Her er hvad vi ved om de nye hjælpepakker – og det venter vi svar på

To nye tiltag skal holde hånden under virksomhederne og de ansatte i blandt andet flyvebranchen. Regeringen har annonceret, at fastomkostningspakken forlænges, og en ny, midlertidig ordning om arbejdsdeling er på vej. Der er dog stadig en del uafklarede spørgsmål.  

En ny ordning om arbejdsdeling skal hjælpe blandt andet flyselskaber til at undgå fyringer, og en hjælpepakke vedtaget af regeringen og støttepartierne skal hjælpe med at dække flyselskabernes faste omkostninger, mens de er ramt af grænselukninger og rejserestriktioner. Aftalen om arbejdsdeling er blevet indgået mellem regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), og forventes at træde i kraft denne måned.    

Luftfart.nu har forsøgt at afklare, hvad den nye ordning om arbejdsdeling kommer til at betyde for de flyvende og har derfor taget fat i Flyvebranchens Personale Union (FPU). 

”Vi har stadig en del spørgsmål til den nye arbejdsdelingsordning, som vi ønsker at få svar på. Luftfart er en kompliceret branche, og det gør, at vores medlemmer har brug for mere information, end hvad der er fremme nu,” siger Jan Gam, der er advokat i FPU.

Han peger på, at der blandt er behov for afklaring om, hvem i et firma der kan komme på arbejdsdeling, og hvad der sker, hvis man siger nej til arbejdsdeling, særligt i forhold til overenskomsten. Der er også behov for at vide, hvordan ordningen påvirker de flyvendes fridage, og hvordan virksomhederne skal planlægge arbejdstiden, samt hvad der sker, hvis et firma går konkurs, mens medarbejderne er på arbejdsdeling. 

”Vi har endnu ikke fået svar på disse spørgsmål, og vi arbejder på højtryk for at få klarhed, så vores medlemmer ved, hvad de kan forvente af den nye ordning. Vi har sendt en række spørgsmål på vegne af vores medlemmer til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), og vi forventer, at FH vil lægge en vejledning op i løbet af næste uge, hvor spørgsmålene er blevet besvaret,” siger Jan Gam, der også regner med, at der allerede i dag vil komme lidt flere informationer frem, fordi to lovforslag om arbejdsdeling efter planen vil blive fremsat i Folketinget.  

Her er hvad vi ved indtil videre om arbejdsdelingsordningen

Hvad går aftalen om arbejdsdeling ud på?

Medarbejdere vil skulle arbejde mellem 50 og 80 procent af tiden. Resten af arbejdstiden er de hjemsendt og modtager dagpenge.

Hvor lang tid varer aftalen om arbejdsdeling?

Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning bliver ifølge Beskæftigelsesministeriet udmøntet hurtigst muligt. Den vil formentlig først gælde fra omkring den 14. september, men med tilbagevirkende kraft.  Den vil gælde indtil den 31. december 2020 med mulighed for, at den kan forlænges ind i 2021.

Hvad sker der med lønkompensationsordningen?

Ordningen om arbejdsdeling erstatter lønkompensationsordningen, som udløb 29. august 2020.

Hvad kommer jeg til at tjene, hvis jeg er på arbejdsdelingsordningen?

Medarbejderne vil få fuld løn, når de arbejder, og forhøjet dagpengesats resten af tiden. I de uger, hvor medarbejderne er ledige og modtager dagpenge, vil de modtage op til 23.000 kr. om måneden.

Hvem gælder arbejdsdelingsordningen for?

Ordningen omfatter både timelønnede og funktionærer på det private arbejdsmarked. Medarbejdere, der ikke er medlem af en A-kasse, kan få adgang til ordningen, hvis de melder sig ind i en A-kasse og betaler kontingent bagud.

Hvad hersker der stadig tvivl om?

Der er stadig rigtig mange uafklarede spørgsmål. Her er blot nogle af dem: Hvem skal på arbejdsdeling? Kan man sige nej? Hvad betyder arbejdsdelingen i forhold til overenskomsten? Hvad hvis man har sit eget firma ved siden af? Hvor lang tid ud i fremtiden skal virksomheden lægge vagtplaner? Bestemmer arbejdsgiveren, hvem der skal på arbejdsdeling, og hvor stor en procentdel af tiden, man skal arbejde? Kan man blive fyret, mens man er på arbejdsdeling?

FPU oplyser, at man er ved at undersøge disse og flere andre spørgsmål nærmere, og at FPU håber på at modtage svar fra de relevante organisationer og myndigheder i næste uge. Derefter vil FPU hurtigst muligt give informationen videre til medlemmerne. 

Her er hvad vi ved indtil videre om fastomkostningspakken

Hvad går aftalen om fastomkostningspakken ud på?

De dele af dansk erhvervsliv, der fortsat vil være berørt af restriktioner som grænselukning og rejsevejledninger, får mulighed for at få kompensation for en del af deres faste omkostninger. Det er en forlængelse af den nuværende fastomkostningspakke, og den vil blive forlænget til og med den 31. december 2020.

Hvilken betydning får fastomkostningspakken for flyselskaberne?

Dansk Industri vurderer, at en del luftfartsvirksomheder vil kunne få gavn af fastomkostningspakken og ser aftalen som en forlængelse af den tidligere aftale. Den nye aftale har ifølge Dansk Industri den fordel, at en luftfartsvirksomhed ikke længere behøver at dokumentere, at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i perioden juli-august 2019 kom fra udenlandske kunder.

Hvor lang tid kan selskaberne modtage midler fra fastomkostningspakken?

Hvis restriktionerne fortsat gælder efter den 31. oktober 2020, forlænges de relevante kompensationsordninger senest frem til og med den 31. december 2020.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet, Aftalen om Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts-og kulturliv, Dansk Industri, Fagbevægelsens Hovedorganisation og FPU.  

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev