Højesteret blåstempler Norwegians udflytning af personale

Et langvarigt retsligt slagsmål om arbejdsgivers ansvar i Norwegian er endt med et nederlag til de ansatte.

Efter tre års konflikt endte sagen i går med en dom fra norsk højesteret, der sendte arbejdsgiver ud af konflikten som sejrherrer.

Striden om arbejdsgiveransvar opstod i 2015. Norwegian overførte på dette tidspunkt sine piloter til et datterselskab. Piloterne blev herefter lejet ud til moderselskabet Norwegian, for at bemande selskabet fly.

Konflikten afstedkom en omfattende strejke i 2015.

Forudser alvorlige konsekvenser

Forandringerne fik de ansattes fagforening, Parat, til at fastholde, at Norwegian havde det formelle ansvar som arbejdsgiver. Dette ville blandt andet betyde, at overenskomsten fortsat skulle forhandles og indgås med moderselskabet, Norwegian.

Vegard Einan, formand for den norske fagforening Parat, forudser alvorlige konsekvenser af dommen. Ikke bare for ansatte i luftfart, men hele det norske arbejdsmarked.

»Højesteret har afsagt en dom, som giver virksomheder mulighed for at organisere sig sådan, at de kan have alt indflydelse over arbejdsforhold, men uden samtidig at sidde med det nødvendige ansvar for de ansatte,« siger han og tilføjer:

»En sådan lovtolkning indebærer, at rettigheder og ansvar i arbejdsmiljøloven ikke lader sig håndhæve og dermed ikke giver norske arbejdstagere de rettigheder og værn, de ifølge lovens intention skal have.«

Håber på politisk hjælp

Parat vandt i første omgang sagen i Tingretten (byretten) og tabte siden ankesagen i Borgarting Lagmannsrett (landsretten). I går blev det så til et endeligt nederlag ved domstolene med afgørelsen fra Høyesterett, hvor Parat tabte alle punkter i sagen.

Kampen stopper dog ikke her. Parat vil nu aktivere politikerne i Norge, for at få bremset Norwegians »pulverisering af ansvarsforholdet til de ansatte«.

»Vi tager nu sagen videre til Stortinget, så arbejdsmiljøloven igen kan sikre formålet med loven, som er at værne norske arbejdstagere. Det skal ikke være sådan, at arbejdsgivere skal kunne organisere sig bort fra alt ansvar, men samtidig beholde alt styring,« siger Vegard Einan.

De kabineansatte og piloterne er i dag ansat i henholdsvis Norwegian Cabin Services Norway AS og Norwegian Pilot Services Norway AS.

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev