Kamp for bedre arbejdsvilkår satte bremse i pilot-flugt hos Jet Time

Pilotmangel er i flyvebranchen blevet et yndet skrækscenarie især på ledelsesgangene. Og imens visse luftfartsselskaber oplever at have svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, har man i danske Jet Time oplevet forskellen i at sætte et godt arbejdsmiljø i højsædet.

Kaptajn og tillidsrepræsentant for piloterne i Pilot Association Jet Time, Kristian Plambeck Lassen, har sammen med sine kollegaer været med til at sætte aktivt fokus på, at Jet Time blev et mere attraktivt sted at arbejde:

»For fire år siden var det ikke nemt at være i Jet Time. Kulturen var ikke god. Personligt satte jeg mig ned og lavede en plus- og minusliste ved at blive eller forlade jobbet. Jeg besluttede mig for at blive og gøre noget ved situationen,« fortæller Kristian Plambeck Lassen.

Han stillede derfor op til piloternes bestyrelse, hvor han i dag er formand.

»Det er fagforeningen og dens medlemmers samlede styrke, der har givet konkrete forbedringer. Der er fortsat masser parametre, der skal skrues på, men jeg hæfter mig ved, at det går den rigtige vej nu – og nu er det i højeste grad både min og ledelsens opgave at sørge for, det fortsætter med at gå den vej.«

Kristian Plambeck Lassen, Pilot Association Jet Time

Situationen i Jet Time blev yderligere presset af, at selskabet løb ind i økonomiske udfordringer i 2016 og måtte afskedige næsten halvdelen af medarbejderstaben.

Det går godt, men arbejdet fortsætter

I dag har vi en god dialog med ledelsen i Jet Time. Vi er uenige om mange ting – men der er skabt en kultur nu, der gør, at folk har lyst til at være i Jet Time, siger tillidsrepræsentant for piloterne i Pilot Association Jet Time, Kristian Plambeck Lassen

Netop derfor var det også vigtigt, at der blev sat fokus på, at de som blev i Jet Time, også havde lyst til at blive, påpeger pilotformanden. Han mener i dag, at arbejdet med at skabe et bedre arbejdsklima har været givtigt for både ansatte og ledelse, der modtager færre opsigelser og flere ansøgninger.

»I dag har vi en god dialog med ledelsen i Jet Time. Vi er uenige om mange ting – men der er skabt en kultur nu, der gør, at folk har lyst til at være i Jet Time. Derfor er det også positivt, at Jet Time nu er med til at skabe flere lokale jobs.«

Jet Time er efter en økonomisk hestekur i 2017 begyndt at ansætte igen, da selskabet er i gang med en fordobling af flyflåden. Men træerne vokser ikke ind i himlen, understreger pilot-formanden:

»Det er fagforeningen og dens medlemmers samlede styrke, der har givet konkrete forbedringer. Der er fortsat masser parametre, der skal skrues på, men jeg hæfter mig ved, at det går den rigtige vej nu – og nu er det i højeste grad både min og ledelsens opgave at sørge for, det fortsætter med at gå den vej.«

Bedre styr på fritid

For piloterne er det forbedrede arbejdsmiljø blandt andet kommet af en række konkrete fremskridt i overenskomsten. Herunder et fritidssystem så man nu ved langt ud i fremtiden, hvornår man har fri.

Systemet fungerer på den måde, at piloterne arbejder fem dage, dernæst fire dage fri, dernæst arbejde fem dage og så tre dage fri.

Arbejdet kan være standby hjemme, eller det kan være fem dage, hvor man flyver på kryds og tværs. Men de fire fridage ligger helt fast. Dem kan selskabet ikke ændre på, hvilket var noget, som før var kilde til stor frustration, forklarer Plambeck:

»Min prioritering er, at der skal være plads til familie og venner, derfor har jeg aldrig set det som en mulighed at flytte langt væk,« siger han om at blive og kæmpe for, at der i Danmark er gode pilotjobs.

Den højeste fastholdelse nogensinde

Birthe Madsen, vicedirektør i Jet Time, har arbejdet for selskabet siden starten af 2015. Hun genkender det billede, som pilotformanden beskriver, og selvom man ikke er enige om alt, er det også hendes opfattelse kulturen er blevet meget bedre med rum for dialog:

»Medarbejderomsætningen var dengang alt for stor i Jet Time. I dag har vi den højeste fastholdelse blandt piloterne nogen sinde,« siger hun og tilføjer:

»Som virksomhed er du dybt afhængig af gode medarbejdere. Og derfor går man i dialog og lytter til sine medarbejderes behov. Det er simpelthen en forudsætning for at køre en sund virksomhed. Der er ingen tvivl om, at balancen mellem arbejde og fritid har haft det svært i Jet Time, og der var derfor også en grund til, vi ansatte mange piloter og kabineansatte frem til 2016.«

At man siden har opnået enighed om et system med faste fridage – eller som direktøren kalder det “et fast arbejdstidssystem” – har medført både øget motivation og bedre stemning, oplever Birthe Madsen:

»Det så vi senest, da vi med kort varsel fik en ACMI-kontrakt med Norwegian. Det var jo lige til at få tårer i øjnene over det omfang, som vores piloter og kabineansatte meldte ind og tilbød at sælge deres fridage, selvom de havde fået deres vagtplan.«

Sammenhold i FPU er alfa og omega

Pilot Association Jet Time er sammen med piloter fra alle andre dansk-baserede luftfartsselskaber medlem af Flyvebranchens Personale Union, FPU. Sådan har det ikke altid været, men Jet Time-piloterne søgte om optagelse i håbet om at få et stærkere sammenhold med resten af branchen.

»Sammenholdet med de øvrige pilotgrupper i FPU har været alfa og omega. Jeg er glad for, at vi traf den beslutning. Man er gået fra et ret skeptisk syn på FPU, til at være ret imponerede,« siger pilotformanden.

Foruden piloterne, står medlemmerne i FPU også sammen med kabineansatte og via landssammenslutningen Fagbevægelsens Hovedorganisation faggrupper fra samtlige områder af luftfartsindustrien.

Jet Time beskæftiger i dag 120 piloter.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev