Hvor er politikerne, når arbejdsgiver begår fejl? Vi skylder også at hylde 3F’erne

En sag om organisering blandt bagagemedarbejderne i Københavns Lufthavn har udløst an byge af holdninger fra politikere i et sjældent set omfang. Men hvor er politikerne, når det er arbejdsgiver, der går noget forkert, spørger FPU’s næstformand, Anders Mark Jensen. Han bakker 3F’erne op i et stærkt sammenhold og takker for, at de med det sammenhold har gjort en stor indsats for fair vilkår på det danske arbejdsmarked.

Politikere og medier har i de forgangne uger brugt en sag om uenigheden mellem tillidsmand og en kollega, der nægtede at lade sig organisere, som springbræt til at så tvivl om retten til at organisere medarbejdere på arbejdspladser.

»Det skal stå helt klart, at trusler eller et urimeligt pres på kolleger selvfølgelig ikke er i orden,« siger Anders Mark Jensen, næstformand i FPU, med henvisning til sagen fra Københavns Lufthavn.

Han uddyber, at normalt sker organiseringen af medarbejderne selvfølgelig frivilligt og motiveret af at stå sammen og have gode arbejdsvilkår på arbejdspladserne. 3F’erne og andre fagforeninger i luftfart forsøger hver dag at pleje et sammenhold, som igen og igen har tjent som et værn mod det pres, flyvebranchens arbejdstagere udsættes for, påpeger FPU-næstformanden.

»Man fristes til at spørge, hvor politikere og andre meningsdanner befinder sig, når det er arbejdsgiver der begår en fejl?« siger han.

I Københavns Lufthavns bagagehåndtering arbejder der en gruppe mennesker, som er blandt de absolut mest loyale i kampen for fair arbejdsvilkår i flyvebranchen, påpeger FPU-næstformanden og siger:

»De er medlemmer af 3F, og som en del af FH har blandt andet det flyvende personale ofte fået opbakning fra deres kollegaer på landjorden, og for det er vi dem dybt taknemmelige.«

Hvor var forargelseskoret?

For blot tre måneder siden blev to tillidsvalgte for de kabineansatte i et nordeuropæisk luftfartsselskab fyret. Sagen vakte opsigt i fagforeningskredse, men her forblev politikerne i modsætning sagen fra lufthavnens bagagehåndtering tavse.

»Et oplagt spørgsmål til disse medier og politikere kunne være; hvor disse meningsdannere var, da to danskbaserede tillidsrepræsentanter blev fyret tilbage i juni måned?« siger Anders Mark Jensen.

Ekspert i arbejdsret Natalie Videbæk Munkholm, ph.d. og lektor ved Aarhus Universitet, gav kort efter fyringerne af de tillidsvalgte en vurdering af sagen:

»Det er en menneskeret at organisere sig, forhandle kollektivt og nedlægge arbejdet om nødvendigt.«

I Danmark er menneskerettighedskonventionens artikel 11, der handler om retten til organisering, i øvrigt indbefattet i Foreningsfrihedsloven.

Trods det opsigtsvækkende i denne sag, løftede end ikke én politiker et øjenbryn. Også selvom flere medier omtalte sagen. Paradokset får FPU’s næstformand til at spørge:

»Hvor var politikerne der? Hvor var forargelseskoret?« siger han og tilføjer:

»Egentlig bør politikerne slet ikke blande sig. Og slet ikke så ensidigt, som vi har set i de seneste dage, når man få måneder forinden har kvitteret med tavshed. Nogle gange går det hedt for sig på arbejdsmarkedet. Men vi plejer at løse tingene i sidste ende uden politisk indblanding. Det satser vi på at gøre også fremover.«

Vi skylder at hylde 3F’erne

Men tilbage til sagens udgangspunkt. 3F’erne har ladet forstå, at det handler om at stå sammen. Ser man på udviklingen i flyvebranchen, er eksemplerne da også mange på, at sammenhold tjener sig. Netop luftfart er kendetegnet ved et ubarmhjertigt, internationalt konkurrencepres. Hver eneste dag flyver selskaber til Københavns Lufthavn med vilkår, der ligger langt under danske standarder.

Da Ryanair landede i Danmark – med en klar attitude om at ville smadre den danske model og dermed retten til ordnede arbejdsvilkår i Danmark – var 3F’erne blandt de første til at bakke op. De tog del i et ansvar for en sag, som helt grundlæggende hører hjemme hos arbejdsmarkedets parter, men hvis udfald har betydning for både arbejdstagere og arbejdsgivere.

Senest i Ryanair har de ansatte opnået en række forbedringer ved at stå sammen. Men der er endnu lang vej til ordnede vilkår for alle personalegrupper. Værdien af sammenhold skal man imidlertid ikke til at tage fejl af:

Ungarske Wizz Air fik således for få år siden travlt med at fyre en gruppe medarbejdere, da de ønskede at danne en fagforening. Ved netop at holde fagforeningerne ud i strakt arm er selskabet i stand til at holde omkostningerne til personale langt under selv Ryanair.

Konfrontationer på arbejdsmarkedet er langt fra usædvanlige. De seneste ugers politiske angreb og indblanding i 3F’ernes sammenhold er derimod noget, der heldigvis hører til de mere sjældne tilfælde.

»Selvfølgelig er ulovlige arbejdsnedlæggelser ikke i orden. Men det er afgørende, at tillidsrepræsentanterne i luftfart ved, at de er i deres gode ret til at organisere medarbejderne med henblik på at forhandle overenskomster,« påpeger Anders Mark Jensen og tilføjer:

»Vi skylder at lade 3F’erne vide, vi støtter dem og er taknemlige for deres sammenhold. Det mærker vi ofte rækker langt ud i branchen til gavn for kollegaer på tværs af fag. Det gælder også de mange andre faggrupper, som står i andre FH-forbund i relation til flyvebranchen. De har stået skulder ved skulder i forsvaret af anstændige arbejdsvilkår i dansk luftfart.«

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev