Knas i forhandlingerne om ny lønaftale mellem SAS og piloterne

Piloterne og SAS har indledt forhandlingerne om en ny overenskomst. Men foreløbigt er der lange udsigter til en aftale.

SAS-piloterne har i den aktuelle forhandling bebudet, at man vil stå sammen som én part over for SAS under mantraet ”sammenhold” på tværs af de tre skandinaviske lande. I realiteten har forhandlingerne dog fundet sted land for land.

Det er foreløbigt mundet ud i, at forhandlingerne i Sverige er sat på pause, og i Norge er piloternes repræsentanter udvandret. I Danmark mødtes parterne torsdag og igen mandag, men også her er møderne endt uden resultat eller for den sags skyld fremskridt mod en aftale.

SAS har i et internt notat til medarbejderne mandag aften omtalt muligheden for at få forligsmanden ind i dialogen mellem parterne, men udtrykker samtidig vilje til at genoptage forhandlingerne.

Soloaftale vil bryde musketered

Men det ville alt andet lige også være en overraskelse, hvis der blev nået til enighed i et land, imens de andre står i stampe. For det ville ødelægge den musketered pilotforeningerne i Norge, Sverige og Danmark har indgået.

Falder en aftale først på plads i et land, bliver det derudover også svært at stille yderligere krav i de andre lande. Blandt de tre skandinaviske lande er Norge efter sigende det land, hvor lønudviklingen aktuelt er mest gunstig.

Omvendt er en aftale i Sverige, det sidste man ønsker at få på plads, og da slet ikke, hvis forhandlingerne ender i forligsinstitutionen. Den svenske instans for forliste forhandlinger har nemlig ry blandt piloterne for at være særligt arbejdsgivervenligt stemt.

Klar til at gå i strejke

Den gældende overenskomst skulle egentlig have løbet frem til 2020, men de overenskomstbærende-pilotforeninger valgte allerede i august 2018 at opsige aftalen med begrundelsen: »Vi ønsker nogle forandringer i vores overenskomst.«

På linjen i cockpittet forlyder det allerede nu, at man er klar til at gribe til “våben” for at opnå de forandringer, som pilotforeningerne har fremsat krav om. Men hvad der reelt kræves af indrømmelser fra SAS-ledelsen med truslen om en potentiel strejke, er imidlertid endnu uklart selv blandt medlemmerne. Pilotforeningernes bestyrelser holder nemlig kortene helt tæt til kroppen.

Fra arbejdsgiversiden har der været kommunikeret, at piloterne beder om 20 procent mere i løn. Til dette har pilotforeningerne blot ”noteret sig ledelsens udmeldinger”, dog uden at afvise udsagnets budskab.

Pres på flere fronter

Reelt er det dog, at piloternes købekraft siden 2012 er svækket – deres løn er blevet mindre værd, samtidig med at arbejdstiden er øget med over 27 procent siden 2009. Derudover er situationen presset på flere fronter.

Landene imellem bliver der gjort forskel på piloterne. I Danmark og Norge oplever piloterne således, at langt flere svenske piloter bliver forfremmet til kaptajner.

Samtidig har ledelsen skruet op for udliciteringen af fly til underleverandører. Senest er SAS også begyndt at udlicitere større fly med op til 180 sæder, hvilket er netop den størrelse fly, selskabet har flest af af flåden.

Alt imens er den tidligere lovede kontante bonus til de SAS-ansatte betinget af, at en række økonomiske betingelser er opfyldt ved udgangen af regnskabsåret – altså efter overenskomsterne er faldet på plads.

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev