsstyrelse oplyst.

Dansk tilsyn alene på danske fly

De irske tilsyn adskiller sig dermed markant fra måden, hvorpå der udføres tilsyn med arbejdsmiljøet i Danmark.

Her er tilsynsførende med de ansatte på flyvninger. Trafikstyrelsen, som udfører arbejdsmiljøtilsyn, tilser, at reglerne i arbejdsmiljøbekendtgørelsen for besætningsmedlemmer og deres arbejdsgivere overholdes.

Videre bruges tilsynene også til at vejlede om arbejdsforhold. Men sådanne tilsyn udføres alene på fly, der flyver på dansk register.

Norge fører tilsyn uanset flag

I Norge følger man en lignende fremgangsmåde, men i modsætning til Danmark fører Luftfartstilsynet tilsyn med arbejdsmiljøet på alle fly med base i myndighedens hjemland, Norge.

»Udgangspunktet for Luftfartstilsynets gennemførelse af arbejdsmiljøtilsyn er knyttet til, hvor besætningsmedlemmerne har base,« forklarer Erik Hammer, seksjonssjef for menneskelig ytelse og utdanning i Luftfartstilsynet og tilføjer:

»Det vil sige, at i det tilfælde et fly er registreret i Irland og piloter og eller kabinepersonale har base i Bergen, hvorfra de flyver mellem Bergen og København, vil arbejdsmiljøtilsyn hører under Luftfartstilsynets område.«

FPU følger sag til løsning er fundet

Om Norges fremgangsmåde med tilsyn, er den rette for Danmark, er endnu uvist. Men Trafikstyrelsen skal altså nu undersøge, om det kunne være en hensigtsmæssig løsning.

Erfaringer fra Trafikstyrelsens “nabotjek” vil blive fremlagt for branchens repræsentanter samles til møde i “arbejdsgruppen for fair konkurrence i luftfarten”.

FPU oplyser, at man agter at følge sagen, ind til der er fundet en løsning.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev