Kabinepersonalet i DAT går ned i løn for at undgå endnu en fyringsrunde

Kun ni måneder efter den seneste fyringsrunde i DAT er de kabineansatte nu igen blevet præsenteret for en trussel om afskedigelser. I starten af forrige uge blev der i en mail til de ansatte varslet, at op mod 20 kabineansatte skulle fyres på grund af ”overkapacitet” i selskabet.

De chokerende nyheder til trods tog de ansatte straks initiativ til at finde på løsninger, så man kunne undgå at tage afsked med gode kollegaer. I et samarbejde mellem de kabineansattes forening, DAT Cabin Union, og deres fagforening, FPU, blev der indledt forhandlinger med selskabets ledelse.

Under disse forhandlinger blev der fremsat krav fra ledelsen om både lønnedgang og større fleksibilitet, hvis fyringerne skulle undgås. Fra personalets side gik man langt for at finde en løsning, og torsdag i sidste uge nåede parterne til enighed om en aftale, der efterfølgende blev sendt til afstemning i medarbejdergruppen.

Hvis ikke personalet bakkede op om denne aftale, stod op mod 20 kabinemedarbejdere på basen i København til at blive fyret.

15 procent ned i løn

Et overvejende flertal har stemt for aftalen og indvilliget i de vilkårsforringelser, som ifølge ledelsen er nødvendige for at undgå fyringer. Ifølge tillidsrepræsentanten for kabinepersonalet, Alexander Rud, har afstemningen lagt et enormt pres på den enkelte medarbejder:

»Vi er blevet præsenteret for en trussel, fyringsrunde, som reelt ikke har givet os noget valg. Var vi ikke i stand til at bakke op om en aftale, som gav firmaet de nødvendige besparelser, ville vi være vidne til op mod 20 fyringer. Og hvem har lyst til at være skyld i, at en kollega bliver fyret?« siger tillidsmanden.

Aftalen løber frem til udgangen af februar 2020 og indebærer i denne periode, at alle kabinemedarbejdere går 15 procent ned i tid og dermed 15 procent ned i løn. Det svarer til en lønnedgang på op til 4.000 kroner om måneden for den enkelte medarbejder. Derudover får selskabet større råderet over de ansattes tid idet en række lokalaftaler rulles midlertidigt tilbage.

Ydermere bliver seks ansatte i København forflyttet til Karup. Dette forsøges gjort frivilligt, men ultimativt risikerer op til en håndfuld ansatte at blive tvangsflyttet.

Sidste indrømmelse fra de ansatte

Alexander Rud beskriver opbakningen til aftalen som en »solidaritetserklæring« de ansatte imellem, men også til selskabet. Han gør det klart, at de kabineansatte med denne aftale er gået meget langt for at imødekomme de udfordringer, selskabet står med.

»Vi er den personalegruppe i flydriften, som koster selskabet mindst. Alligevel beder man os gå ned i løn for at undgå fyringer. Det her bliver den sidste indrømmelse, vi giver til selskabet,« siger tillidsmanden og tilføjer:

»Jeg har stor forståelse for, at denne aftale har store økonomiske konsekvenser for vores medlemmer.«

Tillidsmanden tilføjer afslutningsvist, at han trods omstændighederne er glad for, at selskabet har udvist vilje til at forhandle en aftale, så fyringer kunne undgås. Han takker både FPU, den øvrige bestyrelse i kabineforeningen og medlemmerne for støtten til aftalen.

Kan ikke afvise yderligere besparelser

Det er under et år siden, at ledelsen i DAT uddelte fyresedler i julegave til 26 ansatte. Grunden, til at det igen er nødvendigt at afskedige, hænger ifølge Jesper Rungholm, administrerende direktør i DAT, sammen med salg af et fly og lavere aktivitet om vinteren.

»Den sidste Airbus, som vi selv ejer, OY-JRK, skal ud til vinter. Det betyder mindre produktion. Historisk er vi et selskab, som har haft meget få sommerfugle (sæsonansatte red.), men vores produktion med øget fokus på ACMI (udleje af fly med besætninger til andre selskaber) har skabt større sæsonudsving,« siger han og tilføjer:

»Jeg er meget glad for, at vi har fundet en løsning.«

DAT-direktøren kan imidlertid ikke afvise, at der igen til næste år bliver behov for lignende tiltag:

»Jeg har en klar forventning om, at det også fremover bliver svært at drive flyselskab,« siger han.

Direktør holder fest trods sparetider

Ifølge Rungholm er der ikke engang penge til at udbetale fuld løn til de trofaste medarbejdere, som måtte vælge at tage deres opsigelse som følge af aftalen eller tvunget baseskift til Karup. Alle går 15 procent ned i tid og dermed også løn, og sådan er det nødt til at være, lader direktøren forstå:

»Økonomien er stram, igen i år får vi et underskud, og vi bliver ikke ved med at kunne lade flyhandler dække underskud. Derfor skal der ske forbedringer på driften.«

DAT slog i sit seneste årsregnskab for 2018 et hul i jorden på 45,7 millioner kroner, hvilket sendte egenkapitalen i minus med 21,3 millioner kroner, hvortil moderselskabet måtte yde bistand. Pengene til dette kom blandt andet fra salg af fly.

Trods de trange tider har DAT-direktøren dog fundet luft i budgettet til at fejre både selskabet og sig selv i anledningen af jubilæum og fødselsdag. Portrætteret som en anden Marvel-supermand ”DATMAN” har Rungholm inviteret kunder og venner »til at fejre DATs 30-års jubilæum og kaptajn/CEO Jesper Rungholms 60-års fødselsdag« nu på fredag.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev