Københavns Lufthavn skaber omkring 60.000 jobs

Aktiviteten omkring Københavns Lufthavn skaber samlet omkring 60.000 jobs, heraf 19.300 i selve lufthavnen. Det viser en ny analyse fra Københavns Lufthavn, Center for Regional- & Turismeforskning og VisitDenmark.

2019 er valgt som primært målepunkt – det sidste år før COVID-19 pandemien ramte og sendte luftfarten i frit fald.

”Lufthavnen og alle virksomhederne er godt på vej tilbage efter den globale krise, så forventningen er, at vi om 1-2 år er tilbage på samme aktivitetsniveau som før COVID-19. Derfor er mest retvisende at bruge 2019,” siger Thomas Thessen, cheføkonom i Københavns Lufthavn.

Aktiviteten i Københavns Lufthavn skabte i 2019 beskæftigelse for omkring 60.000 mennesker, heraf 19.300 i de flere end 800 virksomheder på lufthavnens område. De 60.000 svarer til 2 pct. af alle beskæftigede i Danmark.

”Københavns Lufthavn er ramme om et stort økonomisk økosystem, der skaber masser af arbejdspladser og aktivitet i samfundet,” siger Thomas Thessen.

Af de 19.300 beskæftigede på lufthavnens område arbejdede 2.600 i selve virksomheden Københavns Lufthavne A/S, mens 600 arbejdede i Naviair og 3.000 hos groundhandler-virksomheder.

4.700 arbejdede hos flyselskaberne, mens de resterende 8.400 (43 procent) primært var beskæftiget i butikker og spisesteder i terminalerne, bygge- og anlægsvirksomheder i lufthavnen og hos myndighederne som f.eks. Politi og Told.

”Overordnet bidrog al aktiviteten i Københavns Lufthavn med 38 mia. kr. i bruttoværditilvækst og 17 milliarder kroner i skatte- og afgiftsprovenu i det sidste år, før COVID-19 pandemien ramte.” fortæller Thomas Thessen.

Udover de mange jobs i og omkring lufthavnen skabes der yderligere beskæftigelse igennem de flere millioner udenlandske turister, som flyver til Danmark via Københavns Lufthavn. Lufthavnens betydning for dansk turisme er beregnet i samarbejde med VisitDenmark, der er ansvarlig for den officielle opgørelse over dansk turismes samfundsøkonomiske betydning.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev