Marianne Vind: ”Hvor tit har du set det irske arbejdstilsyn i Kastrup?”

Trafikstyrelsen må kun kontrollere arbejdsmiljøet ombord på dansk registrerede fly, og det efterlader en stor gruppe danskansatte på udenlandske fly med et arbejdsmiljø uden kontrol. Fagbladet Luftfart har talt med Europaparlamentariker Marianne Vind, der gerne ser reglerne ændret.

Skoldningsulykker, farlige arbejdsstillinger og verbale overfald udgør bare nogle af de risici, som ansatte i luftfart kan blive udsat for ombord på et fly. For at skabe et sundere og tryggere arbejdsmiljø foretager Trafikstyrelsen og Arbejdstilsynet derfor kontrol ombord på flyene.

Men det er langt fra alle i dansk luftfart, der får den beskyttelse på arbejdet.

Som reglerne er lige nu, har de danske myndigheder kun beføjelser til at kontrollere arbejdsmiljøet ombord på dansk registrerede fly. Det betyder, at alle danskansatte ombord på udenlandsk registrerede fly må kigge langt efter besøg fra myndighederne herunder Arbejdstilsynet.

I Danmark er det Trafikstyrelsen, der står for at kontrollere arbejdsmiljøet, men hvis man arbejder i Danmark på et danskbaseret fly, som er indregistreret i Irland, er det altså de irske myndigheder, der skal kontrollere kvaliteten af arbejdsmiljøet.

Den praksis er hverken holdbar for den enkelte eller samfundet generelt. Det mener Marianne Vind, der sidder i Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet og tidligere har været næstformand i HK/Privat:

”Selvfølgelig skal Trafikstyrelsen have adgang til at kontrollere arbejdsmiljøet ombord på de fly, hvor danske ansatte går ombord. Man kan jo godt regne ud, at arbejdstilsynet fra Irland ikke kommer forbi Kastrup eller Billund særlig ofte. Og selvom et fly er indregistreret i Irland, så er det ikke nødvendigvis forbi Dublin særlig tit, hvor de lokale myndigheder kunne kontrollere. Det betyder, at de ansatte på udenlandsk registrerede fly i Danmark er dårligere beskyttet end de ansatte på de dansk registrerede fly.”

Arbejdsmiljøet fortjener førsteprioritet

Ifølge EU-politikeren, der blandt andet sidder i beskæftigelsesudvalget i Europa-Parlamentet, fortjener det gode arbejdsmiljø at have førsteprioritet:

”Arbejdsmiljøet betyder alt på en arbejdsplads. De ansatte skal være i et godt og trygt miljø, så alle kommer hele hjem til deres familie hver dag. Vi burde i forvejen gøre endnu mere for at sikre arbejdsmiljøet i Danmark, men det er 100 procent sikkert, at andre lande i EU har en ringere kontrol af arbejdsmiljø, end vi har,” siger Marianne Vind.

Den helt store udfordring, når det gælder arbejdsmiljøet ombord på fly, er netop den manglende EU-lovgivning om kontrol og tilsyn. Alle EU-lande har de samme regler for kvaliteten af arbejdsmiljøet, men der er ikke et fælles regelsæt for selve arbejdsmiljøkontrollen.

Det betyder, at der i princippet er lige god beskyttelse af alle ansatte i Irland, Rumænien og Danmark, men at det enkelte land selv bestemmer, hvordan og hvor ofte de kontrollerer, om virksomhederne reelt lever op til den gældende EU-lovgivningen.

”Det er her, vi skal sætte ind. Der mangler EU-direktiver, der bestemmer, hvordan, hvor tit og hvad der skal kontrolleres af landenes myndigheder. For hvad betyder det, når virksomheden ved, at de aldrig får kontrol? At arbejdsmiljøet halter, og det går ud over den enkelte. Hvis vi ikke gør noget, så er der ingen chance for, at arbejdsmiljøet ombord bliver bedre,” siger Marianne Vind.”

Ifølge Marianne Vind ville en fælles EU-lovgivning om kontrollen af arbejdsmiljøet betyde, at det bliver mindre vigtigt, hvor flyet er indregistreret henne, så længe det er inden for EU.

Faktaboks: Mulige løsninger fra søen og vejnettet

Når det kommer til de mulige løsninger for de ansatte i dansk luftfart, kigger Marianne Vind mod andre dele af transportsektoren. Blandt andet den internationale søfart:

  • På det maritime område gælder der international lovgivning, der betyder, at myndighederne fra det land, hvor skibet lægger til havn, har tilladelse til at gå ombord og besigtige forholdene. Blandt andet arbejdsmiljøet. Marianne Vind fortæller, at det ville være muligt at lave lignende EU-lovgivning, hvis der er politisk opbakning i parlamentet.

De ansatte i luftfart kunne ifølge Marianne Vind også nyde godt af nogle af de samme regler, der blev indført af EU med den såkaldte ”vejpakke” fra sommeren 2020.

  • Vejpakken blev skabt for at sætte en stopper for den sociale dumping, der foregik over landegrænser med udenlandske lastvognschauffører. Lovpakken indførte også flere rettigheder og beskyttelser til personen i førerhuset. I bund og grund sikrer lovgivningen, at man skal følge lovgivningen i det land, man kører i – uanset hvor nummerpladen hører til. Marianne Vind ser for sig, at man kan indføre lignende principper for det flyvende personale.

  • Da vejpakken blev introduceret for godt 10 år siden, var der ifølge Marianne Vind stor modstand mod forslaget i EU-Parlamentet. Hun forestiller sig, at en lignende ”luftpakke” vil møde samme modstand, og at udsigterne for den eventuelle lovgivning har en tidshorisont på 5-10 år.

Unfair konkurrence risikerer en ond spiral

Selvom der muligvis er lange udsigter til en ændret lovgivning i Europa angående arbejdsmiljøkontrol på fly, så er tiden ikke til at spilde. Problemet står nemlig ikke stille, mens Marianne Vind og andre politikere forsøger at ændre lovgivningen.

”Reglerne, som de er lige nu, skaber en unfair konkurrence mellem luftfartsselskaberne, og det kan i sidste ende godt ses på billetprisen. Det koster penge at prioritere et godt arbejdsmiljø til sine ansatte, men vi ser desværre, at der er mange selskaber i luftfart, der er ligeglade. Det efterlader familier, hvor mor eller far vender syge eller skadede hjem fra arbejde.”

”Lige nu findes der gode og samfundsstøttende selskaber, som sætter barren højt for det gode arbejdsmiljø. Men vi har også de dårlige virksomheder, der nedprioriterer deres medarbejderes sikkerhed. Og hvem er det, der vinder på de nuværende regler? Det er i hvert fald ikke det gode selskab, samfundet eller den enkelte medarbejder. Der er en risiko for, at den her unfair konkurrence får ellers gode selskaber til at forringe egne krav, bare så de kan være med på konkurrencen,” siger Marianne Vind.

Som folkevalgt EU-politiker har Marianne Vind sin daglige gang i Bruxelles, og hun befinder sig derfor ofte på en af sæderækkerne i luften. Og set herfra er der ikke tid til at vente med at løse problemerne:

”Det er let at afkode arbejdsmiljøet og forholdene i kabinen, hvor der er et farligt arbejdsmiljø. Skoldningsulykker eller fald under turbulens er alvorligt, og det samme er verbal og grænseoverskridende adfærd fra passagerer og de dårlige arbejdsstillinger på meget begrænset plads. Derfor taler jeg også med så mange som muligt i parlamentet om, at vi her står med et konkret problem i luftfart. Forhåbentlig kan vi ændre noget, for det er hamrende synd for de ansatte, der utvivlsomt kommer i klemme.”

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev