Må din arbejdsgiver forlange, at du er vaccineret?

Kan man blive fyret, hvis man ikke er vaccineret? Og må arbejdsgiver skrive i en kontrakt, at medarbejderen skal være vaccineret? Det er nogle af de spørgsmål, FPU har modtaget fra piloter og kabineansatte, efter at alle danskere over 16 år har fået tilbud om at blive vaccineret.  

Blandt piloter og kabineansatte er det normalt at blive vaccineret mod gul feber og hepatitis, hvis man flyver oversøiske ruter. Nu har coronas indtog gjort, at piloter og kabineansatte også skal forholde sig til, om der kan blive krav om vaccine, selv hvis man flyver korte, europæiske ruter.

”Situationen omkring corona-vacciner er ikke anderledes end med andre vacciner, der er krævet i tjenesten som piloter og kabineansatte. På nuværende tidspunkt stiller myndighederne ikke krav om vaccine af piloter og kabineansatte på ruter inden for EU, men den situation kan ændre sig,” siger Morten Beyer, jurist i Flyvebranchens Personale Union (FPU).

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), anbefaler kraftigt, at piloter og kabineansatte på grund af deres øgede eksponering får en corona-vaccine, så snart de er tilgængelige i deres hjemland.

Skal du på ferie? Se her, om du flyver med et selskab, der har overenskomst for piloter og kabineansatte

Kan en ikke-vaccineret pilot eller kabineansat blive fyret?

Man kan som udgangspunkt ikke blive fyret, hvis man ikke kan eller vil vaccineres. Men i situationer, hvor udførelsen af arbejdsopgaven er umulig uden en vaccination mod Covid-19, kan nægtelse af vaccination i sidste ende få ansættelsesretlige konsekvenser.

Hvis medarbejderen ikke vil eller kan vaccineres, skal arbejdsgiver først afsøge om, der er andet arbejde inden for arbejdsområdet, som medarbejderen kan omplaceres til. Hvis der ikke er sådant arbejde, vil arbejdsgiver kunne afskedige medarbejderen, da der ikke er arbejde på virksomheden, som han eller hun kan udføre.

”Det gælder fx, hvis du skal flyve til et land, hvor indrejse kræver en corona-vaccination. I disse tilfælde kan en afskedigelse være berettiget, hvis man ikke er vaccineret, og der ikke kan findes andre arbejdsopgaver. Men det vil altid være en konkret vurdering. FPU er i dialog med tillidsrepræsentanterne i de selskaber, hvor det kan blive aktuelt og følger situationen tæt,” siger Morten Beyer.  

Norwegian fejrer genåbning af CPH-basen: ”Først nu går det op for mig, hvor stort det er”

Helbredsoplysninger er private

En arbejdsgiver må som udgangspunkt ikke indsamle helbredsoplysninger, og oplysninger om vaccination er en helbredsoplysning, som i persondataforordningen er betragtet som en særlig følsom personoplysning.

”Kun i ganske særlige tilfælde, hvor arbejdet ikke kan udføres, uden at man har en vaccination, kan arbejdsgiver spørge, om man er vaccineret. Det vil blive relevant, hvis nogle lande begynder at stille krav om vaccination ved indrejse,” siger Morten Beyer, der fortæller, at arbejdsgiver ved en eventuel jobsamtale også kun må spørge ind til vaccine, hvis kan få betydning for ens fremtidige tjeneste.

”Til en jobsamtale må arbejdsgiver kun spørge dig om de helbredsoplysninger, der er relevant for jobbet. Det gælder også oplysninger, om man er vaccineret eller ikke. Og i en efterfølgende kontrakt må der ikke være krav om corona-vaccine.”  

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev